Bulgarien

Vid intresse och frågor om Bulgarien vänligen kontakta Helle Holst-Nielsen på helle@bfa.se eller ring 0300-331 36

2016-06-15

På BFA:s resa till Bulgarien under oktober månad 2015 framkom det att Bulgarien har sedan inträdet i EU kommit fram till att förändra delar av det sociala systemet i landet bl a med hjälp av europeiska stödprogram. Regeringen har som mål att stänga de flesta barnhem/institutioner i landet till år 2020 och ersätta dem med fosterfamiljer och fosterliknande hem med 4-5 barn i varje sk Centers for Family Type Accommodation.

Ev kommer sex institutioner att få finnas kvar för de barn som har svåra funktions-hinder/särskilda behov.

Det framkom också att det har uppstått problem när de barn som flyttats till fosterfamilj/fosterhem skulle registreras i de system som finns för barn tillgängliga för adoption. Mycket färre barn blev nu registrerade, även om de i praktiken skulle registreras och vara tillgängliga för adoption. Istället blev de kvar i fosterfamiljen/hemmet utan att registreras. Ovan problem har medfört att färre barn med mindre särskilda behov i åldern upp till fem år registrerats hos Ministry of Justice. Samtidigt önskade ca 75 % av de registrerade utländska adoptionssökande (vilket då motsvarade ca 1100 familjer) barn i denna grupp och väntetiderna hade därför ökat.

På BFA:s möte med Ministeriet framkom det att de är väl medvetna och insatta i problemet och alla inblandade i adoptioner förstår att en lagändring måste till för att barn tillgängliga för adoption ska registreras i ovan register även om de bor i fosterfamilj/fosterhem. Inga inblandade på mötet med Ministeriet kunde den dagen ge någon exakt tid för när ev lagändring kunde vara klar, som gör att registreringen fungerar som tänkt och att väntetiderna för barn tillgängliga för adoption inte ska vara så lång som den idag har blivit.

Under 2016 har endast en familj kommit hem med sitt barn. BFA har inte fått några nya matchningar under året. Åtta familjer har sina handlingar i Bulgarien och väntar på att bli matchade. De som har väntat längst på en matchning och med sina handlingar i landet har väntat i snart fem år.

På grund av ovanstående har BFA beslutat att vi för närvarande ej startar några nya familjer på Bulgarien. Vi avvaktar händelseförloppet i Bulgarien.

2015-12-21

År 2015 har vi fått hem fyra barn från Bulgarien och fått ett barnbesked där familjen nu har varit på sin första resa. Totalt har 13 familjer sina handlingar i landet och väntar på att bli matchade, en familj arbetar med sina handlingar och en familj är matchad med ett barn.

2015-09-11

Fyra familjer har kommit hem med sina barn i år. Tyvärr har ingen av BFA:s familjer i kö blivit matchade med barn under året. De som har väntat längst har nu väntat i fyra år. 15 familjer har sina handlingar i Bulgarien.

Planen var att BFA:s verksamhetschef Maria Berg och ansvarig handläggare för Bulgarien Helle Holst-Nielsen skulle rest till Bulgarien under vecka 37 för att bl a träffa BFA:s samarbetspartner Family National Association och myndigheten. Tyvärr var vi tvungna att ställa in resan på grund av oroligheter i ett av BFA:s andra samarbetsländer. Resan är nu bokad till den 5-9 oktober istället. En av de konsultläkare BFA anlitar, Christina Fåhraeus, kommer att följa med på resan och vid besök på barnhem.

*******************************************************

2015-05-06

Tre familjer kom hem med sina barn i början av januari år 2015 och ytterligare en familj kom hem med sitt barn i april månad.

15 familjer har sina handlingar registrerade i Bulgarien och väntar på att bli matchade. Av dem har fyra familjer snart väntat i 3-4 år. Vi hoppas på att snart höra något från Bulgarien om nya matchningar. Som det ser ut nu fortsätter de långa väntetiderna i Bulgarien.

