Tjeckien

2018-03-29

En familj fick igår barnbesked från Tjeckien. Vi säger grattis till den familjen och de inväntar nu resebesked. En familj befinner sig i Tjeckien för adoption av ett syskonpar. Vistelsetiden i landet kan variera. Normalt sett bör man förvänta sig att stanna i landet minst 4-6 veckor. De tjeckiska myndigheterna utgår alltid från barnets bästa.  En familj ansöker om ett barn från Tjeckien.

2018-03-01
En familj reser i dagarna till Tjeckien för att påbörja adoptionsprocessen. 17 familjer i den tjeckiska kön väntar på sina barnbesked. BFA avvaktar fortfarande barnbesked innan några nya familjer kan starta för Tjeckien. 
BFA fick i slutet av januari fortsatt auktorisation från MFoF att förmedla adoptioner från Tjeckien. Vi har också fått vår ackreditering från Tjeckien klar i februari.

2017-12-22

En familj kom hem med sitt barn i november. En familj väntar på matchningsbesked för ett barn de ansökt om och 17 familjer i den tjeckiska kön väntar på  barnbesked. Under 2017 har BFA förmedlat 4 barn från Tjeckien. Inga nya familjer startas innan BFA har mottagit fler barnbesked. De familjer som har väntat längst är nu uppe i drygt tre år. BFA planerar att besöka våra kontakter i Tjeckien någon gång under våren.

2017-10-10

En familj har fått barnbesked och resebesked. De reser snart till Tjeckien för att hämta sitt barn på Most barnhem. En familj väntar på matchningsbesked om ett barn de ansökt om att få adoptera.
Ytterligare 17 familjer har sina handlingar i den tjeckiska kön. Några av familjerna kompletterar sina ansökningar.

Vi hoppas på fler barnbesked.

2017-08-29

14 familjer har sina ansökningar i den tjeckiska kön och väntar på att bli matchade med barn.
Myndigheten i Brno arbetar just nu med att komplettera barns juridiska dokument. Det saknas domstolsbeslut och innan dokumenten är fullständiga kan inte barnen matchas med familj. Vi hoppas att vi snart får nya barnbesked.

Senast uppdaterad 2018-03-29