Thailand

2017-12-13

MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) har gett BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Thailand. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

Det har kommit hem fem barn från Thailand i år. 16 familjer har sina handlingar på adoptionsmyndigheten DCY och väntar på barnbesked. Det är fem familjer som har sina handlingar på Thai Red Cross Children´s home (TRCCH) varav tre familjer har barnbesked. En familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn och två familjer väntar på resebesked. 

Det finns möjlighet för fler familjer att starta upp och göra iordning sina handlingar för både DCY och TRCCH. Hör av er till Anna-Karin Stahre om ni vill veta mer om adoption från Thailand  anna-karin@bfa.se

2017-10-19

Vi har nyligen fått besked från TRCCH (Thai Red Cross Childrens Home) att vi får skicka fler ansökningar dit än den kvot på tre ansökningar som vi fick i år. Anledningen till detta är att de har färre familjer på väntelistan i förhållande till de barn som är tillgängliga för internationell adoption.

Väntetiden i landet är beräknad till 1-2 år, men vi kan också se att väntetiden i dagsläget är kortare. Väntetiden till resa efter barnbesked är beräknad till 6-9 månader. Det har kommit hem ett barn från TRCCH i år och fyra familjer har barnbesked.

Det finns även platser kvar på kvoten för att skicka sin ansökan till adoptionsmyndigheten DCY. Väntetiden är i dagsläget bedömd till minst 2 år, resan sker 4-6 veckor efter barnbesked. Det har kommit hem tre barn från DCY i år.

2017-09-12

I år har det kommit hem tre barn från DCY och ett barn från Röda Korsets barnhem.
Tre familjer har barnbesked från Röda Korsets barnhem och väntar på att få resa och hämta sina barn. Det är 14 familjer som väntar på barnbesked från DCY och en familj som väntar på barnbesked från Röda Korsets barnhem. Det är flera familjer som gör iordning sina handlingar för Thailand, men det finns ännu platser kvar på årets kvot för DCY. Kvoten för Röda Korsets barnhem är fylld.

2017-05-11

Under 2017 har det kommit hem ett barn från Thailand. Tre familjer har fått barnbesked från Röda Korsets barnhem och väntar på resebesked. Det är 16 familjer som väntar på barnbesked från Thailand och fyra familjer som gör iordning sina handlingar.

Det finns möjlighet för fler familjer att skicka sin ansökan till DCY respektive Röda Korsets barnhem.

2017-03-31

BFA besökte Bangkok under mars månad och besökte både adoptionsmyndigheten DCY och TRCCH (Röda korsets barnhem) samt svenska ambassaden i Bangkok. Det var en mycket givande resa där vi hade möjlighet att diskutera aktuella frågor med myndigheten och få en presentation av det fina arbete som bedrivs på Röda Korsets barnhem.

Det är nu 15 familjer som väntar på barnbesked DCY och 1 familj som väntar barnbesked från Röda Korsets barnhem. Tre familjer har barnbesked från Röda Korsets barnhem och väntar på resebesked. En familj har kommit hem med sitt barn under 2017. Väntetiden till barnbesked för DCY är beräknad till 2 år och tiden till resa 4-6 veckor. Väntetiden till barnbesked från Röda korsets barnhem är beräknad till 1-2 år och tiden till resa 6 månader.

Det finns platser kvar för att skicka sin ansökan till Thailand!
Kontakta Anna-Karin anna-karin@bfa.se eller Lena lena@bfa.se ifall ni vill veta mer om adoptionsprocessen i Thailand.

2017-01-11

Under mellandagarna hade vi glädjen att ta emot de två första barnbeskeden från Röda Korsets barnhem i Bangkok. Det kom även ett barnbesked från adoptionsmyndigheten DCY. Det är nu 15 familjer som har sina handlingar på DCY och två familjer som har sina handlingar på Röda Korsets barnhem.

BFA har förmedlat 7 barn till 6 familjer från Thailand under 2016. Vi kan omgående starta upp två nya familjer för Röda Korsets barnhem och inväntar kvoten för hur många ansökningar vi kan skicka till DCY under 2017.