********************************************************

2015-02-06

Tre familjer kom hem med sina barn från Bulgarien under år 2014. Ytterligare tre familjer kom hem med sina barn i början av januari år 2015. En familj är matchad och gjorde sin första resa i november månad år 2014 och väntar nu spänt på ett domstolsbeslut.

15 familjer har sina handlingar registrerade i Bulgarien och väntar på att bli matchade. Av dem har fyra familjer snart väntat i 3-4 år. Vi hoppas på att snart höra något från Bulgarien om nya matchningar.

********************************************************

2014-12-16

Tre familjer har nu kommit hem med sina barn från Bulgarien under år 2014. De övriga tre familjerna, som är godkända i domstol, hann inte få resebesked innan Jul utan de ska alla åka i början av januari för att hämta hem sina barn. En familj som gjorde sin förstas resa till barnhemmet och sitt blivande barn i november månad väntar nu på att få en domstolstid. Vi har nu 15 familjer kvar på väntelistan till Bulgarien. 14 av dessa väntar på att bli matchade och en familj arbetar med sina ansökningshandlingar.

********************************************************

2014-11-13

Förra veckan fick ytterligare en familj barnbesked, vi gratulerar till det. Det innebär att det i år har kommit fem barnbesked till BFA-A från Bulgarien. Två familjer har kommit hem med sina barn under år 2014. Ytterligare en familj har fått resebesked för att hämta hem sitt barn nu i november. Två familjer är godkända i domstol och en familj har fått inbokade domstolstid. Därför har vi förhoppningar om att ytterligare någon familj ska hinna komma hem innan jul. Vi har nu 15 familjer kvar på väntelistan till Bulgarien. 14 av dessa väntar på att bli matchade och en familj har precis startat upp med sina ansökningshandlingar.

********************************************************

2014-09-05

Under 2014 har två familjer kommit hem från Bulgarien med sina barn. Under sommaren hade vi glädjen att få meddela tre familjer att de matchats med barn enligt den ordinarie väntelistan i Bulgarien. De var också välkomna att åka på sin första resa till landet och träffa barnen. Dessa familjer har väntat mellan 3-4 år på barnbesked, så det stämmer att väntetiderna i landet har ökat. Ytterligare en familj är matchad med ett barn och har varit på sin första resa i år och väntar precis som de andra tre på att bli godkända i domstolen.

Väntetiderna tills man blir matchade med ett barn i Bulgarien är nu enligt senaste informationen:

- Barn upp till 3 år – ca 3-4 år
- Barn mellan 3-5 år – ca 2-3 år
- Barn mellan 5-7 år – ca 2 år
- Barn mellan 7-9 år – ca 1 år
- Barn från 9 år och äldre – mellan 2-6 månader

Är man intresserad av ett barn med särskilda behov förkortas väntetiderna

********************************************************

2014-04-10

Under år 2013 kom det hem 7 barn till 7 familjer. Under 2014 har en familj kommit hem med sitt barn och en familj väntas hem med sitt barn i slutet av denna vecka. Ytterligare en familj är matchad med ett barn.

Väntetiderna tills man blir matchade med ett barn i Bulgarien har ökat och den senaste informationen vi har fått är enligt följande:

- Barn upp till 3 år - ca 3-4 år
- Barn mellan 3-5 år – ca 2-3 år
- Barn mellan 5-7 år – ca 2 år
- Barn mellan 7-9 år – ca 1 år
- Barn från 9 år och äldre – mellan 2-6 månader

Kan man acceptera barn med speciella behov kan väntetiderna bli kortare.

********************************************************

2013-09-27

Efter att den nya regeringen har tillträtt i Bulgarien har det fortfarande inte tillsats någon ny biträdande justitie minister, som ska ansvara för internationella adoptioner. Innan detta sker verkar det inte som om det kommer att hållas några regelbundna möten på adoptionsmyndigheten där bl a matchningen sker.

