Bolivia

*****************************************************
2016-03-23

MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) har skickat ett officiellt brev till myndigheterna i Bolivia där de bl a efterfrågar innehållet i det bilaterala avtalet. Vi avvaktar svar från de bolivianska myndigheterna.

*****************************************************

2015-02-26


I Bolivia väntar man på en officiell publicering av de nya riktlinjerna sedan en ny barnlag har arbetats fram. Vår kontaktperson i Bolivia tror att detta kommer att ske någon gång i april. Myndigheterna i Bolivia verkar kräva bilaterala avtal och huruvida detta går att kringgå återstår att se.

*********************************************************

2014-07-18

BFA har inga nyheter om något avtal än.

*********************************************************

2014-02-10

Fortfarande inga nyheter om avtalet. Vår kontaktperson håller tillsammans med andra kontaktpersoner och organisationer möten tillsammans med myndigheterna. Myndigheterna vill förlänga familjers vistelsetid i Bolivia med ytterligare en månad (nuvarande vistelsetid är cirka två månader) vilket organisationerna försöker motarbeta.

*********************************************************

2013-10-29

BFA-A håller fortfarande på med kompletteringar. En del av handlingarna är inlämnade, men vi väntar på ytterligare dokument. Vår kontaktperson i Bolivia har lämnat in det som är färdigt och vi väntar på svar från de bolivianska myndigheterna efter att allt är inlämnat.

**********************************************************

2013-09-18

Ytterligare kompletteringar har krävts in från de bolivianska myndigheterna vilket BFA-A jobbar på att få in så fort som möjligt. Avtalet är därför inte klart än. Vi avvaktar under hösten.

**********************************************************

2013-07-18

Vår kontaktperson har varit på BFA-s årliga sommarträff och fick chans att träffa flera familjer som adopterat från Bolivia. Det var ett kärt återseende på många sätt. Vad det gäller avtalet så skall myndigheterna har ett möte i slutet av juli angående avtalet. Information om det kommer först i mitten av augusti.

**********************************************************

2013-05-13

Vår kontaktperson har fått information från myndigheterna om att vi kommer att få besked om förnyat avtal under sommaren. Vi återkopplar under sommaren om detta stämmer.

**********************************************************

2013-04-04

Under helgen 28-30 juni ordnar BFA sommarträff i den småländska staden Vrigstad. Vi kommer att ta emot utlandsgäster bl a från Bolivia, Mrs Virginia Uribe Herbas, BFA- A:s kontaktperson i Bolivia. Det vore kul att se många Boliviafamiljer närvarande på sommarträffen. Gå in på vår hemsida för mer information om sommarträffen och hur ni anmäler er. Varmt välkomna!

**********************************************************

2013-03-18

Ackrediteringen är klar och skickades i slutet av förra veckan till Bolivia och nu väntar vi på kommentarer från de bolivianska myndigheterna. Vår kontaktperson i Bolivia är inbjuden till årets sommarträff som kommer att äga rum i Vrigstad, Småland den 28-30 juni.

**********************************************************

2013-02-18

BFA-A håller på med en ackreditering till Bolivia som myndigheterna har begärt. Dokumenten förväntas snart vara klara med legalisering för att sedan skickas till Bolivia och efter det avvaktas besked om förnyat avtal.

**********************************************************

2012-10-29

Under tio dagar var BFA på besök i Bolivia. Syftet med resan var att följa utvecklingen av avtalet som vi har fått indikationer på att det är på gång. Vi besökte bl a Viceministeriet och domare. Den kvinnliga viceministern i La Paz, meddelade att ett avtal är på gång och att det är troligt att det kan komma innan årsskiftet. Vi hörde även från domare och advokater att avtalet är på gång. När det väl kommer så skall MIA, vår myndighet, också ta del av innehållet och komma med synpunkter innan vi kan skriva under det. Vi kommer att lägga ut nyheter om avtalet på hemsidan så håll er uppdaterade där. När vi väl får sätta igång med nya familjers ansökan kommer vi att gå igenom vårt register för att sätta igång familjer i rätt köordning. Vi behöver sätta igång familjer snabbt när det väl är dags och de familjer som sätts igång kommer då också vara pilotfamiljer. Att vara pilotfamilj innebär att vi inte kan säga i detalj hur adoptionsprocessen kommer att se ut. Då det var över tre år sedan vi sände nya familjers ansökningar kan en del ha förändrats. Vi hoppas att vi kommer att arbeta i fyra olika städer, La Paz, Cochabamba, Sucre och Santa Cruz.

