Taiwan

2018-02-07

Jordbävning i Taiwan

Igår kväll drabbades Taiwan av en jordbävning. Jordbävningens center var i närheten av Hualien på Taiwans östkust, men skalvet kändes även i Taipei. Det har också varit flera efterskalv. Läs mer här: https://www.dn.se/nyheter/varlden/hotelltak-rasade-vid-kraftig-jordbavning-i-taiwan/

BFA har just nu en familj på plats i landet. Vi har varit i kontakt med dem och fått veta att de mår bra. Vi har även stämt av med båda våra samarbetsorganisationer och fått klart för oss att alla är okej. De har inte heller fått några rapporter om att några av ”våra” barn skulle vara skadade av jordbävningen.

Läs gärna på hur ni bäst ska hantera en situation om ni drabbas av jordbävning eller tyfon under er vistelse i Taiwan:

https://www.business-sweden.se/Export/marknader/asien-och-oceanien/Taiwan/Konsular-information/Jordbavningar-och-tyfoner/

Tänk också på att anmäla er utlandsvistelse innan er resa, detta gör ni enkelt här: http://www.swedenabroad.com/svensklistan

2018-01-24

Aktuell situation

Året har börjat bra för Taiwan-familjerna och det är mycket på gång! En familj kom hem precis innan nyår med sitt barn, och ytterligare två familjer har kommit hem under januari. Välkomna!

Vi har dessutom tre familjer som befinner sig i Taiwan just nu. Ytterligare två familjer har fått resebesked och väntas hem i februari och mars. En familj har också kallats att närvara vid domstolsförhandlingen i början av februari.

Allt som allt har vi i nuläget 12 barn utsedda till 12 familjer. Fem familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fyra familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan.

Önskar ni få kontakt med andra familjer som adopterar eller har adopterat från Taiwan så är ni välkomna att höra av er till lina@bfa.se.

Kinesiskt nyår

Det kinesiska nyåret infaller i år den 16 februari. Detta gör att våra samarbetsorganisationer, domstolar mm har stängt under ca en veckas tid. Det kan därför under denna period ta längre tid att få svar på frågor mm.

2017-12-15

Aktuell situation


Hittills i år har BFA fått hem 12 barn från Taiwan till elva familjer.

Vi har i nuläget 16 barn utsedda till 15 familjer. En familj befinner sig i Taiwan just nu för att tillbringa en längre vistelsetid tillsammans med sina barn. En annan familj reser dit på julafton och väntas hem innan årsskiftet. Ytterligare tre familjer har fått resebesked och ska åka för att hämta sina barn i januari. Vi vill passa på att hälsa er en trevlig resa!

Fem familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare två familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan.

Auktorisation

MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) har gett BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Taiwan. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

2017-11-02

Aktuell situation
Hittills i år har fått hem 12 barn från Taiwan till elva familjer.

Vi har i nuläget 14 barn utsedda till 13 familjer. En familj befinner sig i Taiwan just nu för att tillbringa en längre vistelsetid tillsammans med sina barn.

Sex familjer väntar på besked om barn. En familj ansöker om att adoptera ett specifikt barn och väntar på besked om matchning. Ytterligare en familj håller på att sammanställa sin ansökan.

Önskar ni få kontakt med andra familjer som adopterar eller har adopterat från Taiwan så är ni välkomna att höra av er till lina@bfa.se.

2017-09-04

Aktuell situation

Hittills i år har fått hem elva barn från Taiwan till tio familjer.

Vi har i nuläget 13 barn utsedda till 12 familjer. En av dessa familjer befinner sig i Taiwan just nu, en annan kommer att åka dit för att medverka vid domstolsförhandlingen i slutet av september. Ytterligare en familj reser i oktober för att tillbringa en längre vistelsetid i Taiwan tillsammans med sina barn.

En familj har ansökt om ett specifikt barn och väntar på besked om matchning. Ytterligare två familjer håller på att sammanställa sin ansökan.