Den som har väntat längst i den ordinarie väntelistan hos BFA-A har nu väntat lite mer än tre år. Vi har fått hem 5 barn i år. 15 familjer har sina handlingar i landet. Av dem är två matchade med barn och en av dem godkända i domstol. Dessutom håller 4 familjer på med sina ansökningshandlingar.

Barnen på SN listan som myndigheten skickar ut har fått mycket svårare diagnoser och barn med ”lättare” SN matchas numera direkt med familjerna på väntelistan. De familjer som är intresserade av ett SN barn fyller i det i sina ansökningshandlingar och de barn som har lättare SN matchas till familjerna på väntelistan och kommer aldrig med ut på myndighetens SN lista.

********************************************************

2013-06-04

Under 2013 har det kommit hem 2 barn från Bulgarien och det väntas hem ytterligare 2 till under juni månad.

Just nu har vi 16 familjer som har sin ansökan i landet. Utav dessa har 5 familjer barnbesked. Den familj som har väntat längst i landet som ännu inte fått barnbesked har väntat i närmare 3 år. Den fortsatta beräknade väntetiden i landet är 30-36 månader.

Den bulgariska regeringen avgick den 20 februari i år som en följd av landsomfattande protester mot höga elpriser och en allt sämre ekonomi. Nyval hölls den 12 maj och efteråt utsåg parlamentet Plamen Oresharski till landets premiärminister samt godkände en lista över den nya regeringens medlemmar som tillhandahölls av honom. Detta har lett till förseningar i arbetet för Ministry of Justice, adoptionsmyndigheten i Bulgarien och för den sektion som matchar barnen med utländska familjer. Vår förmedlingskontakt i landet, Family National Association, hoppas att en ny regering snabbt tar form och att Ministry of Justices arbete återupptas och att regelbundna matchningsmöten återigen kommer att hållas.

Vi har fortfarande många barn med speciella behov från Bulgarien som söker föräldrar. Är ni intresserade av detta eller vill veta mer om barnen så kontakta Helle@bfa.se

********************************************************
2013-01-10

Hoppas att alla har haft en God Jul och ett Gott Nytt År! Nu ser vi fram emot att se vad 2013 har att ge oss. Under 2012 anlände 6 barn till 6 familjer från Bulgarien. Vi önskar familjerna all lycka!

Just nu har vi 15 familjer som har sin ansökan i landet. Utav dessa har fyra familjer barnbesked. Den familj som har väntat längst i landet som ännu inte fått barnbesked har väntat i närmare 2 1/2 år. Därför kommer vi nu att ändra vår uppskattade väntetid i landet från 2-3 år till 30-36 månader. Vi har dock inte fått några indikationer på att det är problem i landet eller att väntetiderna blivit längre.

Den 28 november 2012 hölls ett möte på adoptionsmyndigheten i Sofia. Alla godkända bulgariska organisationer var inbjudna tillsammans med "Deputy Minister of Justice - Ms Velina Todorova", the "Director of the Directorate for International Legal Child Protection and Intercountry Adoption - Ms Milena Parvanova" och the "Head of the Social Activities Department - Ms Petya Todorova" och ytterligare flera experter från direktoratet.

Vår samarbetspartner var där och informerar myndighetens statistik.

Myndigheten har fram till mötet 1400 ansökningar från adoptivfamiljer i sitt register.
De har 642 filer på barn, utav dem är 236 inskrivna i registret som tillgängliga för internationell adoption. 76 av filerna är ej kompletta och väntar på komplettering från socialtjänsten, 41 stycken har blivit nekade internationell adoption av olika skäl. Resterande 289 filer utav de 642 väntar på granskning. Ministeriet ligger efter i sitt arbete och kommer att prioritera detta under de kommande månaderna meddelar de.

Under 2012 har adoptionsmyndigheten haft sammanlagt 32 matchningsmöten där de har delat ut 384 barnbesked.

Myndigheten följer registren när de matchar och just nu matchas det barn till familjer som har väntetid från 2010. De familjer som väntat längst från BFA har väntat från 2010 så vi hoppas på barnbesked snarast.

