Tjeckien

2017-10-10

En familj har fått barnbesked och resebesked. De reser snart till Tjeckien för att hämta sitt barn på Most barnhem. En familj väntar på matchningsbesked om ett barn de ansökt om att få adoptera.
Ytterligare 17 familjer har sina handlingar i den tjeckiska kön. Några av familjerna kompletterar sina ansökningar.

Vi hoppas på fler barnbesked.

2017-08-29

14 familjer har sina ansökningar i den tjeckiska kön och väntar på att bli matchade med barn.
Myndigheten i Brno arbetar just nu med att komplettera barns juridiska dokument. Det saknas domstolsbeslut och innan dokumenten är fullständiga kan inte barnen matchas med familj. Vi hoppas att vi snart får nya barnbesked.

2017-06-20

Det har kommit 3 barn från Tjeckien i år. En familj har ansökt om ett barn och väntar på matchningen.
Vi hoppas att snart få fler barnbesked.

Det krävs 3 domare i Tjeckien för att utse en förmyndare för barnen, som blir tillgängliga för adoption. Handläggningstiden i domstolen är lång. Barnens handlingar är inte fullständinga förrän denna process är klar och innan dess kan de inte matchas med familj. Det är troligtvis detta som fördröjer barnbeskeden från landet.

Då det gäller domstolsprocessen när familjerna är i landet och tar över vårdnaden av barnet har Myndigheten (som vi har kontakt med) ett avtal med Domstolen i Brno. Handläggningstiden är då begränsad till 1 månad. Domstolen står över Myndigheten. Myndigheten kan inte påverka Domstolen.

Vi har möjlighet att starta upp några nya familjer då vi kan ha 15 ansökningar i landet.
Eftersom väntetiden för barnbesked kan vara lång vill vi att familjerna har möjlighet att förnya sina medgivanden.

2017-05-03

Vi har två familjer i Tjeckien just nu. De bör komma hem med sina barn i mitten respektive i slutet av månaden.
En familj kom hem i mars med sitt barn.
14 familjer har sina handlingar i den tjeckiska kön och väntar på barnbesked. 3 familjer gör iordning sina dokument.

Kvoten för antal ansökningar i landet är fylld. Det är populärt att adoptera från Tjeckien. Men allteftersom vi får barnbesked startar vi upp nya familjer, så vi har inte haft någon kö för landet på ett tag.

Är du intresserad av att adoptera från Tjeckien? Kontakta lena@bfa.se eller ann-charlotte@bfa.se.

2017-03-10

En familj är i Tjeckien just nu för att hämta hem sitt barn. En familj har fått barnbesked och väntar på att snart få resa till Prag för att hämta sitt barn.
Vi har 15 familjer i den tjeckiska kön som väntar på barnbesked och 3 familjer som jobbar med sina dokument för den tjeckiska akten.
Det finns utrymme för att starta upp ytterligare någon familj för landet.

2017-02-14

Resa till Tjeckien
Lena Sundvall och Ann-Charlotte Särnbratt har varit på besök i Tjeckien under vecka 4.
Resan har inneburit möten med Myndigheten i Brno (som vi samarbetar med), Socialkontoret och Domstolen i Brno samt Ambassaden i Prag. Vi har också träffat en representant från Ministeriet.
Vår tolk Ivona Pokorná har hjälpt oss med tolkning under veckan. Vi hyr henne för tolkhjälp åt familjerna.
Så har vi också besökt det fina barnhemmet i Most.

Resan har varit mycket givande. Det är alltid nyttigt och trevligt att träffa de vi samarbetar med.

Aktuellt
I dagsläget har 15 familjer sina handlingar i Tjeckien och väntar på barnbesked. Några familjer slutför sina akter.
En familj har barnbesked och resebesked. De reser snart till Liberec för att hämta sitt barn.

Är du/ni intresserade av att adoptera från Tjeckien? Vi har möjlighet att starta upp några nya familjer eller ensamstående för landet. Hör av er till Lena eller Ann-Charlotte för mer information.

2016-11-18

En familj är i Tjeckien och reser snart hem med sitt syskonpar. En familj väntar på sitt resebesked.
7 barn har tidigare kommit hem i år.

14 familjer väntar på barnbesked och några familjer slutför sina handlingar. Det finns utrymme att starta upp några nya familjer. Även ensamstående kan adoptera barn från Tjeckien.
Hör gärna av er till lena@bfa.se eller ann-charlotte@bfa.se om ni är intressade av att adoptera från Tjeckien.