**********************************************************

2012-09-05

BFA-A planerar att tillsammans med bistånd att göra en resa till Bolivia i oktober. Vi kommer bl a att undersöka på plats hur det går med avtalet och försöka få fram ev ny information. Vi kommer också besöka våra fadderbarn som undersöka ev biståndsprojekt. Vi återkommer med nyheter efter resan.

**********************************************************

2012-07-25

Besöket på ambassaden handlade om uppföljningsrapportering, tyvärr ej om avtalet. BFA-A och bistånd planerar att göra en resa till Bolivia under oktober månad. Det har gått fyra år sedan BFA-A besökte Bolivia och det är hög tid för en uppföljning.

**********************************************************
2012-06-26

BFA-A besöker den bolivianska ambassaden i morgon. Vi återkommer om hur besöket gick och vad som kom fram. Än har inte vår kontaktperson i Bolivia fått klartecken om att avtalet skall skrivas under. Den nya kvinnliga ministern som har hand om adoptionsfrågor i Bolivia hade i april ett möte med organisationerna och utlovade ett datum för att skriva under avtalet. Detta datum har ännu inte kommit.


**********************************************************

2012-02-23


Vår kontaktperson i Bolivia har meddelat att myndigheterna i Bolivia nu har skickat ut en skrivelse till vår ambassad och inväntar svar från ambassaden. Detta begär myndigheterna från alla länder som samarbetar med Bolivia gällande adoptioner. Vår kontaktperson följer upp utvecklingen om avtalet och håller BFA-A uppdaterade vad som händer.

**********************************************************

2012-01-26

Två barn har kommit hem från Bolivia med sina familjer i januari. Vi avvaktar fortfarande nyheter på vad som händer med avtalet. Inga nya handlingar kan ännu skickas till Bolivia.

**********************************************************

2011-12-27

Vi har två familjer på plats i Santa Cruz. De beräknas komma hem efter årsskiftet. I januari hoppas vi kunna få några nyheter kring avtalet. Vi återkommer så fort vi får några nyheter kring det. 2011 kom två familjer hem från Bolivia med sina barn.

**********************************************************

2011-10-25

Vi har två familjer som är på plats i Santa Cruz, Bolivia. Två barn har anlänt från Bolivia i år. Vi har fortfarande inga nyheter om när avtalet kommer. Vicky, vår kontaktperson har informerat om att det är klart, men avtalet skall skrivas på av ett antal tjänstemän och myndigheter. Vi följer upp och hoppas att det snart kommer att gå igenom. Alla organisationer som arbetar med Bolivia har i stort sett slut på sina familjers ansökningar. På barnhemmen finns många barn som behöver familjer.

**********************************************************

2011-08-25

Vi har nu tre familjers handlingar kvar i landet och väntar på barnbesked. Vår kontaktperson Vicky arbetar för fullt på att de dokument, som krävs för att barnbesked skall kunna lämnas, skall bli färdiga. Hon bevakar också hur det går med det nya avtalet. Vicky säger att de flesta organisationerna börjar få slut på sina familjers ansökningar, men att det finns väldigt många föräldralösa barn på barnhemmen i Bolivia.