Det finns möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Taiwan.

Situationen i Nordkorea
Vi har fått oroliga frågor gällande situationen i och omkring Nordkorea, med tanke på de provsprängningar och provskjutningar som det har rapporteras om i regionen på senaste tiden. BFA bevakar situationen och följer UD:s rekommendationer vad gäller resor till länder i regionen. Det innebär att om inte UD avråder från att resa till ett specifikt land, så gör inte vi det heller.

2017-06-13

Aktuell situation

Hittills i år har fått hem åtta barn från Taiwan till sju familjer.

Vi har i nuläget 13 barn utsedda till 12 familjer. En av dessa familjer kommer att åka till Taiwan för att hämta sitt barn i mitten av juli. Vi vill önska dem lycka till!
Utöver dessa har åtta familjer sina handlingar i utlandet och väntar på barnbesked.
Ytterligare två familjer håller på att färdigställa sin ansökan.

Det finns möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Taiwan.

Uppföljningsrapportering
De familjer som får barnbesked från Chung Yi efter 1 juli 2017 kommer att rapportera under sammanlagt 10 år från barnets ankomst till familjen, mot tidigare 5 år. CWLF har även tidigare haft 10 års uppföljning men nu kommer detta även gälla för familjer som adopterar via Chung Yi.

2017-05-11

BFA:s resa till Taiwan
Under BFA:s senaste resa till Taiwan (april 2017) besökte vi båda organisationerna och hade möten där vårt samarbete diskuterades ingående.
Utifrån samtalen med våra samarbetspartners så har vi förstått att vi behöver informera om vissa förändringar av betydelse. Det första handlar om väntetiden till barnbesked. Enligt våra organisationer är det troligt att denna nu är på väg ner från tidigare uppskattning på 12-24 månader till att handla om ca 12-15 månader. Dock är det en uppskattning och avvikelser kan förekomma. Varje matchning är unik och görs med det enskilda barnets bästa för ögonen.

Vad gäller domstolsprocessen efter barnbesked så ser man att denna i allt fler fall drar ut på tiden. En rimlig uppskattning är nu 6-8 månader istället för tidigare 4-7 månader. Detta gäller från att handlingarna har lämnats till domstol tills domaren fattar beslut, sk first ruling. När first ruling utfärdas föreslår vanligtvis organisationen ett resedatum som är ca 6-8 veckor framåt i tiden så att även final ruling ska hinna utfärdas och nå dem. Det är därför troligt att tiden från barnbesked till hämtning kommer att vara ca 9-12 månader framöver.

Hittills i år har fått hem sex barn från Taiwan. Ytterligare en familj befinner sig just nu i Taiwan och väntas hem inom kort. Vi har i nuläget 15 barn utsedda till 13 familjer. Utöver dessa har åtta familjer sina handlingar i utlandet och väntar på barnbesked. Ytterligare två familjer håller på att färdigställa sin ansökan. Det finns möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Taiwan.

2017-03-09

Aktuell situation
Hittills i år har vi fått hem ett barn från Taiwan. En familj är i Taiwan just nu för att hämta sitt barn och en annan familj är där för att medverka vid Court hearing. Ytterligare en familj ska resa i mars och en annan i början av april.

I dagsläget har vi 16 barn utsedda till 14 familjer. Ytterligare två familjer ansöker om barn och väntar på besked om matchning. Utöver dessa har 7 familjer sina handlingar i utlandet och väntar på barnbesked. Ytterligare sex familjer håller på att färdigställa sin ansökan.

Det finns möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Taiwan.

2017-02-16

Aktuell situation

Under 2016 förmedlades 12 barn från Taiwan till 11 familjer. I år har vi ännu inte fått hem några barn men en familj är i Taiwan just nu för att hämta sitt barn och flera familjer har fått besked om pick-up och kommer att resa till Taiwan under februari och mars.