Väntetiden på barnbesked kan fortfarande vara ganska lång. Den beror bl a på familjens förväntningar och förutsättningar för barnet. Man matchar alltid barn, som är klara för internationell adoption, med den för dem bästa familj. Det finns ingen rättvis köordning i den tjeckiska kön. Räkna med en väntetid på ca 2 år för barnbesked. Ibland går det snabbare och ibland tar det längre tid.

2016-06-15

5 barn har kommit hem från Tjeckien i år och en familj befinner sig i landet just nu för att hämta sitt barn.
Ytterligare 2 familjer är matchade med barn.
Vi har startat upp några nya familjer under våren och några av dem håller på att slutföra sina handlingar.
Vistelsetiden i landet är fortfarande ganska lång. Mellan 4 och 6 veckor.

Vi hade besök från Tjeckien i samband med Sommarträffen i Skövde 20-22 maj. Stanislava Kopecká och Ondrej Bousa från myndigheten i Brno samt Ivona Pokorná, vår tolk. Det kom många familjer (drygt 20 st) med sina tjeckiska barn för att få träffa våra gäster, oss personal och andra familjer. Några blivande adoptivföräldrar kom också för att träffa oss, vilket var extra roligt.

Vi har öppet hela sommaren, men med begränsad personalstyrka. Då måste vi prioritera akuta ärenden som resebesked och barnbesked. Myndigheten i Tjeckien arbetar på som vanligt under sommaren. De sprider ofta ut sin semester under längre tid och har då ersättare för varandra.

2016-04-05

Två familjer har nu kommit hem med sina barn. Ytterligare en familj är snart på väg hem.
En familj reste till Tjeckien igår för att hämta sin dotter i Kyjov.
Två familjer är matchade med barn och väntar på sina resebesked. En familj har ansökt om att få adoptera ett barn och väntar på att bli matchade.

Vi kan i dagsläget starta upp någon mer familj för landet. Det är även aktuellt att ha en ansökan av en ensamstående i landet. Hör av er till lena@bfa.se för mer information.

2016-02-25

Vi har en familj som befinner sig i Tjeckien just nu för att hämta sin dotter i Liberec.
Två familjer reser ner nästa vecka för att hämta sina söner i Most och ytterligare en familj väntar på sitt resebesked.
Två familjer har ansökt om barn och hoppas på att bli matchade med dem.
Nya passrutiner gäller i Tjeckien sedan årsskiftet, vilket innebär att familjerna bor halva vistelsen i Brno. Det blir enklast för dem då de samtidigt väntar in domstolsbeslutet om övertagande om vårdnaden från domstolen i Brno.

Vi får gäster från Tjeckien till sommarträffen i Skövde. Det är roligt om många familjer med tjeckiska barn kommer och även familjer i den väntande kön.

Just nu har vi ingen kö i sverigeregistret för att få starta upp för adoption från Tjeckien. Vi kan sätta igång några familjer som passar in på Tjeckiens krav. Eftersom det kan vara lång väntan till barnbesked så måste familjerna ha ganska gott om tid och möjlighet till nytt medgivande. Man bör också vara öppen för sn-barn då en stor del av barnen har särskilda behov, haft en jobbig start i livet, har diagnos eller misstanke om diagnos eller är lite äldre.

2016-02-04

Auktorisation
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, har gett BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Tjeckien. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2017.

*********************************************************

2015-12-16

Det blir totalt 8 barn från Tjeckien i år. Den sista familjen är på väg hem.

2 familjer har barnbesked. Några familjer slutför sina ansökningar (akter) för det tjeckiska registret.

Man får räkna med en lång väntan på barnbesked. Ca 2 år. En del famljer får vänta längre, andra blir matchade lite snabbare. Det beror på familjens förutsättningar för barnet som skall matchas och familjens förväntningar på barn och begränsningar i sin ansökan (ålder på barn, hälsan på barn, ålder på sökande, syskon osv). Det är längre väntetid för ett litet barn.

Vi har i dagsläget en kö på drygt ett år för att få starta upp för Tjeckien då vi har en kvot på antal ansökningar i landet. Vi fyller på med nya familjer allteftersom familjer i kön får barnbesked.

Vistelsetiden i landet är just nu mellan 4 och 6 veckor.

*********************************************************

2015-09-15

5 barn har kommit hem från Tjeckien i år. En familj är i landet och väntas snart få resa hem med sitt barn. En familj har resebesked och en annan familj väntar på att få sitt. Två familjer ha ansökt om att få adoptera barn och väntar på matchningsbeslut.