**********************************************************

2011-06-10

En familj befinner sig i Santa Cruz sedan ett par veckor. Vi har tre familjer som väntar på barnbesked. Vår kontaktperson har meddelat att personalen har än en gång bytts ut bland myndigheterna, vilket kan medföra att nya dokument begärs in. Varken vår kontaktperson eller BFA-A har möjlighet att påverka detta. Vi väntar fortfarande på besked om vårt nya avtal. Vi har många familjer som är intresserade av Bolivia och som undrar hur det går.

**********************************************************

2011-05-06

Ett barnbesked från Santa Cruz har kommit i april och familjen reser i maj. Som alla barnbesked är så var det mycket efterlängtat! Domstolarna i Santa Cruz har semester till den 22 maj och öppnar igen den 23 maj.

**********************************************************

2011-03-08

En familj kom hem under januari månad. Vi har fortfarande fyra väntande familjer kvar. Barn är under process och vi väntar på att dokumenten kring barnen skall färdigställas. Just nu är det karneval i Bolivia, på olika platser och de flesta människor är lediga.


**********************************************************

2011-01-03

En familj befinner sig i Santa Cruz men kommer troligtvis hem om någon vecka. Vi har fyra familjer med handlingar i landet. Vi har fått indikationer från Bolivia på att det inte kommer något nytt avtal alls i väntan på att den nya barnlagen skall godkännas. Detta kommer förmodligen att ta flera år innan det är klart. Däremot har Viceministeriet uppgivit att de under den här väntetiden kommer att ge adoptionsorganisationerna tillstånd att förmedla 20 nya familjer till Bolivia. Vi hoppas att det stämmer men måste invänta en officiell kommunicering från myndigheterna innan vi kan påbörja nya familjers handlingar.

**********************************************************

2010-11-15

En familj fick i fredags barnbesked från Bolivia, domstol 3 i Santa Cruz och förbereder sig för fullt för att kunna åka till Bolivia. Vi har två familjer som befinner sig i La Paz och kommer förhoppningsvis hem om ett par veckor. Det är viktigt att ni familjer som väntar kollar upp så att ni alltid har ett giltigt medgivande. Tänk på att förbereda detta i god tid då det tar lång tid med legalisering. Kolla också upp ni som är på väg att era pass är giltiga mer än sex månader.

**********************************************************

2010-10-01

Två familjer fick den 17 september barnbesked från domstol 1 respektive domstol 2 i La Paz. De familjerna har fått resebesked och är snart på väg till Bolivia. En familj har precis kommit hem från Bolivia efter 7 veckors vistelse i landet. En familj befinner sig i landet. Fem familjer har sina handlingar i landet. Vicky påminner om att vistelsen i landet är sju-åtta veckor och att ni kommande familjer är införstådda och förberedda på detta. Om det blir kortare vistelsetid så är det en bonus men räkna inte med det.


**********************************************************

2010-08-19

En familj fick igår barnbesked från domstol 1 i La Paz. Vi har tre familjer som just nu som befinner sig i Bolivia och två av de tre familjer är snart på väg hem. Vicky uppmanar er familjer att boka en sju veckors resa till Bolivia, gärna ombokningsbar om det går. Allt tar inte bara tid, utan extra tid. Ni måste vara beredda på att vara utrustade med stort tålamod då ingenting fungerar som vi är vana vid hemma i Sverige. Domstolarna i La Paz har haft semester och domstolarna i Santa Cruz har semester först i december.

***********************************************************

2010-07-27

En familj har fått barnbesked den 9 juli från Santa Cruz domstol 1. och kommer att åka inom de närmsta veckorna. Två familjer befinner sig i landet.

**********************************************************

2010-06-28

En familj har fått resebesked och en annan familj väntar på resebesked. Vicky informerar att domstolarna i La Paz har semester den 25 juni till den 19 juli. Domstolarna i Santa Cruz har inte semester utan fortsätter att arbeta.

**********************************************************

2010-06-21

Ett barnbesked till kom från Santa Cruz i domstol 1 i torsdags. Vi vet att det är fler barn under process men har inte fått mer besked än så.