I dagsläget har vi 16 barn utsedda till 14 familjer. Ytterligare en familj ansöker om ett barn och väntar på besked om matchning. Utöver dessa har 9 familjer sina handlingar i utlandet och väntar på barnbesked. Ytterligare fyra familjer håller på att färdigställa sin ansökan.

Det finns möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Taiwan.

2016-11-18

Nio familjer har kommit hem med sammanlagt tio barn hittills i år. Ytterligare två familjer kommer att resa till Taiwan under november månad.

I dagsläget har 11 familjer barn utsedda. Utöver dessa har 14 familjer sina handlingar i utlandet och väntar på barnbesked. Ytterligare en familj håller på att färdigställa sin ansökan.

Det finns också möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Taiwan.

2016-09-06

Aktuell situation
Fem familjer har kommit hem med sammanlagt sex barn hittills i år. Under sommaren har flera familjer fått resebesked och kommer att resa till Taiwan under september och oktober månad. Ett par familjer har kallats av domaren för att närvara vid domstolsförhandlingen.

I dagsläget har 14 familjer barn utsedda. Utöver dessa har elva familjer sina handlingar i utlandet och väntar på barnbesked. Fyra ytterligare familjer håller på att färdigställa sin ansökan.

Det finns också möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Taiwan.

2016-06-15

Aktuell situation
Fyra familjer har kommit hem med sammanlagt fem barn hittills i år. I dagsläget har elva familjer barn utsedda och ytterligare en familj ansöker om att adoptera ett specifikt barn. Utöver dessa har tolv familjer sina handlingar i utlandet och väntar på barnbesked. Tre ytterligare familjer har antingen sin ansökan klar för att skickas till Taiwan eller håller på att färdigställa sin ansökan.

Det finns nu möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Taiwan.

2016-03-22

Aktuell situation
Under 2015 kom det från Taiwan 17 barn till 19 familjer. 12 av barnen var pojkar, 7 var flickor. Barnen var i åldrarna 1 – 7 år gamla vid ankomst till Sverige. 14 av dessa barn var över 3 år. Väntetiderna för familjerna till barnbesked varierade mellan ca 2 och 18 månader. Tiden från barnbesked tills familjerna fick barnet i sin vård varierade mellan 5 och 13 mån, i snitt tog det ca 9 månader.

Tre familjer har kommit hem med sammanlagt fyra barn hittills i år. En familj befinner sig i Taiwan just nu och väntas komma hem med sitt barn i månadsskiftet mars/april. I dagsläget har ytterligare sex familjer barn utsedda (fyra på Chung Yi och två på CWLF), och en familj ansöker om att adoptera ett specifikt barn. Utöver dessa har 12 familjer sina handlingar i utlandet och väntar på barnbesked. Sju ytterligare familjer har antingen sin ansökan klar för att skickas till Taiwan eller håller på att färdigställa sin ansökan.

2016-02-09

Jordbävningen i Taiwan
Jordbävningen drabbade södra Taiwan häromdagen. 38 personer har bekräftats döda och över 100 personer saknas fortfarande enligt TT. Eftersom det är kinesiskt nyår och båda våra samarbetsorganisationer är på ledighet så har vi haft lite svårt att få bekräftat att allt är okej. Dock vet vi att endast södra Taiwan är drabbat, i synnerhet Tainan, och vi har oss veterligen inget av ”våra” barn på barnhem eller i fosterfamilj där. Både CWLF och Chung Yi har sina kontor i Taipei. BFA har för tillfället inga familjer i Taiwan.

2015-12-16

Aktuell situation
Hittills i år har 16 familjer kommit hem med 17 barn från Taiwan. Ytterligare en familj kommer att resa för att hämta sina två barn i slutet av december, och väntas komma hem innan årsskiftet. En annan familj reser för att hämta sitt barn i slutet av december och väntas hem i början av januari 2016. Utöver det är det i nuläget sju familjer som har barn utsedda. Vi har sett en viss minskning av barnbesked under 2015. Allt fler barn adopteras inom landet. Väntetiderna till barnbesked varierar men vi vill att ni är inställda på en väntetid på upp till 2 år för ett barn under 3 år. Vanligtvis är väntetiden kortare för barn över 3 år, men även för barn över 3 år verkar väntetiderna öka.

