Vietnam

Vietnam, är en republik i Sydostasien. Den gränsar till Kina, Laos och Kambodja. Västra delen av landet är bergigt och bebos till stor del av minoritetsgrupper, medan de kustnära områdena är flacka och består till stor del av uppodlad mark, som brukas av etniska vietnameser. Landet har under en stor del av 1900-talet utkämpat krig, vilket lett till ekonomisk tillbakagång. Numera har turismen ökat och många utländska företag har etablerat sig. Vietnam har närmare 90 miljoner invånare.

Thanh Ba - Individuellt fadderskap

Läs rapporten om Thanh Ba från oktober 2016 från FÖRENINGEN FÖR BARNENS BÄSTA

På rehabiliteringscentret får barn med funktionshinder, fattiga och föräldralösa barn en chans till skolgång och kanske så småningom en yrkesutbildning. Arbetet med att förbättra situationen för barn med funktionshinder är angeläget. Stöd utifrån till barn och föräldrar är mycket begränsat. Skamkänslor och omgivningens attityd gör deras situation ännu svårare.

Genom att bli fadder kan Du möjliggöra att dessa barn får den hjälp som rehabiliteringscentret erbjuder.

Da Nang - Individuellt fadderskap

I Da Nang stödjer vi, genom Röda Korset, barn som bor hemma hos sin familj, men som behöver ekonomiskt stöd för att fortsätta sin (grund) utbildning i skolan. Det är barn som är duktiga i skolan, och där familjen ser ett stort värde i att barnen får en god utbildning. Barnens utbildning är en viktig förutsättning för ett kommande yrkesliv och därmed en möjlighet att kunna bidra till familjens försörjning.
Det är våra kontakter i Vietnam som bedömer var behovet är som störst, men stödet kommer främst att gå till barn i de provinser där vi sedan tidigare arbetar med adoptioner och bistånd. Detta för att vi lättare ska kunna kontrollera att pengarna verkligen når fram.