Hör gärna av er till anna-karin@bfa.se eller lena@bfa.se ifall ni vill veta mer om adoptionsprocessen i Thailand.

2016-11-16

Det är 15 familjer som har sina handlingar på adoptionsmyndigheten DCY och fyra familjer på Röda Korsets barnhem. Två familjer håller på med sina handlingar. Under 2016 har det kommit hem sju barn från Thailand varav ett syskonpar.

Årets kvot för Thailand är fylld men vi kan redan nu starta upp intresserade familjer inför nästa års kvot.
Ifall ni är intresserade av att skicka er ansökan till Thailand kontakta Anna-Karin Stahre anna-karin@bfa.se eller Lena Sundvall lena@bfa.se
Beräknad väntetid i landet är ca 2 år.

2016-06-16

Det är 17 familjer som har sina handlingar på adoptionsmyndigheten DCY och fyra familjer på Röda Korsets barnhem. Det är tre familjer som gör iordning sina handlingar för att skicka till landet. Två barn har anlänt från Thailand i år. Det finns ännu några platser kvar för att få skicka sina handlingar till DCY under 2016. Välkomna att kontakta Anna-Karin Stahre eller Lena Sundvall om ni är intresserade. Väntetiden i landet bedöms ligga runt 2 år.

Till årets sommarträff hade vi bjudit in utlandsgäster och från Thailand kom vår handläggare på DCY ms Rattikarn Tutape och hennes kollega mr Yodying Tuonghirunanan samt mr Wittaya Butrphetrat, föreståndare för Mahamak Home for Boys. Veckan innan sommarträffen hade vi ett program där våra utlandsgäster fick träffa familjerätten och en familjeutbildare för att höra hur en medgivandeutredning går till och hur kommande adoptivföräldrar förbereds för internationell adoption. Vi besökte även en skola och två familjer som adopterat barn från Thailand. Under veckan hade vi även möjlighet att diskutera aktuella samarbetsfrågor med Thailand. På sommarträffen i Billingen fick våra Thailandsgäster träffa ytterligare några familjer som adopterat barn från Thailand samt några familjer på väntelistan. Det blev många fina möten.

2016-02-16

Kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till DCY har kommit och vi får skicka nio ansökningar under 2016. Några familjer har redan startat och vi kommer att kontakta ytterligare familjer så snart som möjligt. Den beräknade väntetiden i landet är ca två år. Vi kommer också att få skicka två ansökningar till TRCCH (Röda Korsets barnhem) under 2016 och denna kvot är fylld.

2015-12-21

Det är 18 familjer som har sina handlingar på DCY och två familjer på Röda Korsets barnhem. Under året har det kommit hem tre barn från Thailand och en familj beräknas komma hem i december månad med sitt barn. Kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till DCY förväntas komma i februari månad. Vi kommer också att få skicka två ansökningar till Röda korsets barnhem under 2016.

*********************************************************

2015-09-10

Återreseprogram i Bangkok

Sista veckan i juli ordnade TRCCH (Thai Red Cross Children Home) återreseprogrammet ”Motherlandvisit” i Bangkok. Detta program anordnades senast för 12 år sedan. Vi var 46 personer (14 familjer och två representanter från adoptionsorganisationer) som deltog. Under veckan besökte vi bl a Röda Korsets barnhem som tog emot alla återvändande barn med mycket glädje och tårar. Vi adoptionsorganisationer hade ett möte med TRCCH:s styrelse där vi diskuterade aktuella frågor och berättade om adoptionssystemet i respektive land. Vi fick också möjligheten att träffa den thailändska prinsessan Maha Chakri Sirindhorn som nyligen fyllt 60 år. Hon har varit med och grundat barnhemmet och är mycket engagerad i TRCCH:s arbete.

Under veckan besökte handläggare också adoptionsmyndigheten DCY. De berättade att de nu är sju socialarbetare på avdelningen för adoptioner. De har över 100 väntande familjer på sin väntelista och den beräknade väntetiden är i dagsläget drygt 2 år. De önskar fler familjer som är öppna för barn där det finns en psykisk ohälsa hos modern eller där modern tagit droger under graviditeten. Dessa barn går under kategorin barn med särskilda behov även om barnet har god hälsa och i dagsläget inte några kända medicinska behov.