Auktorisation
MIA (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor) har gett BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Taiwan. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2017.

2015-11-17

Hittills i år har 15 familjer kommit hem med 16 barn. Ytterligare en familj kommer att resa för att hämta sitt barn i månadsskiftet november/december. Utöver det är det i nuläget tio familjer som har barn utsedda.

Väntetiderna till barnbesked varierar,men vi vill att ni är inställda på en väntetid på upp till 2 år för ett barn under 3 år. Vanligtvis är väntetiden kortare för barn över 3 år.

******************************************************

2015-09-11

Familjer sökes för uppstart på Taiwan

Vi söker just nu familjer som önskar adoptera barn från Taiwan i åldern 0-4 år eller äldre. God hälsa och minst 2 års äktenskap krävs. Hör av er till Lina eller Anna-Lena för mer information.

******************************************************

2015-08-26

Aktuell situation
Hittills i år har elva familjer kommit hem, och en familj befinner sig i landet just nu. Ytterligare två familjer kommer att resa för att hämta sina barn i september. Utöver det är det i nuläget nio familjer som har barn utsedda. Vi gratulerar de familjer som under sommaren har fått barnbesked!

Väntetiderna till barnbesked varierar men vi vill att ni är inställda på en väntetid på upp till 2 år för ett barn under 3 år. Vanligtvis är väntetiden kortare för barn över 3 år.

Tyfon i Taiwan
I början av augusti drabbades Taiwan av en kraftig tyfon som orsakade dödsfall, skador och stor materiell förödelse, särskilt uppe i bergen. Vi har varit i kontakt med våra organisationer som meddelar att barn, familjer och personal mår bra. I Taiwan är man väl förberedd för dessa kraftiga oväder och befolkningen vet hur man ska bete sig. Man har hög beredskap och är snabbt på plats för att röja på vägar mm efter att en tyfon dragit fram. Efter en tyfons framfart följer flera dagars massivt regn. Om ni skulle befinna er i Taiwan när en tyfon är på väg in så bör ni stanna inomhus och fråga lokalbefolkning, t ex på hotellet vad som gäller. Det går också att ta kontakt med adoptionsorganisationerna för att få råd. Tyfonperioden sträcker sig vanligen från juli till oktober.

******************************************************

2015-06-23

Hittills i år har nio familjer kommit hem. I nuläget är det 11 familjer som har barn utsedda. Därtill har vi två familjer som ansöker om specifika barn.

Under de dagar i början av juni som vi hade besök av våra samarbetsorganisationer så hade vi tillfälle att få aktuell information om läget gällande adoptioner från Taiwan. Båda organisationerna berättar om en ökning av nationella adoptioner och att även de inhemska familjerna nu har en större öppenhet för att adoptera barn med också lite högre ålder och komplicerad bakgrund. Detta gör att färre barn kommer till internationell adoption.

Därmed kan vi förvänta oss något längre väntetider, allra främst för de som önskar barn under 3 år. Vi har inte fått några tydliga besked om hur mycket längre, men vi tror att man bör vara beredd på närmare 2 års väntetid i utlandet när det gäller ett yngre barn.

******************************************************

2015-05-28

Aktuell situation
Förra året kom 21 familjer hem med 27 barn. Hittills i år har åtta familjer kommit hem, och en familj befinner sig i Taiwan nu för att hämta sitt barn. I nuläget är det 11 familjer som har barn utsedda. Därtill har vi två familjer som ansöker om specifika barn.