Barnbeskeden från Tjeckien har blivit färre. Däremot får vi fler och fler barn "vid sidan om", som man kan ansöka om att få adoptera. De har lite mer med sig i bagaget. Familjerna i den tjeckiska kön får förtur för att ansöka om dessa barn då det alltid är bråttom och de redan har sin ansökan (akt) klar. Nya familjer som startas upp för landet bör kunna tänka sig att ansöka om s k special needs-barn för att inte väntan på barnbesked skall bli orimligt lång.

*********************************************************

2015-05-04

Vi har fått hem 3 barn från Tjeckien i år och en familj befinner sig i landet just nu för att hämta sitt barn. Två familjer har barnbesked och väntar på att få resa.

Det kommer dessvärre inga gäster från Tjeckien till sommarträffen i år. Våra kontaktpersoner hos myndigheten är redan är uppbokade. Vi hoppas att vi har möjlighet att bjuda dem nästa år.

*********************************************************

2015-03-18

En familj har kommit hem med sitt barn. Det är första barnet i år. Vistelsetiden för dem blev drygt 4 veckor.
Två familjer befinner sig i landet och beräknas komma hem om några veckor. En familj väntar fortfarande på att få resa och en familj väntar fortfarande på att få besked om de blir matchade med ett barn de ansökt om.

Vi fick årets första barnbesked från Tjeckien i fredags. Familjen får troligtvis hämta sitt barn inom några månader.

12 familjer har sina handlingar i tjeckiska kön och väntar på barnbesked. Några har inte hunnit att bli godkända ännu. 4 familjer slutför sina handlingar.

*********************************************************

2015-02-26

En familj befinner sig i Tjeckien just nu för att hämta sitt barn. Nästa familj åker imorgon och familj nr 3 åker nästa vecka. Ytterligare en familj har barnbesked och väntar på sin resa. Man beräknar just nu att vistelsetiden i landet är ca en månad.

11 familjer väntar på barnbesked och har sina handlingar i den tjeckiska kön. Vi har också en familj som ansökt om att få adoptera ett barn och de väntar på den avgörande matchningen.
6 familjer gör i ordning sina handlingar för landet och av dem är 2 klara med sina dokument för legalisering.

Så snart vi får fler barnbesked startar vi upp nya familjer. Väntetiden i vår sverigekö för att få börja sin adoptionsprocess för Tjeckien är fortfarande ganska lång.

Helgen 5-7 juni kommer BFA ha sin årliga sommarträff i Billingen i Skövde. Två personer från myndigheten i Brno är inbjudna samt vår tolk.

*********************************************************

2015-01-23

4 familjer har barnbesked och väntar på att få resa och hämta sina barn.
10 familjer har sina handlingar i den tjeckiska kön och väntar på barnbesked. 7 familjer gör i ordning sina handlingar.

Vistelsetiden i landet är för närvarande väldigt lång. Myndigheten i Brno håller på att arbeta fram ett avtal med domstolen i Brno för internationella adoptioner. Så att handläggningstiden blir kortare och familjerna inte behöver vara i landet så länge.

*********************************************************

2014-12-16

Vi har i dagsläget fått hem 14 barn från Tjeckien i år. Två familjer befinner sig i landet och beräknas komma hem i slutet av veckan. Det blir totalt 16 barn i år.

Fyra familjer har fått barnbesked och två av dem kommer troligtvis att få resa ganska snart efter alla helger.

Några nya familjer har startats upp för adoption från Tjeckien och vi ser att kötiderna snart kommer att minska kraftigt.

*********************************************************

2014-11-13

Ytterligare en familj har kommit hem med sitt barn från Tjeckien. Totalt har vi 12 hemkomna barn i år.

Handläggningen i domstolen gick snabbt för familjen och vistelsetiden blev knappt 4 veckor. Vi hoppas att detta håller i sig för kommande familjer. Att vistelsetiderna har varierat för familjerna beror på processen i domstolen. Dessvärre har det tagit längre tid än väntat.

En familj väntas snart hem från landet med sitt tvillingpar och två familjer har nyss rest ner för att hämta sina barn. En familj väntar fortfarande på sitt resebesked.

Två familjer är matchade med barn och de håller på att slutföra sina handlingar.

