Stadgar och verksamhetsberättelse

Stadgar

Våra stadgar antogs den 26 september 2014 och finns att läsa i sin helhet här: 

BFAs stadgar

BFA:s etiska riktlinjer

Antikorruptionspolicy BFA

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan BFA 2017-19

Årsredovisning 2016

Verksamhetsberättelsen 2016

 

Senast uppdaterad 2018-03-22

Kontakta oss gärna!