Besök från Taiwan
Årets sommarträff ska vara på Billingen i Skövde, den 5-7 juni. I samband med sommarträffen brukar vi bjuda in gäster från våra olika samarbetsländer. I år får vi bl. a besök av fyra gäster från våra samarbetsorganisationer i Taiwan. Under tiden utlandsgästerna är i Sverige kommer vi också att göra flera studiebesök, bl a på familjerätten och på en grundskola, så att våra utlandskontakter får chansen att fördjupa sina kunskaper om Sverige och det svenska systemet.

MIA:s tillsynsresa till Taiwan 2015
MIA (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor) kommer att genomföra en tillsynsresa till Taiwan under andra halvåret 2015. Varje år genomför MIA tillsynsresor till länder som svenska adoptionsorganisationer samarbetar med. Syftet är att följa organisationernas arbete och förutsättningarna för det arbetet i respektive land.

******************************************************

2015-03-23

Aktuell situation
Hittills i år har två familjer kommit hem, och tre familjer är befinner sig i Taiwan nu för att hämta hem sina barn. I nuläget är det 15 familjer som har barn utsedda. Därtill har vi en familj som ansöker om ett specifikt barn.

Kortare väntetider för uppstart på Taiwan
För barn över tre år och för familjer med syskonmedgivande har vi för tillfället inga väntetider i vårt register. Även för barn under tre år har väntetiderna blivit kortare. Hör av er till Lina eller Anna-Lena för mer information.

******************************************************

2015-02-13

Aktuell situation
Förra året kom 21 familjer hem med 27 barn. En familj har kommit hem hittills i år. Flera familjer har fått resebesked och ska resa under mars månad.

Under januari månad fick vi 4 barnbesked, två från varje organisation. Väldigt roligt. Detta innebär att 14 familjer nu har barn utsedda. Därtill har vi en familj som ansöker om ett specifikt barn.

Kinesiskt nyår
Den 18:e februari är det kinesiskt nyår, vilket är den största högtiden i Taiwan. Det innebär att många kontor stänger under några dagar eller någon vecka, och många passar på att ta lite extra semester. Under andra hälften av februari är därmed aktiviteten och vår kontakt med våra samarbetspartners i Taiwan begränsad.

****************************************************

2015-01-23

Förra året kom 21 familjer hem med 27 barn. Det är vi väldigt glada för! Vill ni ha statistik över hur fördelningen ser ut gällande ålder och kön så kan ni följa denna länk: http://www.bfa.se/Filer/Euroadopt%202014.pdf En familj har kommit hem hittills i år. En annan familj befinner sig i landet nu för att medverka på domstolsförhandling. Flera familjer väntar på resebesked. Vi har också glädjen att berätta att vi har fått tre nya barnbesked i januari månad. Detta innebär att 13 familjer nu har barn utsedda och att 13 familjer för närvarande har sina handlingar i utlandet och väntar på barnbesked. Vi startar nu upp enstaka familjer med åldersönskemål 0-3 år. Familjerna kontaktas i turordning.

******************************************************

2014-12-16

Under 2014 har 25 barn till 20 familjer kommit hem. Inom kort åker ännu en familj till Taiwan för att hämta sitt barn. Ytterligare 12 familjer har barn utsedda. Vi startar i nuläget inga familjer med önskemål om barn i åldern 0-3 år, men däremot kan det vara aktuellt att starta familjer som kan tänka sig att adoptera barn över 3 år. Minst 2 års äktenskap är ett krav, men vi söker i nuläget främst familjer med minst 3 års äktenskap

******************************************************

2014-11-13

Förra veckan kom ytterligare en familj hem med sina två barn från Taiwan. Därmed har 24 barn kommit hem i år, till 19 familjer. Inom kort åker ännu en familj till Taiwan för att hämta sitt barn. Ytterligare 12 familjer har barn utsedda.

Vi startar i nuläget inga familjer med önskemål om barn i åldern 0-3 år, men däremot kan det vara aktuellt att starta familjer som kan tänka sig att adoptera barn över 3 år. Minst 2 års äktenskap är ett krav, men vi söker i nuläget främst familjer med minst 3 års äktenskap.