**********************************************************

2010-06-16

Ett barnbesked kom igår från Santa Cruz i domstol 2. Vi vet att det är flera barn under process men har i nuläget ingen ny information när fler barnbesked kommer. När alla dokument är klara kring barnen faxar Vicky barnbesked till BFA s k adoptabilidad. Vicky har meddelat att det verkar som att det går framåt i avtalsfrågan så vi får hoppas att det kan gå hela vägen och att det så småningom innebär att vi kan skicka nya handlingar till Bolivia.

**********************************************************

2010-03-26

Vicky har tillsammans med andra representanter haft möte med den nya viceministern. Viceministern har lovat att påskynda de olika stegen i processen, framför allt adoptabilidad (barnbeskeden). Viceministern kommer också att ge klarare besked på vilka handlingar som ska finnas med för detta. Grundligare utredningar kommer att göras på varje barn för att undvika senare problem. Nationella adoptioner prioriteras och internationella adoptioner kommer i andra hand. Alla representanter kommer att få legitimation och man kommer att anordna ett seminarium där barndomarna också kommer att delta. Viceministern har lovat att svara alla organisationer som väntar på att förnya avtalen med ett formellt brev.


*********************************************************

2010-02-08


Det blev totalt sex barn som kom till Sverige 2009. Tolv familjer har sina handlingar i landet. President Evo Morales omvaldes i december och tillsattes vid en ceremoni den 21 januari och det har medfört en del personalförändringar. Domstolen och domarna i Santa Cruz har semester till den 13 februari. I La Paz och övriga landet arbetar de på som vanligt. Bolivia har drabbats av häftiga skyfall p.g.a. "El Nino". Tack och lov har inget utav våra barnhem blivit drabbade.

Ni som behöver förnya ert medgivande framöver, tänk på att det bästa är om ni har ett öppet medgivande d.v.s. utan ålder på barnet i beslutet. Detta med tanke på hur lång processen är innan allt är klart.

*********************************************************

2009-12-23

Sex barn har hittills kommit till Sverige i år. Ytterligare tolv familjer har sina handlingar i landet. Vi vet att domstolarna arbetar med svenska familjers handlingar men har fortfarande ingen mer konkret information i nuläget. Avtalet är fortfarande inte påskrivet. Den 6 december 2009 var det val i Bolivia. Evo Morales och hans parti Mas vann en överlägsen seger. Morales fick över 60 procent av rösterna.

*********************************************************

2009-11-10

Fem familjer har kommit hem med sina barn från Bolivia i år. En familj är i landet. En familj har fått information om att deras handlingar finns hos ministeriet matchat med ett barn men att det ännu inte är klart, alltså inget barnbesked. Vi vet inte hur lång tid detta kommer att ta. Vi vet inte om det finns ytterligare handlingar hos ministeriet men det finns möjligheter att det gör det utan att vi fått information om det.

*********************************************************

2009-10-09

Vicky har nyligen varit i Santa Cruz där hon har träffat alla domare för att fråga hur processen går för våra svenska familjer. Hon vet att alla tre domstolar arbetar med flera barn, ansökningar och processer samtidigt och att de inte kan ge något tidsperspektiv på när det kan bli barnbesked för ytterligare familjer. Men de har alla meddelat att de har svenska handlingar som ligger långt framme i kön.

*********************************************************

2009-09-24

Vi har nu två barnbesked från Bolivia. Ett barnbesked kom från Bolivia igår. En familj befinner sig i landet och den andra familjen kommer att resa inom kort. Vi vet nu att det finns ännu ett barnbesked på gång hos ministeriet som ännu inte är klart. Vi har fått information om vilken familj det gäller och har meddelat dem. Detta betyder dock inte att de har fått barnbesked.

*********************************************************

2009-09-07

Fyra barn har kommit från Bolivia i år. Ett barn kom från La Paz, ett barn från El Alto och två från Santa Cruz. En familj har just nu barnbesked från Santa Cruz.