Myndigheten ser över sina regler för adoption och återkommer när och om det sker förändringar.

********************************************************

2012-10-01

Fyra barn har fortsatt anlänt från Bulgarien. 16 familjer har sina handlingar i landet varav tre familjer har barnbesked. Den familj som väntat längst i landet har väntat i strax över 2 år.

Vi har många familjer som vill adoptera från Bulgarien. Vi tar därför gärna emot fler familjer till kontaktlistorna som vi lämnar ut till nya familjer. Om ni känner att ni vill dela med er av er erfarenhet av att adoptera från Bulgarien får ni gärna kontakta mig så att ni kommer med på listan. Det är mycket stor hjälp för blivande "Bulgarienfamiljer" att få ta del av er erfarenhet.

Den 17 september hölls ett möte mellan adoptionsmyndigheten i Bulgarien och de bulgariska ackrediterade organisationerna. Våra kontakter FNA var naturligtvis med. Det beslutades att sådana här möten skall hållas varje månad för att diskutera och försöka förbättra rutiner i adoptionsarbetet. På detta mötet diskuterades det hur man kan underlätta och snabba upp processen för adoptioner av barn med särskilda behov.

********************************************************

2012-08-21

Fyra barn har anlänt från Bulgarien hittills. Vi har ytterligare tre barnbesked. Vi har i dagsläget en familj som skall resa på sin första resa och två familjer som väntar på sin andra resa. Vi hoppas få fler barnbesked under hösten då det är flera som väntat länge i vår kö. Den som har väntat längst har väntat sedan augusti 2010.

********************************************************

2012-06-12

I år har det kommit tre barn från Bulgarien och vi har ytterligare tre barnbesked.

I maj hade vi besök från Bulgarien. Nadja och Angela kom från Family National Association och två personer från adoptionsmyndigheten. Gästerna var här för att få information och utbildning om hur vi arbetar i Sverige. De var även inbjudna till vår årliga sommarträff, men dessvärre fick de förhinder och kunde inte stanna så länge i Sverige. Vi hoppas kunna anordna en ny träff där de får möjlighet att träffa "sina" barn som adopterats till Sverige. De var mycket ledsna över att inte kunna deltaga i sommarträffen.

Förtydligande av kriterier i Bulgarien: Under förra veckan mottog vi ett nytt förtydligade från myndigheten angående deras kriterier för adoption från Bulgarien.

1. En max gräns har tillkommit mellan den adopterade och adoptanterna. Man får inte vara äldre än 50 år äldre än barnet vid en adoption. Detta gäller den yngsta i ett parförhållande och även ensamstående.
2. Man får inte ha några kroniska, dödliga eller smittosamma sjukdomar. Om man har en diagnos/sjukdom måste man kunna visa upp läkarintyg att man är tillräckligt frisk för att kunna ta hand om barnet och man måste ha goda framtidsutsikter noggrant dokumenterat från läkarutlåtande. Noggranna specialistintyg kommer att krävas. 3. Man måste kunna påvisa att man har god ekonomi. Man måste kunna visa att man har en medel eller högre inkomst (svensk standard) tillsammans som par eller som ensamstående.

Detta är egentligen inte så nya kriterier utan förtydligande.

********************************************************

2012-02-01

Observera att väntetiderna i landet numera är 2-3 års väntetid. Kontakta gärna lia@bfa.se för att vara med på utskick och för att få information om barn med särskilda behov som kommer från Bulgarien. Kravet för att få informationen är att man är medlem och adoptionssökande.

********************************************************

2012-01-04

Under 2011 kom 18 barn till 16 familjer från Bulgarien. Väntetiden i landet befaras bli längre från den ordinarie väntelistan. Våra kontakter befarar 2 1/2 -3 års väntetid. Detta beror på den långsamma registreringen och hanteringen hos myndigheten och på landets socialkontor. Väntan kan bli kortare om man ansöker om äldre barn eller barn med särskilda behov.