******************************************************

2014-10-14

Aktuell situation
2013 kom 15 barn från Taiwan hem till 12 familjer. I år har hittills 18 familjer kommit hem med 22 barn. Därtill har vi 14 familjer som har barn utsedda.

BFA´s resa till Taiwan
BFA (Anna-Lena och Lina) reste till Taiwan under slutet av september och upplevelsen var lyckad och givande på många sätt. Vi träffade båda våra samarbetsorganisationer, besökte Chung Yi´s barnhem och en av CWLF´s fosterfamiljer samt gjorde flera andra intressanta studiebesök.

******************************************************

2014-09-01

I år har hittills 16 familjer kommit hem med 20 barn, och ytterligare två familjer är i Taiwan just nu för att hämta sina barn. Därtill har vi 12 familjer som har barn utsedda. Vi hoppas att flera av dem får resebesked snart och hinner hämta sina barn innan årets slut.

Två familjer har dessutom ansökt om specifika barn och väntar på resultat om matchning.

Den 20-30 september reser Lina och Anna-Lena från BFA, till Taiwan. Vi kommer att tillbringa flera dagar tillsammans med våra samarbetspartners, besöka barnhem, fosterfamilj mm. Under tiden vi är där hoppas vi på många givande samtal och diskussioner.

Vi startar nu upp nya familjer på Taiwan och söker efter familjer med minst 2 års äktenskap som kan tänka sig att ta emot barn i åldern 0-5 år eller äldre. Sökanden måste vara svenska medborgare.

******************************************************

2014-05-07

I år har hittills 11 barn kommit hem till 8 familjer. Vi har 16 familjer med barnbesked och tre av dessa har fått resebesked under maj och juni månad. Därtill har vi ytterligare 10 familjer med handlingar i utlandet som väntar på barnbesked.

Vi har fått indikationer på att det finns barn över 4 år som behöver familjer, och har därför startat flera nya familjer som kan tänka sig barn över 4 år. Vi har möjlighet att starta ytterligare familjer som kan tänka sig äldre barn.

******************************************************

2014-02-20

2013 kom 15 barn från Taiwan hem till 12 familjer. Vi förväntar oss betydligt fler anlända barn från Taiwan under 2014, då vi redan i dagsläget vet att tre familjer redan har kommit hem i år, och ytterligare 15 familjer har barn utsedda. Därtill har två familjer ansökt om specifika barn och väntar på resultat om matchning.

Vi har startat flera nya familjer under januari och februari månad, som nu jobbar med sina ansökningshandlingar. 10 familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked. Två familjer är i Taiwan just nu för att hämta sina barn. Ytterligare tre familjer har fått resebesked under februari och mars.

Anna-Lena Rolof Rundberg har sedan årsskiftet börjat handlägga adoptioner för Taiwan. Katarina Nilsson kommer inte längre att handlägga adoptioner från Taiwan, och hon kommer därför gradvis att lämna över en del av sina ärenden till Anna-Lena, andra kommer hon att behålla tills adoptionen är genomförd.

******************************************************

2013-09-18

Under sommaren kom en familj hem med sitt barn, och nu i dagarna är en familj på plats i Taiwan och hämtar sina två barn. Två familjer har fått resebesked under hösten. Många familjer fick barnbesked under sommaren. Under perioden juni-augusti har inte mindre än sju familjer blivit matchade med nio barn!

Vi söker i nuläget familjer som kan tänka sig att adoptera barn i åldern 2-5 år, eller äldre.

******************************************************

2013-07-01

Under 2012 kom 20 barn hem till 17 familjer. 9 familjer har just nu sina handlingar i landet och väntar på barnbesked. 12 familjer har blivit matchade (16 barn).Vid två tillfällen har familjer blivit kallade för att närvara vid domstolsförhandlingen. I övriga fall har domstolsförhandlingen skett utan att familjen närvarar.