Vill ni veta mer om detta så kontakta Anna-Karin på kontoret.

Bombexplosion

17 augusti inträffade det en bombexplosion i centrala Bangkok. 20 personer miste livet och 123 personer skadades. Ingen person har gripits för dådet. Med anledning av detta har flygplatserna i Bangkok höjt beredskapen och det är också ökad närvaro av poliser på gatorna i vissa områden i Bangkok. BFA har inga familjer i landet i dagsläget och vi följer situationen genom UD och våra kontakter i Thailand. Det finns ingen avrådan från resor till Bangkok, resande uppmanas hålla sig uppdaterade via media och lokala myndigheter.

*********************************************************

2015-04-16

Child Adoption Center i Thailand har informerat om att de sedan 6 mars ligger under Department of Children and Youth, DCY, Ministry of Social Development and Human Security (tidigare DSDW). Det är 14 familjer som har sina handlingar på DCY i Thailand och 7 familjer som gör iordning sina handlingar. Det är 2 familjer som gör i ordning sina handlingar för Röda Korset. Vi har några platser kvar på årets kvot för DCY. Vi har två familjer som fått barnbesked under våren och bägge familjerna medverkar på intervju på adoptionsmyndigheten i Bangkok 22 april.

DCY anordnar sitt åttonde Nativeland visit program i sommar, 19-26 juli, då familjer som adopterat barn från Thailand är inbjudna. Ni som tidigare adopterat från Thailand har fått information kring detta. Det är ett välordnat program och en fantastisk möjlighet att välkomnas tillbaka och återse sitt hemland när barnet blir något äldre.

Även Thai Red Cross Children´s Home (Röda Korsets barnhem) i Bangkok anordnar “motherlandvisit” 26-31 juli för de familjer som adopterat barn från Röda Korsets barnhem. De anordnar i samband med detta ett adoptionsmöte för adoptionsorganisationer och BFA planerar att medverka på denna återresa.

*********************************************************

2015-03-25

Väntetider

Vi får skicka 9 ansökningar under 2015 till DSDW. Det finns några platser kvar.

Vi får skicka 2 ansökningar under 2015 till Röda Korsets barnhem i Bangkok. Kvoten är fylld.

Familjer som är öppna för barn med särskilda behov och äldre barn kan skicka sin ansökan utanför kvoten till bägge kontakterna. Ensamstående som är öppna för barn med särskilda behov och äldre barn kan skicka sin ansökan till DSDW.

*********************************************************

2015-02-24

Kvoten för 2015 har kommit och vi kommer att få skicka nio nya ansökningar till DSDW i år. Familjer kontaktas i turordning efter ködatum. Ifall ni är intresserade av att skicka er ansökan till Thailand så kan ni kontakta Anna-Karin Stahre för mer information.

DSDW kommer att anordna det åtttonde Nativeland visit Program till sommaren, 19-26 juli, då familjer som adopterat barn från Thailand är inbjudna. Ni som har adopterat barn sedan tidigare från Thailand har fått ett mejl kring detta. Mer information kommer framöver.

Vi har två familjer som håller på att göra i ordning sina handlingar till Röda Korsets barnhem i Bangkok och därmed är årets kvot för Röda Korset fylld.

*********************************************************

2015-01-13

Nu startar vi upp ett samarbete med Röda korsets barnhem i Thailand

Vi har blivit godkända av adoptionsmyndigheten i Thailand att starta upp ett samarbete med Röda Korsets barnhem i Bangkok. Barnhemmet ligger i anslutning till Röda Korsets sjukhus Chulalongkorn Hospital i centrala Bangkok. Standarden på barnhemmet är hög och personalen välutbildad. Här placeras barn som övergivits i samband med födseln på Röda Korsets sjukhus eller barn som har något bekymmer med hälsan och som behöver lite extra omvårdnad.

BFA kommer att ha möjlighet att skicka två ansökningar om året till barnhemmet. Det finns även möjlighet att ansöka om barn med särskilda behov utanför kvoten.

För mer information och för intresse av att ställa er i kö till att få skicka en ansökan till Röda korsets barnhem kontakta Anna-Karin på kontoret. Familjer kontaktas efter ködatum i vårt register.