Vi kommer att starta upp nya familjer för Tjeckien så snart vi får fler barnbesked. Vi startar gärna upp familjer som kan tänka sig ett barn med särskilda behov och familjer med syskonmedgivande. Ensamstående kan i vissa fall ansöka om barn från Tjeckien samt att vi kan ha någon ansökan av ensamstående i den vanliga tjeckiska kön.

*********************************************************

2014-10-24

Vi har hittills fått hem 11 barn från Tjeckien i år. 2 familjer är i landet för att hämta sina barn och ytterligare 3 familjer väntar på att få resa.

Flera familjer har fått starta upp med att göra i ordning sina handlingar för adoption från Tjeckien så vi hoppas att kön kommer att minska. Just nu är det fortfarande en väntetid på ca 2 år i vår sverigekö för Tjeckien.

*********************************************************

2014-09-05

Just nu är det flera familjer som väntar på att få resa och hämta sina barn. En familj befinner sig i Tjeckien för att hämta sina barn och ytterligare 7 familjer har barnbesked. 5 barn har kommit hem hittills i år.

Tjeckien är populärt och väntetiden i sverigekön är lång. Väntan i landet på barnbesked kan också vara lång. Man matchar varje barn med familj så det är omöjligt att beräkna hur lång väntan blir.

De nya domstolsrutinerna har ändrats igen. Numera räcker det att familjen signerar övertagandet av vårdnaden i domstol. Domstolen skall ha en ansökan med uppdaterade bilagor från familjerna innan dokumenten kan bli klara. Man kan just nu räkna med en vistelsetid i landet på ca 3 veckor.

*********************************************************

2014-04-16

2 barn har kommit hem hittills i år. En familj är i Tjeckien just nu för att hämta sin dotter och en familj reser till Tjeckien om ett par dagar för att hämta sin son.

En familj är matchad med en syskontrio och en familj väntar på att bli matchad med ett barn.

Vistelsetiden i landet har blivit längre efter att man ändrat rutiner, som innebär att man övertar vårdnaden av barnet i tjeckisk domstol. Familjerna stannar ca 4 veckor i Tjeckien.

Det är fortfarande lång kö för att få starta upp för Tjeckien. Ca 2 år. Väntan på barnbesked varierar då alla barn matchas med familj, men man bör räkna med en väntan på 10-18 månader.

********************************************************

2013-12-12

Det blir 17 barn från Tjeckien i år. Den sista familjen är i Most just nu för att hämta sin dotter och de hinner att komma hem före Jul. Mer än hälften av dessa barn är barn med speciella behov.

3 familjer väntar på att bli matchade med barn de ansökt om att få adoptera. Familjerna har väntat länge och man har skjutit upp matchningsmöten till nästa år. Troligtvis p g a tidsbrist.

Kön i Sverige för att få skicka sina handlingar till Tjeckien är lång. Drygt 1,5 år. Dessutom har kön i Tjeckien för att få barnbesked blivit längre. Vi har några familjer som väntat runt 1,5 år nu.

Vi väntar in nya rutiner för handläggningen i Tjeckien nästa år. Dessa kommer att presenteras snarast.

*********************************************************

2013-09-25

11 barn till 9 familjer har kommit hem från Tjeckien i år. En familj är på väg till Tjeckien just nu för att hämta sin son och en familj har resebesked. Ytterligare 3 familjer har barnbesked.

9 familjer väntar på barnbesked. Av dem väntar 2 familjer på att bli matchade med barn de ansökt om att få adoptera. 6 familjer håller på att göra i ordning sina handlingar för landet.

Vi har fått 4 "vanliga" barnbesked efter det att man ändrat sina rutiner hos myndigheten i Tjeckien. Det känns som om allt har börjat att rulla på bra igen.

Kön i vårt register för att få skicka sina handlingar till Tjeckien är fortfarande lång. Drygt 18 månader. Tjeckien är populärt. Vi hoppas på fler barnbesked så att vi kan starta upp fler familjer. Eftersom det kommer många sn-barn från Tjeckien så är vi intresserade av familjer till tjeckienkön som kan tänka sig att adoptera ett sn-barn.

Väntan på barnbesked i TJeckien är i dagsläget 10-18 månader.

*********************************************************

2013-08-01

Förra veckan fick vi det första "vanliga" barnbeskedet i år till en familj i den väntande kön i Tjeckien.