******************************************************

2012-10-25

BFA-A reser till Taiwan Katarina Nilsson och Lina Vikterlöf reser 29/10-8/11 till Taiwan för att bl. a träffa våra samarbetsorgansationer Chung Yi och CWLF. Under denna tid kommer endast akuta ärenden att kunna handläggas. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Förhoppningsvis får vi med oss mycket ny kunskap hem som kan underlätta arbetet i framtiden.

******************************************************

2012-09-04

Hittills i år har 17 barn kommit hem till 14 familjer. 12 familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked. 8 familjer har blivit matchade (9 barn), varav fyra familjer har blivit matchade under sommaren 2012. Vi har under våren och sommaren haft en minskning av barnbesked till följd av att man i Taiwan ändrat regelverket och upprättat en databas där alla barn ska finnas i 45-75 dagar, tillgängliga för nationell adoption, innan de eventuellt blir aktuella för internationell adoption. På grund av detta har vi fått höja väntetiden i Sverigeregistret till ca 36-40 månader vid medgivande för barn 0-2 år. För medgivande för barn 0-5 år får man räkna med ca 3 månaders väntetid i registret i Sverige. Ingen väntetid vid adoption av barn över 5 år.

******************************************************

2012-05-14

Hittills i år har fem familjer kommit hem med sina barn. En familj befinner sig i landet och ytterligare tre familjer är inbokade för att resa och hämta sina barn. I dagsläget finns 17 barn utsedda till 14 familjer.

I Taiwan har man under det gångna året arbetat med ett tillägg till Children and Youth Welfare Act. Tillägget, har man aviserat, kommer att träda i kraft den 1 juni i år. Avsikten är att avpassa regelverket till Haagkonventionen. De taiwanesiska organisationer som godkänts för förmedling av adoptioner kommer då samtliga även att arbeta med nationella adoptioner och privata adoptioner kommer inte längre vara tillåtna. Organisationerna kommer att tvingas följa subsidiaritetsprincipen dvs de taiwanesiska mödrarna kommer inte längre att kunna välja internationell adoption utan barnen skall i första hand placeras inom landet. En databas har inrättats och togs i bruk den 1 april i år där alla barn som är tillgängliga för adoption numera registreras. Man kommer att söka nationella familjer i 45-75 dagar beroende på det individuella barnets hälsotillstånd. De barn, som med databasens hjälp inte kommer att få någon nationell familj, kommer att bli tillgängliga för internationell adoption. Bok att rekommendera För er som adopterar från Taiwan så finns det en bok som vi kan rekommendera. Boken heter McGraw-Hill´s Chinese Illustrated Dictionary. Boken har engelsk text och den är rikt illustrerad. Den visar ett stort antal kinesiska ord med fonetisk text och en CD är bifogad så att man kan få hjälp med uttalet. Boken är indelad i olika kapitel som t ex Around the House, Food, Clothing, Air Travel, At the hospital mm. Boken finns bl a att köpa via www.bokus.com och den kostar där 138 kronor inklusive frakt. Förutom att man själv kan lära sig ett antal ord innan resan så är boken en utmärkt hjälp när man har fått barnet i sin vård.