*********************************************************

2009-08-28

Ett barnbesked kom igår från Santa Cruz domstol 2. Vi vet att det är två barnbesked till på gång, om det blir godkänt av ministeriet. Vi har dessvärre ingen mer information om de två som vi väntar på mer än det vi tidigare informerat.

*********************************************************

2009-08-27

Ett möte hölls i sommar mellan kontaktpersonerna för olika organisationer i Bolivia. Vicky kunde ej medverka eftersom hon var i Sverige. Det beslutades under mötet att de skulle skriva ett gemensamt brev till viceministeriet med frågor ang. avtalet och de långa väntetiderna. Brevet skickades för 20 dagar sedan och även Vicky har skrivit på detta brev. Ännu har inget svar kommit.

BFA kommer att snarast skriva ett liknande brev till viceministeriet.

Mer information kommer när/om vi får respons på dessa brev. Under tiden är Vicky ständigt på ministeriet och i de olika domstolarna för att försöka få information om läget och för att försöka skynda på barnbeskeden.

*********************************************************

2009-08-24

Ett av de tre ärenden som ligger hos ministeriet har blivit återsänt till domstolen för kompletteringar. Vi har ingen mer konkret information om dessa ännu. Än så länge har de inte haft kommentarer på de andra två handlingarna.

Svininfluensan härjar även i Santa Cruz. Det är bra att kolla upp vad smittskyddet säger om resor dit och att hålla sig uppdaterad.

Dra Taborga från domstol 1 i La Paz kommer fortsatt inte att komma tillbaka. Som tidigare är det Dra Rada från domstol 2 La Paz som har hand om hennes ärenden tills de har utsett en ny domare som tar över efter Dra Taborga.

*********************************************************

2009-08-20

Fyra barn har anlänt från Bolivia i år. Inga fler barnbesked har kommit hittills.

Idag har vi fått uppdatering från Bolivia att det finns tre familjers handlingar och barnhandlingar inlämnade på ministeriet för ett sista godkännande. Vi vet inte vilka familjer dessa avser och heller inte från vilken stad. OM och NÄR detta blir klart kommer vi att få barnbesked till tre av våra familjer. Vi vet inte inom vilken tidsplan och heller inte om vi får dem samtidigt. Vi vet dock att vi kommer att få veta så snart det finns mer information. Det är väldigt preliminär information och vi vet av erfarenhet att det fortfarande kan ta tid. Det positiva är att dessa tre ändå är i slutfasen.

Nästa nyhetsbrev för familjer som har sina ansökningar i Bolivia kommer under september.

*********************************************************

2009-06-30

Vår kontaktperson Vicky är just nu tillsammans med advokat Vierka Perez i Sverige dels för att träffa BFA och dels för att ha semester och lära känna landet bättre. De har varit med under BFA:s största sommarträff någonsin där 350 personer hade bokat in sig. Det var en underbar helg för oss alla och vi fick möjlighet att träffa många av de barn som adopterats genom BFA. 19 barn kom från Bolivia och Vicky var mycket rörd över att se hur väl de har utvecklats sedan hon såg dem senast.

Angående det nya avtalet säger Vicky att ministeriet inte kan komma överens om vem som ska ta ansvaret och genomföra "projektet". Inga länder har hittills fått nya avtal.

Ministeriet har blivit helt utbytt och de hoppas att detta kommer att föra ministeriets arbete framåt och öka takten på adoptionsadministrationen.

Under kommande helg kommer BFA, Eva Moberg, Vicky och Vierka ha ytterligare möten angående processen. Eventuell ny information från mötet kommer att skrivas under "senaste nytt Bolivia" så snart som möjligt.

*********************************************************

2009-06-12

Fyra barn har anlänt under 2009. Viceministeriet har bytt namn och heter numera "Viceministeriet för lika möjligheter" personalen är därmed också ny. Denna omorganisering är enligt ministeriet ett av skälen till att det dröjer för dem att ta beslut om nytt avtal med organisationer.