Det verkar som om man kommit igång med de nya rutinerna i landet. Nu skall barnhandlingar komma till myndigheten (som arbetar med internationella adoptioner) direkt från regionerna istället för, som tidigare, från Ministeriet. Man tror att detta blir en bra lösning med bättre och effektivare samarbete. Förhoppningsvis blir det kortare väntetider för barnen för att bli klara för internationell adoption i domstol. Det blir lättare att få rapporter och information om barnen då det finns sjukhus etc i regionerna.

En familj har fått ett barnbesked för ett litet biologiskt syskon. En annan familj har blivit matchad med ett barn de ansökt om att få adoptera. Vi har också en familj i Tjeckien just nu som hämtar sin dotter.

Vi skall försöka att aktivera några nya familjer för Tjeckien efter sommaren. Det är fortfarande lång väntetid i vår kö i Sverige. Tjeckien är populärt.

Barnen, som kommer från Tjeckien, är oftast mellan fyllda 2 och fyllda 4 år. Familjer som vill adoptera från Tjeckien måste kunna tänka sig ett barn i denna ålder.

Vi kommer även att starta upp någon ensamstående för landet. Det är nytt för oss så vi vet inte hur stora möjligheterna är för barnbesked i rimlig tid och hur lång väntan blir. Alla barn matchas med för dem lämpligast familj. En del barn passar bäst med ensamstående. Troligtvis är barnen, som matchas med ensamstående, något äldre.

*********************************************************

2013-06-04

Två familjer befinner sig just nu i Tjeckien för att hämta sina barn. En familj reser om några veckor för att hämta sin dotter.

Det är en omorganisation i Tjeckien just nu, vilket medför tillfälligt längre väntetider för barnbesked.
Efter sommaren har vi troligtvis mer information om väntetiderna.

*********************************************************

2013-05-17

Vi har hittills i år fått hem 7 barn till 5 familjer.
3 familjer har barnbesked. En familj har fått resebesked och två familjer väntar på sina resebesked.

Det har blivit populärt att adoptera från Tjeckien och kön är lång för att få starta upp för landet. Ca 15 månader.

*********************************************************

2013-01-15

Under 2012 fick vi hem 12 barn från Tjeckien till 9 familjer. 3 familjer fick tvillingpar.

2013 har börjat bra. Just nu är det 3 familjer i Tjeckien för att hämta sina barn. Två pojkar och en flicka.

Tre familjer har barnbesked och väntar på att få sina resebesked. Dessa familjer har ansökt om barn som de blivit matchade med.

Två familjer har ansökt om barn som de väntar på att bli matchade med.

Kön i vårt register för att få skicka sina handlingar till Tjeckien är ganska lång. Ca 1 år. Kvoten är fylld och vi startar upp nya familjer allteftersom vi får nya barnbesked.

Många är intresserade av Tjeckien för att det inte är så lång väntan till barnbesked, ca 8-12 månader. Eftersom man kan ha ett lågt medgivande för Tjeckien så tror många att det kommer små barn därifrån. Men så är det inte. Det är lång väntan (ca 3 år) för de som har medgivande 0-2 år. De flesta barn är 2-4 år som kommer från Tjeckien.

*********************************************************

2012-08-28

Just nu är en familj i Tjeckien för att hämta sitt tvillingpar. En flicka och en pojke på snart 2 år.

3 familjer har barnbesked. Av dem har 2 familjer fått sina resebesked. De åker till Tjeckien i oktober för att hämta sina barn, en flicka och en pojke.

Det verkar som om myndigheten i Tjeckien har lyckats korta ner sin väntetid för domstolsbeslut. Detta kan innebära att barnen som blir tillgängliga för adoption blir yngre. Eftersom barnen inte blir kvar på barnhem lika länge som tidigare så blir det kanske möjligt att få fler barn varje år från Tjeckien.

Många familjer är intresserade av att adoptera barn från Tjeckien. Därför är kön i vårt register just nu ca 8 månader innan man kan bli aktiverad för landet. Så snart vi får nya barnbesked så startas nya familjer upp.

*********************************************************

2012-06-19

Vi har haft sommarträff i Mora och i samband med detta bjöd vi in utlandsgäster från Östeuropa. Stanislava Kopecká, vår kontaktperson hos myndigheten i Brno, och Ivona Pokorná, vår tolk, kom från Tjeckien.

Till Mora kom också många familjer med tjeckiska barn (ca 15 barn). Det är höjdpunkten för våra gäster - att få träffa alla barn.

I samband med utlandsbesöket fick vi 3 nya barnbesked. Ytterligare ett tvillingpar till en familj, en biologisk syster till ett barn som är här och en liten kille till en familj. Tidigare i år har det kommit hem 5 barn från Tjeckien. Två tvillingpar och en biologisk lillasyster.