*********************************************************

2014-10-24

Det har kommit hem fyra barn från Thailand i år och en familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn. Det är tretton familjer som har sina handlingar i landet och tre familjer håller på att göra i ordning sina handlingar. Årets kvot är fylld och kvot för 2015 beräknas komma i februari månad.

Vi har under våren 2014 ansökt hos adoptionsmyndigheten, DSDW, om att få starta upp ett samarbete med Röda Korset i Bangkok. Vi inväntar ännu deras beslut . Vi kommer, när beslutet är klart, ha möjlighet att skicka två ansökningar till Röda korset/år.

*********************************************************

2014-08-29

Två barn har kommit hem från Thailand i år och tre familjer har barnbesked. Kvoten för Thailand 2014 är fylld. Det går att skicka handlingar utanför kvoten för barn med särskilda behov och för syskon ännu ej fyllda fem år och uppåt.

*********************************************************

2014-05-23

Angående situationen i Bangkok

Som ni säkert alla följt via media så skedde det igår en militärkupp i Thailand. Detta skedde efter en längre tid av motsättningar i landet och militären har förmedlat att de på detta sett ska försöka återställa ordningen i landet. Detta innebär att militären har tagit kontroll över regeringen. De har infört förbud för demonstrationer och alla tv-kanalers sändningar har avbrutits. I gårkväll beslutade de även om utegångsförbud som gällde mellan klockan tio på kvällen och fem på morgonen i hela landet. Situationen i Bangkok är fortfarande lugn. UD avråder i dagsläget inte från några resor till landet men besökare uppmanas att iaktta särskild försiktighet till dess situationen klarnat. De uppmanas också, som tidigare, att undvika demonstrationer, folksamlingar och platser med militär närvaro.

Barnen Framför Allt har en familj i landet som vi håller kontakt med. Vi följer utvecklingen i landet och i dagsläget finns det inga indikationer på att militärkuppen påverkar adoptioner från landet. Ni kan följa utvecklingen via Sveriges ambassad i Bangkoks hemsida http://www.swedenabroad.com/bangkok

*********************************************************

2014-05-15

Det finns ännu några platser kvar på årets kvot som är nio ansökningar. Familjer kontaktas efter turordning. Väntetiden hos DSDW i Thailand bedöms nu ligga någonstans mellan 2-3 år. Vi har under våren fått ett barnbesked från Thailand och familjen befinner sig nu på resa för att hämta sitt barn. Vi har besökt Röda Korset i Bangkok och deras styrelse har godkänt oss. Vi inväntar nu godkännande från adoptionsmyndigheten i Bangkok om att få påbörja ett samarbete med Röda korset. Vi kommer att få skicka två ansökningar om året.

Mer information kommer framöver på vår hemsida.

*********************************************************

2014-02-18

FFIA´s familjer är nu överflyttade till BFA-A. Verksamhetschef Maria Berg och handläggare Anna-Karin Stahre reser till Bangkok 3 mars för att besöka Röda korset och påbörja vårt samarbete med dem. Vi återkommer med mer information efter resan.

*********************************************************

2013-12-17

Vi har under hösten fått information om att Familjeföreningen för internationell adoption, FFIA, dessvärre kommer att avveckla sin adoptionsverksamhet under 2014. BFA-A är verksamma i några av de länder som FFIA haft ett samarbete med. När det gäller Thailand så samarbetar vi mot samma myndighet, Department of Social Development and Welfare (DSDW) i Bangkok. Vi har ställt oss positiva till att ta över de av FFIA´s familjer som har sina handlingar på väntelista i Thailand och DSDW är också positiva till denna lösning. Det rör sig om ett tiotal familjer som kommer att flyttas över till oss. FFIA har också föreslagit att vi ska ta över deras samarbete med Röda Korsets barnhem i Bangkok. Röda korsets styrelse har godkänt oss och vi ser fram emot ett samarbete även med dem. BFA-A kommer under våren göra en resa till Thailand och besöka Röda korset för en presentation av vårt arbete.

