Ungern

2018-01-26

Under 2017 förmedlade BFA 18 barn till 13 familjer. Just nu på plats i Ungern har vi två familjer och den tredje familjen är på väg i nästa vecka. En familj fick i förra veckan barnbesked och vi säger stort grattis till dem! En familj väntar på sitt officiella barnbesked och en familj håller på att ansöka om ett syskonpar. Sju familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked medan tre familjer håller på med sina handlingar. Inom kort kommer troligen två familjer starta för Ungern.

2017-12-15

Auktorisation

Idag kom beslutet från MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) att BFA har fått förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Ungern. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

2017-12-06

17 barn till 12 familjer har anlänt till Sverige i år. Just nu har vi en familj på plats i Ungern som förväntas komma hem innan jul. Hör gärna av dig till ann-charlotte@bfa.se om du är intresserad av att veta mer om adoption från Ungern!

2017-10-06

13 barn till nio familjer har anlänt till Sverige i år. BFA har tre familjer på plats i Ungern. Två familjer håller på att ansöka om barn. Åtta familjer har sina handlingar i Ungern och väntar på barnbesked och fyra familjer håller på med sina handlingar för att skicka till Ungern.
I år har vi haft ovanligt många syskonpar. Det är inte givet att det är så för varje år. Här kommer lite statistik av de barn som BFA har förmedlat från Ungern under åren 2012-2017:

Antal adoptioner förmedlade från Ungern:
2012 4
2013 7
2014 12
2015 13
2016 11
2017 13

Hittills totalt har BFA förmedlat 60 barn. 19 av dem har varit flickor och 41 pojkar. 12 syskonpar och 1 syskontrio finns med bland de 60 barnen. Den vanligaste åldern är mellan 3-4 år och BFA har förmedlat 19 barn i den ålderskategorin.

2017-09-06

11 barn till åtta familjer har anlänt till Sverige i år. Just nu har vi två familjer på plats i Ungern och ytterligare två familjer kommer att resa till Ungern under september månad för att påbörja adoptionsprocessen. Åtta familjer har sina handlingar i Ungern och väntar på barnbesked och tre familjer håller på med sina handlingar för att skicka till Ungern.

Om ni är intresserade av adoption från Ungern så kan ni förutom att prata med BFA prata med en kontaktfamilj, som tidigare har adopterat från Ungern. Hör av er till ann-charlotte@bfa.se om ni skulle vilja ha kontaktuppgifter till en familj.

2017-06-20

Idag kommer två barn hem med sin familj! Vi hälsar dem välkomna!
Det har hittills i år kommit hem sex barn till fyra familjer. Vi har fem familjer som har barnbesked, varav tre av dem befinner sig i Ungern med sina barn. De två andra familjerna reser till Ungern under juli månad. En familj väntar på officiellt barnbesked efter att ha blivit matchad med ett barn. En familj håller på med sin ansökan för ett syskonpar.
Fem familjer har sina handlingar i Ungern och väntar på barnbesked och sex familjer håller på med sina handlingar för Ungern.

Det händer verkligen mycket på Ungern nu och många familjer är intresserade av att adoptera därifrån. Om du är intresserad av att adoptera från Ungern så måste du vara beredd att ta emot ett barn upp till fyra år fyllda.

2017-06-09

BFA har förmedlat 4 barn till 3 familjer hittills i år. Vi har 3 familjer på plats i Ungern och två som är på väg. I år har vi fått fler förfrågningar om att hitta familjer till syskon än tidigare år. Det är olika åldrar på syskonen och kan variera mellan 2-7 år. Är du intresserad av adoption från Ungern så hör av dig till ann-charlotte@bfa.se.

2017-05-03

För att adoptera barn från Ungern är det bra att du är öppen för åldern upp till fyra år.

BFA har hittills förmedlat 50 barn sedan start 2012. Så här fördelar sig åldrarna: 3 barn i åldrarna 1-2 år, 9 barn i åldrarna 2-3 år, 13 barn i åldrarna 3-4 år, 14 barn i åldrarna 4-5 år, 10 barn i åldrarna 5-7 år, 1 barn i åldern 9+. Av de 50 barnen har 18 varit flickor och 32 pojkar. Vi har haft 9 syskonpar och 1 syskontrio.