Man har bett om fler ansökningar till den tjeckiska kön, vilket betyder att då finns det barn på barnhemmen som snart är klara för internationell adoption. Därför har vi startat upp några nya familjer för landet. När vi får fler barnbesked startar vi upp ytterligare familjer.

Myndigheten i Brno är mycket nöjda med de svenska akterna. Vid matchningen av barn kan foton vara avgörande. Därför har vi ändrat lite i instruktionerna för Tjeckien då det gäller foton. Vi kommer också att få fler guidelines för psykolograpporten så att vi i framtiden undviker kostsamma kompletteringar.

*********************************************************

2012-05-10

En familj befinner sig just nu i Tjeckien för att hämta sina tvillingar, en pojke och en flicka.

Vi hoppas på att fler familjer snart får barnbesked. Väntan börjar bli lång för de som har haft sina handlingar i landet i snart ett år.

Ytterligare några familjer har fått starta upp för Tjeckien. Nästa gång fler familjer startas upp blir någon gång efter sommaren och efter det att vi fått fler barnbesked.

*********************************************************

2012-02-24

3 barn har kommit hem med sina familjer från Tjeckien under februari. En familj har fått barnbesked och slutför sina handlingar för att snart kunna få resebesked.

I dagsläget har 9 familjer sina handlingar i Tjeckien och väntar på att få sitt barnbesked. De flesta av dem har ett öppet medgivande, vilket är vanligt idag. Senaste tiden har det kommit flera barn i 2-års åldern från Tjeckien, men man får nog räkna med att de flesta är något äldre då de är klara för internationell adoption.

Nya familjer aktiveras för Tjeckien så snart vi får nya barnbesked. Vi räknar med en väntetid på ca 3 månader i vår sverigekö. Väntetiden på barnbesked i Tjeckien är ca 10-12 månader. Ibland går det snabbare beroende på matchning. För familjer med ett lågt medgivande 0-2 år får man fortfarande räkna med längre väntetider då det är få små barn som är klara för internationell adoption.

*********************************************************

2012-01-31

2011 blev ett bra år. Vi fick hem 9 barn till 9 familjer.
Vi har i dagsläget 2 barnbesked där familjerna också har fått resebesked.
De reser nu i februari. En familj för att hämta sina tvillingflickor och en familj för att hämta sin dotter.

Vi får ofta information om barn, som myndigheten i Brno söker familjer till. Några av dessa barn har blivit placerade i Sverige. Då har myndigheten i Brno matchat barnet/barnen med en svensk familj.
Läs gärna mer om barnen under "Adoption/Barn söker föräldrar".

Om du är intresserad av att ansöka om att få adoptera något av barnen från Tjeckien så hör av dig till lena@bfa.se

Ensamstående kan också ansöka om dessa barn.

*********************************************************

2011-12-06

Vi har en familj i Prag i Tjeckien just nu för att hämta sin dotter. En annan familj kom hem i helgen med sin son från samma barnhem i Prag. Totalt blir det 9 hemkomna barn från Tjeckien i år.

Nästa år kommer att börja bra. En familj är inplanerad för att resa i januari. En biologisk lillasyster väntar på att få åka hem till storebror.

Vi har fått fler barn från Tjeckien som söker familjer. Titta gärna under "barn söker föräldrar". Fler kommer snart att annonseras ut.

*********************************************************

2011-09-26

Lena Sundvall och Anna-Karin Stahre besöker Centralmyndigheten i Brno, Tjeckien den 10-11 oktober. De kommer att träffa personal hos myndigheten och närvara vid ett möte. Under resan görs besök på barnhemmet i Kyjov och en institution för handikappade barn i Brno.

*********************************************************

2011-08-25

I augusti har det kommit hem ytterligare två barn från Tjeckien. En pojke och en flicka.
Sammanlagt har vi nu fått hem 7 barn från Tjeckien i år.
5 familjer har sina handlingar hos myndigheten i Tjeckien och väntar på barnbesked.
6 familjer håller på att färdigställa sina akter.
Så snart vi får fler barnbesked kommer vi aktivera ytterligare familjer för landet.

*********************************************************

2011-07-13

Fem barn har nu kommit hem från Tjeckien i år.
Två familjer har fått barnbesked och väntar på att snart få resa.