Under vår resa tillsammans med MIA träffade vi flera barnhem och nyckelpersoner inom adoption och även organisationer som försöker hjälpa familjer att ta hand om sina barn så att de inte hamnar på barnhem. Det finns otroligt många barn på barnhem i Bulgarien och flertalet barnhem är dessvärre inte i bra skick. Det är därmed viktigt att landet gör sitt yttersta för att hjälpa barnen. Landet har kommit långt inom adoptioner jämfört med när vi startade 2005. Detta är positivt och vi hoppas på ännu fler och bättre förändringar i framtiden.

********************************************************

2011-11-21

En familj kom hem med sitt barn från Bulgarien i oktober och en familj i november. En familj är på väg för att hämta sitt barn och ytterligare 7 familjer har barnbesked. I år har hittills 16 barn till 14 familjer anlänt från Bulgarien.

I december kommer vi att göra en resa till landet för att besöka myndigheter, kontaktpersoner och barnhem.

********************************************************

2011-09-12

En familj anlände till Sverige med sitt barn under juli. Två familjer anlände under augusti. Under 2011 har hittills 13 barn anlänt till 11 familjer. Ytterligare 10 familjer har i dagsläget barnbesked.

********************************************************

2011-05-11

I dagsläget har vi ingen väntetid för att skicka nya ansökningar till Bulgarien.

Två familjer anlände under mars månad med sina barn. Under april anlände ytterligare två familjer med sina barn. En av familjerna med ett tvillingpar. Vi önskar alla fyra familjerna välkomna hem! Hittills under maj månad har en familj fått resebesked för att hämta sitt barn från Bulgarien. Vi vet inte ännu om fler får resebesked för att hämta. I dagsläget har nio familjer barnbesked. En av dessa har fått officiellt barnbesked. Övriga åtta familjer har ansökt via spec-listan och fått barn utsedda.

********************************************************

2011-02-04

Hittills i år har ingen familj anlänt med barn från Bulgarien. 12 familjer har ansökt och fått barn utsedda. Några har gjort den första resan till barnhemmet, medan andra väntar på att få resebeskedet.

********************************************************

2010-12-07

Två familjer anlände i slutet av november med sina barn. Under 2010 har därmed 7 familjer anlänt från Bulgarien. Elva familjer har barn utsedda. Två av familjerna har fått resebesked för den första resan och tre väntar på att domstolsprocessen och övrig handläggning skall bli klar så att de kan få hämta sina barn.

********************************************************

2010-10-04

Den 25 september anlände en familj med sitt barn från Bulgarien. I dagsläget har 11 familjer barn utsedda.

********************************************************

2010-09-15

En familj anlände under juli månad och ytterligare en familj om hem i augusti. En familj reser inomkort för att hämta sitt barn. 8 familjer har barn utsedda.

********************************************************

2010-07-13

Hittills under juli har ingen familj hunnit anlända. 9 familjer har barn utsedda varav en har ett syskonpar.

********************************************************

2010-07-01

Ingen familj har anlänt unde juni månad. 5 familjer har barn utsedda varav 3 har gjort den första resan och vistelseveckan på barnhemmet.

********************************************************

2010-05-26

Under 2010 har 2 familjer anlänt med barn.

Processen pågår för de två familjer som gjort första resan. Ytterligare en familj reser inom kort på första resan till barnhemmet.

********************************************************

2010-04-19

Två familjer har gjort första resan efter att ha fått barn utsedda. Ytterligare en familj har barn preliminärt utsett, men har ännu inte fått klartecken för resa.

********************************************************

2010-04-15

En familj anlände den 25 mars med sitt barn från Bulgarien.

********************************************************

2010-03-26

En familj har den 25 mars kommit hem med sitt barn från Bulgarien. En familj har fått datum för sin första resa till barnhemmet och ytterligare en familj väntar på resebesked för första resan.