*********************************************************

2013-09-18

Sista veckan i augusti hade vi tillsammans med FFIA och Adoptionscentrum bjudit in tre personer från adoptionsmyndigheten i Bangkok till Sverige. Under veckan besökte de våra respektive kontor i Stockholm, Göteborg och Kungsbacka. De gjorde även ett besök hos vår tillsynsmyndighet MIA samt på öppna förskolan Spira. Veckan avslutades med en familjeträff i Hagaparken Stockholm som anordnades tillsammans med Sanuk- en förening för adopterade barn från Thailand och deras föräldrar www.sanuk.nu Det blev en mycket trevlig träff där uppemot 20 barn med deras familjer medverkade. Representanterna från adoptionsmyndigheten fick under sin vistelse en mycket positiv bild av Sverige och hur barnen tas om hand här. Myndigheten har ännu mycket ansökningar på kö men de kan se en liten minskning av väntetiden. De var intresserade av hur vi arbetar med placeringar av barn med särskilda behov eftersom de kan se en ökning av dessa barn. Dessa ansökningar kan skickas utanför kvoten. Även ensamstående kan skicka ansökningar för barn med särskilda behov och äldre barn utanför kvoten.

*********************************************************

2013-07-31

Träffa representanter för thailändska adoptionsmyndigheten 31 augusti i Stockholm

I slutet av augusti har Adoptionscentrum, Familjeföreningen för internationell adoption samt Barnen Framför Allt bjudit hit tre representanter från thailändska adoptionsmyndigheten. De vill gärna träffa familjer med thailändska adoptivbarn. Välkomna till en picknick i Hagaparken vid Koppartälten i Stockholm, lördag 31 augusti kl 13. Vid regn ses vi istället inne i Koppartälten. Träffen sker i samverkan med Sanuk- en förening för adopterade från Thailand och deras familjer. Vid eventuell ändring av tid eller plats lägger vi upp ny information här. Kontakta Sanuk eller oss om du vill ha mer information. Meddela gärna ev deltagande på träffen.

www.sanuk.nu

adoption@bfa.se


********************************************************

2013-05-15

Det är två familjer som har sina handlingar på adoptionsmyndigheten i Bangkok och två familjer som gör iordning sina handlingar. Kvoten för 2013 är fylld. Vi kan även skicka ansökningar utanför kvoten om vi har familjer som är intresserade av barn med i förväg kända särskilda behov. Det handlar främst om HIV- positiva barn, barn med hjärtproblem, Hepatit B, Talassemi, hörselskador och synskador. Även syskongrupper och barn som är över 4 år. Kontakta Anna-Karin på kontoret för mer information.

Under mars månad gjorde Barnen Framför Allt och Adoptionscentrum en gemensam resa till Bangkok för att besöka adoptionsmyndigheten och diskutera gemensamma samarbetsfrågor samt möta ny Sverigehandläggare. Vi besökte också Pakkreds Babies´ Home och Svenska ambassaden i Bangkok. Myndigheten har ännu 452 ansökningar på väntelistan varav några ansökningar från familjer som skickade sin ansökan 2008 och 400 ansökningar från 2009. Barnen Framför Allt har inga ansökningar kvar från dessa år. Eftersom de stängde ett par år för nya ansökningar så bedömer de väntetiden för nya familjer till ca 3 år. Väntetiden kan bli något längre för familjer som redan har barn sedan tidigare eftersom barnlösa par prioriteras. Numera krävs ett psykologintyg för Thailand, undersökningen bör göras av legitimerad psykolog och ev tester ska framgå i bedömningen. Native Land Visit kommer troligtvis att anordnas igen år 2014. Detta innebär att alla barn som adopterats internationellt bjuds in till Thailand tillsammans med sina adoptivföräldrar för ett särskilt program anordnat av myndigheten.


********************************************************

2013-02-25

Kvoten för Thailand har kommit. Vi får skicka två ansökningar under 2013. Adoptionsmyndigheten har ännu 452 ansökningar på sin väntelista och beräknar väntetiden i landet till 3 år. Familjer som är intresserade av Thailand kontaktas efter turordning.

********************************************************

2012-09-13

Fyra familjer har sina handlingar i landet. Det är fortfarande långa väntetider men vi hoppas att det snart kommer barnbesked då två av våra familjer väntat över tre år i landet. Ett barn har kommit hem i år.