2017-04-13

Två barn till en familj har hittills kommit hem från Ungern i år. Vi har för närvarande två familjer på plats i Ungern och ytterligare en familj kommer att åka till Ungern i maj. För övrigt ser BFA fram emot att få träffa vår kontaktperson Andrea Helmle Hankissné samt Dr Zsuzsanna Àgoston från Centralmyndigheten i maj på vår sommarträff. Vi är också väldigt glada över att få träffa både er väntande familjer och familjer som har adopterat från Ungern på sommarträffen.
_________________________________________________________________________________________
2017-03-10


I veckan som gick fick en familj barnbesked. Vi säger grattis till den familjen.
För närvarande har vi en familj på plats i Ungern och två familjer är på väg till Ungern under mars månad.

BFA hälsar medlemmar välkomna till den årliga sommarträffen som i år kommer att vara på TanumStrand by The Sea helgen 19-21 maj. Årsmötet kommer även vara på TanumStrand på lördagen den 21 maj. BFA har bjudit in kontaktperson Andrea Helmle Hankissné samt två personer från Centralmyndigheten. Förutom gäster från Ungern är även gäster från Polen och Litauen inbjudna. Alla medlemmar är varmt välkomna, både de som har adopterat och de som väntar!

2016-11-09

BFA besökte Ungern i förra veckan. Ungern har varit vårt samarbetsland sedan 2011. BFA:s kontaktperson Andrea Helme Hankissne hade planerat resan mycket väl och vi fick besöka Centralmyndigheten, flera barnhem i olika regioner samt träffa personal ute i regionen som arbetar med utsatta barn.

Är du intresserad av att adoptera barn från Ungern, kontakta Ann-Charlotte@bfa.se eller Lia@bfa.se.
De flesta barnen från Ungern är omkring 4 år.

7 barn till 7 familjer har hittills kommit hem i år. Vi har två familjer på plats i landet. De förväntas komma hem under november månad. En familj kommer snart att åka till Ungern för att inledda adoptionsprocessen med sitt blivande barn.

______________________________________________________________________________________

2016-07-01

Vi har flera familjer, som har startat upp för Ungern. Är du också intresserad av adoptioner från Ungern så tveka inte att kontakta Ann-Charlotte@bfa.se eller Lia@bfa.se.

Fyra barn till fyra familjer har hittills anlänt under 2016. Vi har en familj på plats i Ungern och i september kommer två familjer att åka till landet. Nio familjer väntar på barnbesked. Fem familjer håller på med sina handlingar för Ungern.
______________________________________________________________________________________
2016-06-01

Vi har ingen kö för att starta upp för Ungern. Välkomna att kontakta ann-charlotte@bfa.se!

Tre barn till tre familjer har hittills anlänt under 2016. Vi har en familj på plats i Ungern och en familj är snart på väg till Ungern. En familj har ansökt om ett barn och väntar på matchningssvar. Tio familjer väntar på barnbesked. Tre familjer håller på med sina handlingar för Ungern. 

Väntetid från det att akten skickas till landet och barnbesked uppskattas till 9-12  månader för barn mellan 6 - 7 år, 12-18 månader för barn mellan 4 -5 år, 18-24 månader för barn ej fyllda 4 år samt mellan 24-36 månader för barn ej fyllda 3 år. Vistelsetiden i landet beräknas vara ca sex veckor. Väntetid till resebesked ligger på 1-3 månader efter att familj har accepterat barnbesked.
______________________________________________________________________________________
2016-03-23

BFA har bjudit in myndigheterna från Ungern till årets sommarträff i maj. Tyvärr har vi i dagarna fått besked om att de inte kan komma. Vi hoppas få tillfälle att få bjuda hit dem vid ett annat tillfälle.

I nuläget har vi en familj på plats i Ungern som väntas hem om ett par veckor. En familj kommer snart åka till Ungern. Vi har åtta familjer som väntar på barnbesked och fem familjer som håller på med sina handlingar. 

Väntetid från det att akten skickas till landet och barnbesked uppskattas till 9-12  månader för barn mellan 6 - 7 år, 12-18 månader för barn mellan 4 -5 år, 18-24 månader för barn ej fyllda 4 år samt mellan två och tre år för barn ej fyllda 3 år. Vistelsetiden i landet beräknas vara ca sex veckor. Väntetid till resebesked ligger på 1-3 månader efter att familj har accepterat barnbesked.
______________________________________________________________________________________
2015-12-04

Hittills i år har elva barn kommit hem med sina åtta familjer. Två familjer befinner sig i Ungern och väntas hem strax innan jul. Väntetid från det att akten skickas till landet och barnbesked uppskattas till 9-12 månader för barn mellan 6 - 7 år, 12-18 månader för barn mellan 4 -5 år, 18-24 månader för barn ej fyllda 4 år samt mellan två och tre år för barn ej fyllda 3 år. Vistelsetiden i landet beräknas vara ca sex veckor. Väntetid till resebesked ligger på 1-3 månader efter att familj har accepterat barnbesked.