********************************************************

2010-03-16

En familj har 11 mars kommit hem med sitt barn från Bulgarien.


********************************************************

2010-02-25

Två familjer har blivit klara i domstol, men inte fått resebesked för att hämta barnen ännu. I övrigt finns inga konkreta nyheter ännu.

********************************************************

2010-01-28

Det har inte varit några nya händelser för våra Bulgarienfamiljer.

********************************************************

2010-01-15

En familj anlände den 23 december 2009 med sitt barn från Bulgarien, Två familjer har barn utsedda.

********************************************************

2009-12-03

En familj kom den 26 november hem med sitt barn. Tre familjer har barn utsedda. och väntar nu på sin andra resa.

En familj väntar fortfarande på svar angående ansökan om barn med speciella behov.

********************************************************

2009-11-13

Fyra familjer har kommit hem med sina barn i år. En familj åker snart på sin andra resa och en familj väntar på besked om att få resa på sin andra resa. Ytterligare två familjer åker inom kort på sin första resa.

En familj väntar på svar angående en ansökan om barn med särskilda behov.

Den 26-29 november kommer två av våra kontaktpersoner på besök tillsammans med två personer från adoptionsmyndigheten i Bulgarien. De kommer alla att medverka på vår julfest, kom gärna för att träffa dem då.

********************************************************

2009-11-10

Fyra familjer har kommit hem med sina barn från Bulgarien i år. Ytterligare tre familjer har barnbesked utav dessa väntar en familj på sin första resa och två familjer på sin andra resa.

Ytterligare två familjer har ansökt om barn med särskilda behov som vi fortsatt väntar svar på.


********************************************************

2009-10-09

Ministeriet har idag haft sitt första möte. Mötet var till för att de skulle diskutera rutiner och organisering av kommande arbete med de register som finns med adoptivfamiljer och barn tillgängliga för adoption. Vi väntar på att ev. få ett pressmedelande om vad som sagts på mötet.

Förhoppningsvis kommer de att komma igång med matchningsprocessen vid kommande möten. Nästa möte väntas hållas nästa vecka. Ministeriet håller som regel tre matchningsmöten varje månad. Vi kommer inte att veta vilka datum i framtiden, men får alltid information så snart någon av våra familjer har fått något beslut/förslag.

********************************************************

2009-10-02

Fyra barn har anlänt i år. Vi har 13 familjer som står på väntelista i Bulgarien. Två utav dessa har barnbesked och väntar på sin andra resa. Alla representanter för adoptionsmyndigheten är nu utsedda på såväl central som lokal nivå. Nu väntar vi på att de ska kalla till sitt första adoptionsmöte, förhoppningsvis i oktober.

*********************************************************

2009-09-11

En ny adoptionsmyndighet håller på att formas på ministeriet. Nya riktlinjer rörande internationella adoptioner håller på att upprättas. Vi vet inte idag hur detta kommer att påverka adoptioner från Bulgarien. Vi kommer att få information så snart det har trätt i kraft. Både adoptionsmyndighetens nya struktur och de nya riktlinjerna förväntas träda i kraft 1 oktober 2009. Myndigheten har förhoppningen om att börja arbeta med matchning i början på oktober.


*********************************************************

2009-08-25

Just nu har vi 13 familjer från BFA som skickat sina handlingar till Bulgarien. Den familj som har väntat längst har väntat i tre år, övriga familjer har väntat i ca. ett år hittills. Detta betyder inte att alla kommer att vänta lika länge eftersom de tidigare hade sämre rutiner i handläggningen på ministeriet vilket gjort att de ligger efter. Förutsatt att de kommer att arbeta lika effektivt som senaste året kommer väntetiden att ligga på ca. 2 år för kommande familjer. Men detta kan självklart förändras.

Mer information angående förändringar och utformningen av adoptionsmyndigheten kommer snarast.