********************************************************

2012-03-01

Ett barn har kommit hem från Thailand i år. Årets kvot för Thailand är fylld. Vi kan utanför kvoten skicka ansökningar för barn med speciella behov för medgivande 4 år och uppåt.

*********************************************************

2012-01-09

Vi har fått kvoten för Thailand. Vi får skicka 2 ansökningar till DSDW under 2012.

Kontakta kontoret för mer information.

*********************************************************

2011-08-29

En familj kom hem under juli månad med sitt barn. Nu har vi tre ansökningar kvar i landet. Vi har ej fått skicka några nya ansökningar i år då väntelistan ännu är lång på adoptionsmyndigheten.

*********************************************************

2011-04-28

Fem familjer från Barnen Framför Allt har sina handlingar på adoptionsmyndigheten i Bangkok. Vi har ännu inte fått något besked om kvoten för år 2011. Myndigheten går igenom alla ansökningar på väntelistan och diskuterar om de ska öppna upp igen för en mindre kvot i år eller stänga för nya ansökningar.

*********************************************************

2010-09-07

Det är sju familjer från Barnen Framför Allt som har sina handlingar på adoptionsmyndigheten i Bangkok. Väntetiden i landet är beräknad till tre år. Myndigheten har fotsatt många familjer på väntelistan i förhållande till de barn som blir tillgängliga för internationell adoption. De har en svag förhoppning om att kunna öppna upp för en mindre kvot av ansökningar nästa år men detta vet de först i början av år 2011.

*********************************************************

2010-05-31

Säkerhetsläget i Bangkok är på väg att normaliseras. Demonstrationerna i centrala Bangkok upphörde 19 maj och många affärer och kontor har öppnats igen. Vi har inte haft någon familj på plats i Thailand under denna tid men familjer från andra organisationer har rest för att hämta sina barn. Den information vi har fått är att det har fungerat bra för dessa familjer trots omständigheterna.

*********************************************************

2010-05-18

Situationen i Thailand är allvarlig. Vår kontaktperson på adoptionsmyndigheten informerar om att läget i Bangkok har blivit värre. De har efter inrådan från regeringen stängt myndigheten ett par dagar men hoppas kunna öppna igen i morgon. Det är riskabelt att vistas utomhus i vissa områden och kommunikationerna, ex skytrains, har stängts ned och man får ta sig fram via taxi och motorcyklar. Det är svårt att idagsläget säga hur detta kommer att påverka adoptionerna. Det kan bli en fördröjning i matchningar och andra processer. De har en svensk familj på plats i Bangkok. I dagsläget har BFA ingen familj med barnbesked som står beredd att resa. VI håller oss uppdaterade om situationen i Bangkok.

*********************************************************

2010-05-10

Det har under en längre tid varit oroligt i Bangkok då det varit sammandrabbningar mellan demostranter, militär och polis. Med anledning av säkerhetsläget avråder UD tills vidare från icke nödvändiga resor till Bangkok. Resenärer bör generellt undvika demonstrationer och större folksamlingar inte bara i Bangkok utan även i övriga delar av Thailand. Ambassaden rekommenderar att svenskar generellt bör iakkta en förhöjd aktsamhet och hålla sig uppdaterade om hur situationen utvecklas. Ni kan hålla er updpaterade om läget i landet genom att gå in på UD:S hemsida och titta på reserekommendationer för Thailand http://www.sweden.gov.se/sb/d/2487

*********************************************************

2010-02-08

Vi har idag fått brev från DSDW Thailand med besked om att de inte kan ta emot några nya ansökningar under år 2010. De har för många ansökningar på myndigheten i förhållande till de antal barn som är tillgängliga för internationell adoption vilket medfört längre väntetider.

*********************************************************

2009-12-15

Vi fick i november månad ett barnbesked från Thailand och familjen befinner sig nu i landet för att hämta sitt barn. Vi kommer därmed att få hem två barn från Thailand i år. Kvoten för nästa år beräknas komma under februari månad.

*********************************************************

2009-09-08

Vi kan skicka ansökningar till Thailand utanför kvoten från familjer som är öppna för sn-barn och har medgivande för ett barn över fyra år.