*********************************************************

2009-05-05

Tre barn har anlänt under 2009. En familj befinner sig just nu i landet för att hämta sitt barn. Inga fler barnbesked har kommit hittills. Avtalet med Bolivia har inte skrivits och vi vet fortsatt inte när det blir klart. Vicky jobbar på och meddelar oss så snart vi har några nyheter för någon familj.


*********************************************************

2009-04-01

Tre barn har anlänt under 2009. Vi har i dagsläget inga barnbesked. Vår kontaktperson informerar så snart det finns nyheter. Ministeriet håller på att byta personal. Vi har ännu inte fått något nytt avtal med Bolivia. Vår kontaktperson Virginia Uribe Herbas och advokaten i La Paz har tackat ja till inbjudan att medverka på sommarträffen i juni i Kolboda. De hoppas få träffa många barn som är adopterade från Bolivia.

*********************************************************

2009-03-09

Väntetiden för familjer som har sina handlingar i Bolivia har ökat drastiskt det senaste året. Väntetiden varierar mycket och ligger mellan 1 1/2 år till 2 1/2 år. Vi har ansökningar i 6 olika domstolar och alla har olika väntetid eftersom de är helt skilda åt. Vi vet av erfarenhet att det kan ändras snabbt i en domstol därav är det svårt att veta hur snabbt man kan få barnbesked.

*********************************************************

2009-03-04

Inget land har enligt uppgifter från Bolivia ännu fått påskrivet nytt avtal med landet. BFA väntar fortfarande på att kallas till individuellt möte för att få information och förhoppningsvis skriva på avtalet.


*********************************************************

2009-02-24

Två familjer befinner sig nu i Bolivia, en i La Paz och en i Santa Cruz. Vi har ännu inte fått information om fler barnbesked. Enligt ministeriet kommer de att skriva under vårt nya avtal under våren, men BFA har ingen garanti för att denna information kommer att stämma.

*********************************************************

2009-01-16

Vår kontakt Vicky kontaktar ministeriet med jämna mellanrum för att få information om det nya avtalet men de envisas med att de inte ger information förrän de har bokat möte. Vi har ännu inte kallats till möte med ministeriet.

Endast fyra barn anlände till Sverige från Bolivia förra året. Ett barn har anlänt i år och en familj befinner sig i landet just nu. Väntetiderna i Bolivia drar ut mycket på tiden. Vi är osäkra på hur det kommer att se ut i framtiden med väntetider. Vi har några familjer som har väntat över två år på barnbesked. Vi har också familjer som har fått barnbesked efter 1 - 1 1/2 år. Vi gör allt vi kan för att försöka få reda på status i domstolarna, men domarna har ingen skyldighet att informera oss. Det är långa köer i domstolarna, det är många barn som är svåra att utreda för tillgänglighet för adoption. Barnen som finns för adoption i domstolarna är ofta äldre än tidigare. Det kan finnas många orsaker till långa väntetider samtidigt som landet är politiskt oroligt och inte har den kapacitet att fungera så effektivt som man önskar.

Vi har erfarenheter av att antalet barnbesked varierar mycket från år till år. Om man tittar på BFA:s statistik (se här) ser man att de flesta länder har varierat mycket. Det kan alltså vända fort. Förra året fick vi inte många barnbesked från Bolivia, men vi får hoppas att "något" händer så att vi får fler i år.

*********************************************************

2008-11-27

20 familjer har sina handlingar i Bolivia. Utav dessa har tre familjer barnbesked. I år har vi fullföljt sammanlagt 6 barnbesked. Av de sex beskeden kommer två från Santa Cruz, tre från La Paz och ett från El Alto. Vi hoppas att ytterligare barnbesked kommer under december.

Avtalet är fortfarande inte påskrivet i Bolivia. Ministeriet meddelar att de inte går ut med någon information om detta förrän organisationerna blir kallade på sitt möte. Inga organisationer från några länder får information om avtalen. Det är därför omöjligt för BFA att förutse hur lång väntetiden är i Sverige.

