barn o hundbron151022 hostkillar150521 Kenya SJ160104 November

Välkomna till Barnen Framför Allt. Vi arbetar för barnens bästa genom adoption, fadderskap och bistånd

Adoption

Ansökan kan skickas omgående till alla våra aktiva länder. Besök oss gärna i Kungsbacka för mer information. (Mejla el ring för tid.)

Medlemmar

Som medlem får du vår tidning 4 ggr/år, du stödjer våra biståndsprojekt och är välkommen på Sommarträffen.

Bistånd / Fadderskap

Var med och stöd våra biståndsprojekt. 
Eller bli fadder idag.

BFA - Barnen framför allt


Barnen Framför Allt - Adoptioner (BFA) är en förening som bildades 1979. Vi arbetar inom fyra verksamhetsgrenar: adoption, bistånd, fadderskap samt medlem.

Vårt kontor ligger i Kungsbacka strax utanför Göteborg.
Välkommen att kontakta oss!
Här kan du beställa ett gratis info-paket.