*********************************************************

2009-08-20

En ny minister och viceminister är utsedda i Bulgarien efter valet i sommar. Regeringen håller fortsatt på att tillsätta ny personal på ministeriet. Under tiden fungerar godkännande av familjers ansökningar, registrering i registret och deras godkännande brev som vanligt.

I dagsläget håller de på att formera en ny adoptionsmyndighet. Detta är myndigheten som arbetar med att matcha barn och familjer för adoption, så under tiden kommer detta arbete att stå stilla. Inga barnbesked kommer att ges under tiden. Vi hoppas att de snabbt kommer igång med arbetet när de har format en ny adoptionsmyndighet och nya ansvariga för matchningsarbetet. Inget tidsperspektiv har lämnats och vi har ingen mer information om myndighetens arbete. Eftersom vi inte vet hur lång tid detta tar, vet vi inte heller om/eller hur mycket detta kommer påverka väntetiden i landet.

Ingen vet om en ny adoptionsmyndighet kommer att innebära förändringar av adoptionsregler eller om de bara kommer att fortsätta med de goda framsteg som förra regeringen gjorde. Vi håller oss uppdaterade om vad som händer och informerar så snart nya adoptionsansvariga är utsedda. Vi hoppas på en fortsatt positiv och lika hårt arbetande regering med samma starka vilja att hjälpa barn till en bättre framtid genom adoption.

Mer information kommer snarast.

*********************************************************

2009-07-07

Domstolen har stängt under augusti i Bulgarien. Ministeriet kommer att ha uppehåll tills ny regering är bestämd/tillsatt. Förhoppningsvis kommer de kunna arbeta vidare som vanligt efter sommaren. Det finns nu en lista som man kan anmäla sig till för att få kontakt med andra familjer som har intresse i adoptioner från Bulgarien. Gå in på http://groups.yahoo.com/group/Bulgarienlistan för att bli medlem. Denna lista sköts inte av BFA.


*********************************************************

2009-06-30

Tre barn har anlänt från Bulgarien i år. En familj har resebesked. Två familjer har ansökt om barn med särskilda behov. Vi hoppas att dessa kommer att resultera i barnbesked. 13 familjer har nu sina handlingar i landet. Under juni har vi fått besked om sju barn med särskilda behov. Två av dessa kommer det information om under veckan då vi väntar på svenskt läkarutlåtande. Övriga kan ni läsa om under "barn söker föräldrar".


*********************************************************

2009-06-12

Tre barn har anlänt från Bulgarien i år och en familj väntar på sin andra resa. BFA har fått information om två barn med särskilda behov som söker föräldrar. Ett framsteg är att tidigare fick endast de familjer som har handlingar i landet ansöka om dessa barn men nu har BFA möjlighet att informera familjer som inte har handlingar i landet. För mer information se under "barn söker föräldrar".

I juni var det val till EU parlamentet och den 5 juli är det regeringsval. Vi vet att ministeriet och adoptionsmyndigheten kommer att arbeta som vanligt fram till sista veckan i juni. Därefter blir det ett uppehåll "om" det blir tillsatt ny regering efter valet tills ny organisation är tillsatt. I dagsläget är det omöjligt att veta hur detta kan eventuellt påverka BFA och adoptioner. Vi håller oss uppdaterade och återkommer med information.

*********************************************************

2009-05-05

Tre barn har anlänt från Bulgarien under 2009. Vi har ett barnbesked och familjen väntar på sin andra resa. Vi har märkt att familjer som har möjlighet att ta emot barn med något särskilt behov eller som har högre medgivande har större möjlighet att få adoptera snabbare från landet. De flesta barn som finns tillgängliga har särskilda behov och/eller är äldre än 3 år. För mer information, kontakta BFA.


*********************************************************

2009-04-08

Under sommaren kommer vi att ha begränsat med personal på kontoret. Vi ber därför alla att ha detta i åtanke vid kontakt med BFA:s kontor. Vi kommer självklart att hantera alla brådskande ärenden med högsta prioritet.