Generellt verkar väntetiderna bli längre i landet. Detta är en utveckling man ser i de flesta länder som lämnar sina barn för internationell adoption och som Sverige eller något annat land inte kan påverka. Skälen kan vara många. Fler ansökningar, fler organisationer som arbetar med adoption, fler länder som adopterar, färre barn tillgängliga för adoption, längre och tidskrävande undersökningar av barnen, långa administrativa rutiner, färre länder som ger barn till adoption, mer komplicerade lagar, media pådrag... skälen kan vara många.

*********************************************************

2008-11-12

Inga nyheter har kommit angående avtalet från Bolivia. Vi väntar fortfarande på att bli kallade till möte hos ministeriet. Två familjer befinner sig i landet.

*********************************************************

2008-10-21

Vi har fortfarande inte fått en tid för att skriva nytt avtal. Enligt information så har myndigheterna arbetat för att förenkla arbetet med adoptioner i landet. De har anpassat sina adoptionsregler och hanteringen utefter den nya regeringen vilket förhoppningsvis kommer att förenkla och förbättra arbetet. Vi vet inte exakt vad som är gjort eller om/hur det kommer att påverka oss. Förhoppnignsvis kommer ministeriet att gå igenom detta mer i detalj när BFA får sitt möte för att skriva avtal.

*********************************************************

2008-09-18

En lista har gjorts hos viceministeriet på alla som ska bli kallade för att diskutera avtalet. Inga avtal med någon organisation är ännu skrivna. Vi väntar fortfarande på att bli kallade dit för diskussion. Vi har inte fått några andra nyheter om barnbesked från landet men Vicky kontaktar domstolarna frekvent för att försöka få information.

Det är mycket politisk oro i landet just nu. Man kan följa nyheter på ex. www.latinamerika.nu och övriga svenska nyhetstidningar.

*********************************************************

2008-09-03

Vi har ännu inte fått ett datum för när vi ska diskutera avtalet med viceministeriet. Vi får därför forfarande inte skicka fler nya ansökningar till landet. Vi har just nu ett barnbesked och familjen reser till landet under september.

*********************************************************

2008-08-05

Ett möte har under juli ägt rum på viceministeriet i Bolivia där alla organisationer, domare etc. medverkade. Viceministeriet har nu kommit överens och har beslutat att påbörja arbetet med att skriva de nya avtalen med organisationerna. Varje organisation kommer att kallas enskilt för att diskutera avtalet. Eftersom BFA ännu inte har kallats, vet vi idag inte när mötet kommer att äga rum eller exakt vad mötet kommer att innebära. Vi hoppas att avtalet kommer att skrivas på snarast. Mer information kommer så snart vi vet.

*********************************************************

2008-06-10

Domstolarna i La Paz har semesterstängt från den 23 juni. De stänger i 2-3 veckor framåt. Vi har inte fått några uppgifter på om myndigheterna eller domstolarna i El Alto resp. Santa Cruz kommer att ha semesterstängt.

*********************************************************

2008-05-29

Politiska oroligheter i Bolivia fortsätter. På bland annat www.latinamerika.nu kan man läsa om de senaste nyheterna i Latinamerika. Vår kontaktperson informerar oss så snart något påverkar adoptionsprocessen. Vi har inte fått några indikationer om att oroligheterna påverkar arbetet på ministeriet eller i domstolarna när det gäller adoptioner. Bolivia har länge varit ett politiskt oroligt land och vi uppmanar alla familjer att se till dagsläget när det är dags att resa. Våra kontaktpersoner gör sitt bästa för att ge en överblick innan familjer reser till landet. Här kan du hålla dig uppdaterad om UD:s reserekommendationer. Vi vill ändå påpeka att självklart påverkas landet märkbart på alla nivåer eftersom myndighetspersonal byts ut frekvent pga rådande politisk situation.