*********************************************************

2009-09-07

Barnen Framför Allt medverkade på Nativeland visit program som anordnades för adopterade barn och deras familjer för sjätte gången i sommar. I samband med detta anordnades ett adoptionsmöte i Bangkok. Syftet med adoptionsmötet var att fira 30-årsdagen av införandet av the Child Adoption Act (adoptionslagen) . Representanter från 18 olika adoptionsorganisationer deltog på mötet och från Thailand deltog adoptionsmyndighetens personal, delar av deras styrelse och representanter från ett par barnhem. De informerade bl a om hur de gör sina matchningar och hur de förbereder barnen inför adoptionen. Vi fick också information från en barnhemsföreståndare från barnhemmet Holt om hur de arbetar med fosterfamiljer för barnen. DSDW har begränsade resurser när det gäller fosterfamiljer men arbetar med fosterfamiljsprogram i vissa provinser och hoppas kunna göra det i större utsträckning. När det gäller väntetider så är det svårt att förutspå hur många barn som blir tillgängliga för internationell adoption. De har ännu några familjer kvar på väntelistan som skickade sin ansökan under 2006 men då rör det sig i regel om specifika fall. Efter matchning går de återigen genom handlingarna för en fastställa att barnet ännu är tillgängligt för internationell adoption. Det är därför svårt att säga exakt hur lång väntetiden kommer att bli för de familjer som har sina handlingar i landet. De har i år dragit ned på kvoterna för att försöka få ned väntetiden. Nya guidelines är på gång och beräknas komma under 2010. Under mötet ville de ha in organisationernas åsikter om ev förändringar bl a funderar de på att förlänga uppföljningsrapporteringen.

*********************************************************

2009-06-02

Årets Thailandskvot är fylld. Vi har sju familjer som har sina handlingar i landet och två familjer som håller på att sammanställa sin ansökan. Väntetiden för de nya familjerna är beräknad till 3 år. Barnen Framför Allt kommer att medverka på ett adoptionsmöte i Bangkok 17 juli samt några dagar på the Native land visitprogram som anordnas för adopterade barn och deras familjer för sjätte gången i sommar.

*********************************************************

2009-02-10

Thailandskvoten har kommit. Vi får i år skicka 3 ansökningar till landet. Adoptionsmyndigheten informerar om att de har många ansöknignar på deras väntelista i förhållande till de barn som finns tillgängliga för internationell adoption. Den beräknade väntetiden bedöms därmed till 3 år.

*********************************************************

2008-08-29

Två barn hemkomna i år. Väntetiden i landet beräknas till 18-24 månader.

*********************************************************

2008-03-25

Platserna för kvoten till Thailand år 2008 är fyllda.

*********************************************************

2008-03-10

Kvoten för 2008 har kommit. Vi får skicka 4 ansökningar från Barnen Framför Allt till Thailand 2008. Familjer kommer att kontaktas i tur och ordning efter köplatsnummer.

*********************************************************

2008-01-30

Två barn kom hem från Thailand 2007. Sex familjer har sina handlingar i landet. Kvoten för 2008 beräknas komma under februari månad.

*********************************************************

2007-09-02

Alla platserna för i år fyllda. Ett barn har hitintills kommit hem i år.

*********************************************************


2007-03-13

Thailand började under 2004 med att kvotera hur många ansökningar organisationerna får skicka.

BFA-A fick sända tre ansökningar till Thailand under 2005 och 4 ansökningar 2006.

Under 2007 får vi skicka 4 ansökningar. Alla platserna är fyllda. Ett barn anlände från Thailand 2005 och ett barn 2006. Vi har fått ett barnbesked under 2007, familjen befinner sig just nu i Thailand.
Familjerna bör som lägst ha medgivande för barn 0 till inte fyllda 2 år.


Sedan kvoteringssystemet infördes har väntetiden i utlandet för BFA-A:s familjer varit ca ett år.

Senast uppdaterad:

*********************************************************

För att få mer kunskaper om hur det går för barnen som adopteras internationellt. Många av organisationerna var tveksamma till om detta var rätt väg att gå.