Burundi

BFA har fadderbarn i Burundi som går i FEPAM-skolan i Kongo. Ett gemensamt fadderprojekt.

Läs mer om fadderprojektet
Läs mer om Burundi

BFA:s utvecklingsarbete i Burundi

BFA stödjer en lokal sjukstuga i Burundi. Under den svåra interna krisen i Burundi har vi ökat stödet till sjukstugan och betalat dubbla fadderpengar för barn som flytt till Kongo.

BFA's 90-konto: PG900272-6