*********************************************************

2008-05-16

Nyheter från ministeriet är att ett seminarium med alla adoptionsorganisationer, viceministerium, ambassadörer etc. skall hållas i Bolivia angående adoptioner. Detta seminarium som de inte har informerat om tidigare skulle hållas i början av maj, men det har nu blivit uppskjutet. Först efter seminariet kommer man börja titta på alla avtalen med adoptionsorganisationerna. Vi förväntar oss därför inte något svar inom de närmsta månaderna angående auktorisationen i Bolivia.

*********************************************************

2008-05-08

Nu är det dags för den andra Bolivia träffen. Förra året hölls den i Slottsskogen i Göteborg. I år hålls den på Hotell Halland i Kungsbacka!

De familjer som har adopterat genom BFA har fått en inbjudan per post. Självklart är även ni som står på väntelistan i landet, i Sverige eller som helt enkelt funderar på att adoptera från Bolivia också varmt välkomna!

Ni är alla välkomna till Hotell Halland 24 maj kl. 13.00-16.00 för att umgås och dela erfarenheter.

För att läsa mer om träffen, klicka här.

Anmälan görs på adoption@bfa.se och anmälningsavgiften betalas till postgiro 420286-7.
Pris för vuxen: 250:-
Pris för barn 3-12 år: 125:-
Barn under 3 år kommer gratis.Den 27 februari – 13 mars var BFA i Bolivia tillsammans med MIA. Under resan träffade vi (Christina Thierry-Carstensen, Bolivia handläggare och Pernilla Lindén Janson från styrelsen) alla domare i de olika domstolar som vi har samarbete med och även alla barnhem som vi har fått barn ifrån. I Bolivia sköts alla undersökningar av barnen utav domstolarna och utav den myndighet som motsvarar den svenska socialtjänsten. Efter att domstolen har godkänt en adoption och en familj ska få resa till landet skall även ministeriet godkänna att adoptionen får fortskrida och att familjen får komma till landet. Denna process hos myndigheterna tar olika lång tid, varpå bland annat detta påverkar väntetider för barnbesked till Bolivia.

*********************************************************

2008-03-19

Den 27 februari – 13 mars var BFA i Bolivia tillsammans med MIA. Under resan träffade vi (Christina Thierry-Carstensen, Bolivia handläggare och Pernilla Lindén Janson från styrelsen) alla domare i de olika domstolar som vi har samarbete med och även alla barnhem som vi har fått barn ifrån. I Bolivia sköts alla undersökningar av barnen utav domstolarna och utav den myndighet som motsvarar den svenska socialtjänsten. Efter att domstolen har godkänt en adoption och en familj ska få resa till landet skall även ministeriet godkänna att adoptionen får fortskrida och att familjen får komma till landet. Denna process hos myndigheterna tar olika lång tid, varpå bland annat detta påverkar väntetider för barnbesked till Bolivia.

Under ett möte med ministeriet i La Paz bad vi att få veta hur processen med det nya avtalet fortskrider och när vi kan vänta oss ett beslut. Ministeriet påpekade då att i dagsläget har BFA inget avtal (då det gick ut i januari) och att de kommer att påbörja arbetet med avtalen tidigast 18 april 2008 för alla länder och alla organisationer. Inga organisationer kommer att få nytt avtal förrän ministeriet har sett över sina egna rutiner rörande internationella adoptioner. De kommer att granska hur alla organisationer som varit verksamma i Bolivia har skött sig och framförallt hur familjerna som tidigare har adopterat, har skött sin uppföljningsrapportering.

Ministeriet påpekade att de är glada över ett bra samarbete med BFA och Sverige men vill/kan i dagsläget inte ge mer exakt information om när det nya avtalet blir klart.

Till dess det nya avtalet kommer kan vi inte ge någon tidsangivelse på hur lång väntetiden kommer att bli för våra familjer i registret i Sverige. De familjer som i dagsläget har väntat längst har väntat i 18 månader. De familjer som redan har sina handlingar i Bolivia kommer att få barnbesked trots att avtalet inte är klart, väntetiden beräknas vara ca 12-18 månader i dagsläget, men varierar mycket.


*********************************************************