Thanh Ba, Vietnam

Läs mer om vårt projekt i Thanh Ba tillsammans med FÖRENINGEN FÖR BARNENS BÄSTA.
Rapport Than Ba, Center of Support and Education - oktober 2016

Fadderprojekt i Vietnam