De familjer som har fått förmedlingsbeslut under våren och som håller på att sammanställa sin ansökan behöver inkomma med färdig ansökan senast 15 maj, för att vi ska hinna skicka den till Bulgarien innan sommaren. Om ansökan inkommer senare kommer den att skickas till landet efter semestrarna, i september, eller när det finns tillfälle.

Vi ber er ha förståelse för detta då vi måste prioritera barnbesked och andra akuta processer med begränsad personal.

*********************************************************

2009-04-01

Den 19 mars var Christina Thierry-Carstensen från BFA på adoptionskonferens i Bulgarien.

*********************************************************

2009-03-02

Den 19 mars håller Bulgariska Ministry of Justice en konferens i Sofia angående internationell adoption. Alla utländska organisationer som samarbetar kring adoptioner är inbjudna. BFA kommer att deltaga. Där kommer vi att få möjligheten att träffa de som sitter den nya Adoption Council och vi kommer att få möjlighet att ha en diskussion angående processen i landet. Mer information kommer att finnas här när vi varit på konferensen.

*********************************************************

2008-12-16

Vi har nu åtta ansökningar i landet utav dessa har tre familjer barnbesked. Fyra familjer håller på att göra i ordning sina handlingar för att skicka ansökan till landet. I juni 2009 är det parlamentsval i Bulgarien. Förhoppningsvis kommer detta inte att påverka adoptionerna.

*********************************************************

2008-11-27

Ministeriet i Bulgarien eftersöker familjer med medgivanden för syskon. Medgivanden skall helst vara minst 0-5. För mer information, kontakta BFA.

Flera familjer håller just nu på att i ordningställa sina handlingar för att ansöka om adoption från Bulgarien. Väntetiden beräknas vara 1-2 år i landet. I Sverige har vi en väntetid på ca. 18-24 månader. Om man har syskonmedgivanden på minst 0-5 kan man skicka sin ansökan snabbare till landet.

*********************************************************

2008-11-12

Ett barn har kommit hem i år. En familj väntar på sin andra resa och ytterligare två familjer har barnbesked och ska åka på sin första resa.

*********************************************************

2008-10-21

Ett barn har kommit hem i år. En familj väntar på att få resa för att hämta sitt barn. Vi har fått information om att syskonpar har blivit inskrivna i registret för barn klara för adoption. Det finns enligt vår kontaktperson inte tillräckligt många familjer som ansöker om syskon vilket gör att syskonmedgivanden skulle kunna gå snabbare. Om du är intresserad av att ansöka om att adoptera syskonpar från Bulgarien, kontakta BFA. Vi vill poängtera att vi inte vet någonting om dessa barn och att vi inte kan garantera att adoptionen kommer att gå snabbare.

*********************************************************

2008-09-04

En familj befinner sig nu i Bulgarien för att hämta sitt barn. Ytterligare en familj reser på sin första resa om en vecka.

*********************************************************

2008-03-31

En ny förhållning har tagits fram i "The Bulgarian Family Code" angående övergivna barn. Om inte någon förälder har givit sig till känna inom 6 månader kommer barnen att automatiskt skrivas in i registret för övergivna barn. Detta kommer att betyda att fler barn snabbare kommer att bli tillgängliga för adoption och det blir därmed kortare väntetider för familjer som önskar adoptera. Vi har fått information om att arbetet med adoptioner fungerar mycket bra och effektivt på ministeriet i dagsläget och kommer därför att erbjuda familjer i vårt register att skicka sina handlingar till Bulgarien igen. Det är idag svårt att se hur lång väntetiden i registret hos BFA kommer att vara, så vi ber att få återkomma med mer information inom några veckor. Väntetiden på barnbesked i landet är beräknad till 12-18 månader för de familjer som nu skickar sina handlingar. Vi kommer att skicka förmedlingsbeslut till 5 familjer för att sedan fylla på allt eftersom det kommer barnbesked.

Vi hoppas att fler goda nyheter kommer i framtiden så att vi kan hjälpa många barn till nya hem och familjer.

*********************************************************