Väntetiden i Tjeckien är just nu kort. En familj har fått barnbesked efter bara 6 månaders väntan.
De familjer som har låga medgivanden får räkna med att vänta längre.

Några familjer, som har sina handlingar i Tjeckien, har syskonmedgivanden.
Myndigheten i Brno har frågat efter detta. Det skall bli spännande att se hur snart de får barnbesked.

Allteftersom vi får nya barnbesked fyller vi på med familjer för landet.
Därför har vi nu aktiverat ytterligare några familjer som har börjat att göra iordning sina handlingar.

*********************************************************

2011-05-06

Tre barn har kommit hem i år.
Tre familjer har fått barnbesked. En utav dessa har fått resebesked.
Fyra familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked.
Fyra familjer gör iordning sina handlingar för landet.

Vi startar upp några nya familjer före sommaren i takt med att barnbeskeden rullar in.

Barnen som har kommit hem i år och även de barn som är utsedda till familjer är 2-4 år gamla. Det finns mycket få barn under 2 år som är tillgängliga för adoption från Tjeckien. Därför startar vi inte upp familjer med låga medgivanden (0-2) just nu. För familjer som har högre medgivande samt syskonmedgivande är det mycket kort kö i vårt register idag för adoption från Tjeckien.

*********************************************************

2011-04-14

Två barn har kommit hem i år och en familj befinner sig i Tjeckien just nu för att hämta sin lille son. En familj har barnbesked och väntar på resebesked. Sex familjer har sina akter i Tjeckien och väntar på barnbesked och fyra familjer gör i ordning sina handlingar.

Under 2010 fick vi hem 9 barn till 8 familjer. Myndigheten önskade ansökningar från familjer med lite högre medgivanden än tidigare, vilket resulterade i fler barnbesked.

De familjer som idag har sina handlingar i Tjeckien har en bra blandning av olika medgivanden (även syskonmedgivanden). Vi kommer att ha ca 10 familjers akter i den tjeckiska adoptionskön. Väntetiden i landet har varit lång för de med låga medgivanden 0-2 år. För övriga familjer har man just nu inte väntat längre på barnbesked än 1 år. Vi hoppas att det är lika stor tillgång i år på barn, som är klara för adoption från Tjeckien, som förra året.

**********************************************************

2010-10-04

Fem barn har kommit hem från Tjeckien i år.
En familj har fått barnbesked och även sitt resebesked för att hämta en liten kille på tre år. Fem familjer har sina handlingar i Tjeckien och väntar på barnbesked och tre familjer gör i ordning sina handlingar.

Vi kommer att aktivera fler familjer i höst med syskonmedgivande och kanske någon familj med ett högt medgivande för ett barn, då myndigheten i Tjeckien har önskat detta.

Barnen, som är tillgängliga för internationell adoption från Tjeckien, är just nu lite äldre.
De familjer som har låga medgivanden, 0-2 år, får vänta lite längre på barnbesked.

*********************************************************

2010-03-30

Vi har i dagsläget två barnbesked varav en familj befinner sig i landet. Vi har fyra ansökningar i landet och två familjer som håller på attt iordningsställa sin ansökan. Vår kontaktperson (och även chef för adoptionsavdelningen) Stanislava Kopecká kommer att tillsammans med vice chef Markéta Nováková besöka BFA i samband med sommarträff på Skutberget i Karlstad 2-4 juli.

*********************************************************

2009-09-30

Vi sätter igång fyra nya familjer till Tjeckien efter klartecken från centralmyndigheten. Familjer kontaktas efter turordningsdatum.

*********************************************************

2009-06-02

Det har varit personalbyte på centralmyndigheten under våren samt så har en ny chef tillsatts då den tidigare chefen blivit svårt sjuk. Vi sätter i dagsläget inte igång några nya familjer till Tjeckien då vi inväntar klartecken från myndigheten. I år har det kommit hem fem barn till tre familjer från Tjeckien.

*********************************************************

2009-02-10

Vi fick i slutet av hösten 5 barnbesked från Tjeckien till tre familjer. En familj befinner sig nu i Tjeckien och en familj reser nästa vecka. Den tredje familjen inväntar resebesked. Nytt med den nya organisationen är att familjerna endast reser en gång till Tjeckien och tillbringar som längst 21 dgr i landet . Familjerna utses som vårdnadshavare och familjerna slutför sedan adoptionen i svensk tingsrätt efter ett antal uppföljningsrapporter.

