Väntetider

Här kan du läsa om våra väntetider. Sidan uppdateras kontinuerligt. Väntetiderna förändras dagligen och vi kan aldrig garantera hur lång tid en adoptionsprocess tar. Observera att denna information är uppskattad utefter dagsläget.

Dagslägets ungefärliga väntetider i våra länder

Land

I registret i Sverige

Väntetid till barnbesked

Väntetid till resebesked

Indien

Ingen väntetid

3-9 månader

6-12 månader

Litauen

Ingen väntetid

0-12 månader

ca 6 månader

Polen

Ingen väntetid

Ca 18-24 månader

Ca 3 månader

Taiwan

Ingen väntetid

12-15 månader

ca 9-12 månader

Thailand

Vi får skicka 3 ansökningar till TRCCH under 2018. Det finns platser kvar.
Vi får skicka 9 ansökningar till DCY för 2018. Det finns platser kvar.

DCY:2-3 år
TRCCH: 1-2 år

DCY 4-6 veckor
TRCCH ca 6 mån

Tjeckien

Vi avvaktar ytterligare barnbesked för att starta nya familjer.

Ca 3 år. Det kan gå snabbare eller ta längre tid beroende på barnets ålder och familjens begränsningar för barnbesked.

3-8 veckor

Ungern

Ingen väntetid

12 månader för barn 4-7 år.
För barn ej fyllda 4 år ca 18 månaders väntan.

1-3 månader

Väntetiden i registret i Sverige och på väntelistan i utlandet förändras dagligen. Vi kan aldrig garantera att ovan tider gäller. Ovan information är menad för att ni ska kunna räkna ut på ett ungefär hur ni ligger till i kön utefter det ansökningsdatum ni har.