En del har ställt frågan om den svåra flyktingsituationen i Ungern påverkar väntetiden eller adoptionsprocessen överlag. Vår kontaktperson Andrea har informerat att väntetiden till barnbesked inte påverkas direkt men en viss fördröjning av barnens handlingar vilka ligger som underlag till barnbesked märks i vissa regioner.

2015-10-08

Fyra familjer har fått barnbesked under september månad!

Är du intresserad av att starta för Ungern, så hör av dig till ann-charlotte@bfa.se eller lia@bfa.se. Väntetid från det att akten skickas till landet och barnbesked uppskattas till 12 månader för barn mellan 6 - 7 år, 12-18 månader för barn mellan 4 -5 år samt 24 månader för barn ej fyllda 4 år. Vistelsetiden i landet beräknas vara ca sex veckor. Väntetid till resebesked ligger på 1-3 månader efter att familj har tackat ja till barnbesked.

******************************************************

2015-09-15

Hittills i år har 9 barn kommit hem med sina 6 familjer och en familj befinner sig i landet. Två familjer har barnbesked.

Väntetiderna mellan att akten skickas till landet och barnbesked uppskattas just nu till tolv månader för barn mellan 6 - 7 år, 12-18 månader för barn mellan 4 -5 år samt 24 månader för barn ej fyllda 4 år. Vistelsetiden i landet beräknas fortfarande vara ca 6 veckor.

******************************************************

2015-01-23

Under 2014 har 9 familjer kommit hem med sina 12 barn. Utöver dessa familjer så har 11familjer handlingar som är registrerade i landet. Av de har fyra familjer fått barnbesked för 7 barn under slutet av december-början av januari. Ytterligare tre familjer arbetar med sina handlingar, som ska skickas till landet under första kvartalet av 2015. Väntetid mellan att akten skickas till landet och barnbesked uppskattas till 12-18 månader för barn mellan 4 och 7 år samt 18-24 månader för barn ej fyllda 4 år. Vistelsetiden i landet beräknas vara ca 6 veckor.

******************************************************

2014-12-15

I år har nio familjer kommit hem med sina 12 barn. Utöver dessa familjer så har tio familjer handlingar som är registrerade i landet. Ytterligare två familj arbetar med sina handlingar som ska skickas till landet i början av nästa år. Väntetid mellan att akten skickas till landet och barnbesked uppskattas till 18 månader för barn mellan 4 och 7 år samt 24 månader för barn ej fyllda 4 år. För två tidigare FFIA-familjer är väntetiden över 24 månader. Vistelsetiden i landet beräknas vara ca 6 veckor.

******************************************************

2014-11-13

I år har sju familjer kommit hem med sina nio barn, två familjer befinner sig i Ungern och väntas komma hem i mitten av november och i början av december. Utöver dessa familjer så har tio familjer handlingar som är registrerade i landet. Väntetid mellan att akten skickas till landet och barnbesked uppskattas till 12-18 månader för barnen under 5-7 år och upp till 24 månader för barnen ej fyllda 4 år. För två tidigare FFIA-familjer är väntetiden över 24 månader. Vistelsetiden i landet beräknas vara ca 6 veckor. Väntetid i Sverige ligger på 12-18 månader.

******************************************************

2014-10-27

I år har sex familjer kommit hem med sina sju barn, två familjer befinner sig i Ungern och väntas komma hem i november, en familj har fått officiella barnbesked och planerar att resa till Ungern i börjar av november. Utöver dessa familjer så har tio familjer handlingar som är registrerade i landet. Väntetid mellan att akten skickas till landet och barnbesked uppskattas till 18 månader. För två tidigare FFIA-familjer är väntetiden över 24 månader. Vistelsetiden i landet beräknas vara ca 6 veckor.

Väntetid i Sverige ligger på 12-18 månader.