*********************************************************

2008-10-06

Barnen Framför Allts ordförande besökte Brno i slutet av september och deltog i en konferens om internationella adoptioner. Hon fick också möjlighet till enskilda samtal med chef och handläggare på myndigheten.

De beskriver att det har blivit ett glapp efter att de tillträdde under våren och stora delar av den gamla personalen slutade. De har ambitionen att förenkla adoptionsprocessen och föra fram det positiva med internationell adoption. De konstaterar att det finns barn i Tjeckien som är i behov av internationell adoption. I dagsläget finns det ca 150 ansökningar i landet från Tyskland, Italien, Danmark och Sverige. Barnen Framför Allt är den organisation som i dagsläget har minst antal ansökningar. Även de andra organisationerna har ett par ansökningar med anmärkningsvärd lång väntetid. Under våren genomfördes 7 internationella adoptioner(varav ett flertal större barn) att jämföra med att myndigheten under enbart augusti månad genomfört 7 adoptioner. Behovet av internationell adoption finns i Tjeckien men det kommer dock att ta lite tid att hitta nya rutiner och komma ikapp med adoptionsarbetet.

*********************************************************

2008-09-01

Vi har ännu inte fått något barnbesked i år. Adoptionsmyndigheten medveten om de långa väntetider som ett par av våra familjer har och de arbetar med att försöka ge barnbesked men de har i dagsläget inte så många små barn tillgängliga för internationell adoption. Barnen Framför Allt kommer att medverka på en internationell konferens om adoption i BRNO 24 september. Konferensen kommer att behandla fördelar och risker med internationell adoption. Det kommer också att finnas utrymme att diskutera vårt fortsatta samarbete med den nya chefen samt handläggare på adoptionsmyndigheten. Vi sätter i dagsläget inte igång några ny familjer

*********************************************************


2008-05-20

Under 2007 kom det hem tre barn från Tjeckien. Under 2008 har vi ännu inte fått något barnbesked. Centralmyndigheten har under våren fått en ny chef vilket kommer att medföra en del förändringar. Vi kommer framöver få mer information om ev förändringar i adoptionsproceduren. Vi har i dagsläget sex ansökningar i landet. Vi avvaktar barnbesked innan vi kan sätta igång ytterligare familjer.

*********************************************************

2007-10-10

Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor, MIA har den 8 oktober 2007 beviljat BFA-A förlängd auktorisation för Tjeckien för tiden 1 januari 2008 – den 31 december 2009.

Ett barn har anlänt hittills i år. En familj har barnbesked och handläggningen är avslutad. Familjen reser den 22 oktober till Tjeckien för att hämta sitt barn. Ytterligare en familj har fått barnbesked och kommer att göra den första resan den 29 oktober för att vistas med barnet på barnhemmet under ca en vecka. För att inte väntetiderna skall öka ytterligare hos adoptionsmyndigheten i Brno så har man beslutat att nya ansökningar endast får presenteras från de olika mottagarländerna i takt med att barnbeskeden kommer. Detta är ett beslut som vi välkomnar.

Pga de allt längre väntetiderna i Tjeckien så har vi under året avvaktat med att sända några nya ansökningar till landet, men vi kommer nu att påbörja ansökningar för tre nya familjer.

Man får i dagsläget räkna med i väntetid i landet på cirka två år.

*********************************************************

2007-09-11

Hittills i år har en familj kommit hem med sitt barn från Tjeckien. När det gäller Tjeckien så har man i dagsläget drygt 120 väntande familjer på adoptionsmyndighetens väntelista. Samtidigt har man under 2007 fått färre barnbesked från ministeriet än väntat. De flesta barn har haft någon form av medicinska problem, vilket i vissa fall har gjort det svårt att finna adoptivfamiljer. Väntetiden i utlandet är nu över två år för BFA-A´s familjer. Två preliminära barnbesked finns där vi väntar på resultatet av adoptionsmyndighetens matchning.

*********************************************************

2007-03-20

Två barn anlände från Tjeckien under 2006. En familj har barnbesked i dagsläget.

*********************************************************

Adoptionsintresset för Tjeckien är stort. Vi har nu ganska många akter i landet, varför det fortsättningsvis kommer att bli en väntetid i registret i Sverige.

För Tjeckien måste familjerna som lägst ha medgivande 0 till inte fyllda 2 år.

Under 2004 anlände sju barn från Tjeckien. Fyra barn kom till Sverige under 2005. Två barn har kommit hittills i år. Sju familjer har sina handlingar i landet.
*********************************************************