******************************************************

2014-09-05

I år har fyra familjer kommit hem med sina barn, en familj befinner sig i Ungern och väntas komma hem i mitten av september, fyra familjer har fått officiellt barnbesked och planerar att resa till Ungern under september- november period. Utöver dessa familjer så har fem familjer handlingar i landet. Väntetid mellan att akten skickas till landet och barnbesked uppskattas till 18 månader. För vissa tidigare FFIA-familjer är väntetiden över 24 månader. Vistelsetiden i landet beräknas vara ca 6 veckor.

Några nya familjer håller på med deras adoptionshandlingar och förhoppningsvis skall de registreras i Ungern under de närmaste månaderna.

******************************************************

2014-02-17

Under 2013 kom det hem 7 barn till 6 familjer från Ungern. Väntetid i Sverige är i dagsläget 18 månader och väntetid till barnbesked är 12 månader från det att man skickat ned sina handlingar till Ungern. Under hösten och början av 2014 har inga barnbesked kommit från Ungern. Detta beror på att adoptionsmyndigheten har varit underbemannad. Vi hoppas att nya barnbesked skall komma under våren.

******************************************************

2013-09-25

Under 2013 har det hittills kommit hem 5 barn till 4 familjer. En familj befinner sig i landet för den obligatoriska vistelsetiden. I dagsläget har 8 familjer sina handlingar i landet och väntar på barnbesked. Väntetiden i Sverige har ändrats från ingen väntetid till ca 1 år. Väntetiden till barnbesked räknar vi fortfarande med att den ligger på ca 6-12 månader från det att man skickar ner sina handlingar till Ungern.

******************************************************

2013-07-22

Under 2013 har det hittills kommit hem 4 barn till 3 familjer. En familj befinner sig i landet för den obligatoriska vistelsetiden och ytterligare en familj kommer inom en snar framtid att resa till Ungern. I dagsläget har 8 familjer sina handlingar i landet och väntar på barnbesked.

******************************************************

2013-03-14

Under 2012 kom fyra barn till fyra familjer hem från Ungern. I år har två barn till en familj kommit hem och ytterligare två familjer befinner sig i landet för den obligatoriska vistelsetiden.

För närvarande finns inga nya barnbesked.

******************************************************

2012-09-12

Tre familjer har kommit hem med sina barn från Ungern. Ytterligare en familj befinner sig i landet för den obligatoriska vistelsetiden. För närvarande finns inga nya barnbesked.

******************************************************

2012-06-14

Två familjer har kommit hem från Ungern med sina barn. Den första familjen i mars och den andra familjen i juni. Ytterligare två familjer har officiella barnbesked. En av dessa familjer befinner sig i landet för den obligatoriska vistelsetiden.

För närvarande finns inga nya barnbesked.

******************************************************

2012-05-11

Den första familjen kom hem från Ungern i mars med sitt barn.

Sammanlagt tre barn finns utsedda: En familj befinner sig nu i landet för att fullfölja adoptionsprocessen. En familj har fått det officiella barnbeskedet och väntar på resebesked. Ytterligare en familj har preliminärt barnbesked.

För närvarande finns Inga ytterligare barnbesked.

******************************************************

2012-03-23

Den första familjen har nu kommit hem från Ungern med sitt barn.

Processen i Ungern har fungerat bra. Dock fick familjen inte bo i Budapest, som vi tidigare trott skulle ske för alla familjer, utan tillbringade hela vistelsetiden i barnets hemregion.

Ytterligare tre familjer har barnbesked. En familj har hunnit få det officiella medan de andra två ännu så länge är preliminära.

******************************************************

2012-03-08

Den första familjen befinner sig just nu i slutfasen av sin adoptionsprocess i Ungern. Ytterligare en familj har fått barnbesked.

Vistelsetiden i Ungern har visat sig bli 5-6 veckor. Först en vecka på barnets hemort, därefter den obligatoriska vistelsetiden på 30 dagar. Till detta kommer ytterligare 3-4 dagar för att få de nödvändiga dokumenten samt pass inför hemresan.

******************************************************

2012-01-26

Inom några dagar är det dags för den första familjen att påbörja sin adoptionsresa till Ungern. Vistelsetiden i landet har man beräknat till ca sex veckor. Ett andra preliminärt barnbesked är under arbete.

******************************************************

2011-12-15

Vi samarbetar med centralmyndigheten Ministry of Social Affairs and Labour i Budapest.

Alla familjers ansökningar registreras på Ministeriets väntelista för internationella adoptioner och barnbeskeden kommer också från Ministeriet.

Våra första handlingar skickades till Ungern i juni 2011.
Idag har fem familjer sina ansökningar i Ungern.
Det första barnbesked har kommit idag.