******************************************************

2012-02-27

Under 2011förmedlade BFA-A 25 barn till 20 familjer. Det är samma antal barn och familjer som under 2009 och 2010. Samarbetet med Chung Yi och CWLF har fortsatt att fungera utmärkt, och administrationen runt adoptionsprocessen i Taiwan är välfungerande. Personalen på organisationerna arbetar intensivt och på ett mycket bra sätt med att förbereda barnen inför adoptionen. Adoptivfamiljerna uppmuntras att under väntetiden skicka fotoalbum och brev till de lite äldre barnen. Man kan även skicka DVD- och videofilmer från bostad och familj. På båda organisationerna har man under ett par år prövat med s k skype möten med webkamera mellan de lite äldre barnen och adoptivfamiljerna. Det har utfallit väl och barnen har blivit ännu bättre förberedda inför överlämnandet. Väntetiden i registret i Sverige och i utlandet för små barn, 0 till inte fyllda två år, är fortsatt lång då det kommer få små barn för internationell adoption. Vid årsskiftet 2011/2012 var väntetiden i registret i Sverige ca 30 månader vid adoption av barn 0 till inte fyllda två år. I dagsläget har vi inte någon väntetid i registret i Sverige för de familjer som önskar adoptera barn i åldern 0 till inte fyllda fyra år eller däröver eller vid medgivande för syskonpar. Väntetiden i utlandet har i de flesta fall varit mellan ett till ett och ett halvt år. Vid årsskiftet 2011/2012 fanns det 16 barn utsedda till 13 familjer.

******************************************************

2011-10-25

Hittills i år har 24 barn till 19 familjer anlänt till Sverige. Nyhet – Ljudfil Vi har fått en ljudfil med användbara kinesiska ord. Den engelska rösten tillhör vår handläggare på CWLF och den kinesiska rösten tillhör barnens socialarbetare. Kontakta kansliet så sänder vi gärna över ljudfilen, kanske ni kan lära er några av de kinesiska orden innan det blir dags för er att resa och hämta ert barn.

******************************************************

2011-09-07

Under augusti månad har 4 barnbesked kommit från Taiwan, varav ett syskonpar.

******************************************************

2011-08-25

Aktuellt läge:
Hittills i år har 17 familjer kommit hem med 22 barn och ytterligare en familj är inbokad att resa i början av september.

Barnbesked: Vi får två olika typer av barnbesked från Taiwan. Dels barnbesked där den biologiska mamman väljer familj i samråd med organisationens socialarbetare. Sedan får vi barnbesked där de taiwanesiska organisationerna av någon anledning ber BFA-A att finna en lämplig familj till ett barn. I dessa fall läser organisationen och mamman handlingarna först efter att familjen har tagit del av barnets handlingar och accepterat barnet. Dessa barnbesked är preliminära tills vi får besked från Taiwan att matchningen har gått i lås.

******************************************************

2011-06-16

Hittills i år har det kommit hem sexton barn till fjorton familjer. En familj befinner sin i landet för att hämta sitt tvillingpar och en familj är inbokad att resa i slutet av månaden för att hämta ett syskonpar. För närvarande har vi tolv barn utsedda till nio familjer. Under hela vecka 22 hade vi utlandsbesök, bl a från Taiwan. Vice director Ms Mei-Yu (Rita) Chuang och social work supervisor Ms Jo-Hsin Teng var inbjudna från Chung Yi och likaså Mr Tzu-Wei (Zack) Chen och Mrs Li-Fang Pai från CWLF. Zack är vår handläggare och Li-Fang är chef för adoptionsverksamheten. Det är bara Li-Fang som tidigare besökt Sverige men för de övriga tre var landet helt nytt. Det blev en intensiv vecka med många olika upplevelser och erfarenheter. Vi hann med ett besök på bl.a. BVC och Ågrenska som är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. BFA-A hade även bjudit in socialsekreterare Ingrid Stjerna som föreläste om hur medgivandeutredningarna går till i Sverige. Våra gäster fick också njuta av lite sightseeing på västkusten. En sak som gästerna uppskattade stort var att få träffa familjer - både sådana som har adopterat från Taiwan samt familjer som står i kö för att adoptera. Helgen avslutades med en sommarträff i Blekinge som bjöd på fantastiskt klimat både vad gäller stämning och väder! Sammanfattningsvis var den en lyckad vecka och BFA-A och våra gäster var mycket nöjda

******************************************************

2011-05-06

Under 2010 anlände 25 barn till 20 familjer. Nyheter från Svenska Exportrådet För samtliga barn som kommer till Sverige har det tidigare varit nödvändigt att barnen har fått sitt uppehållstillstånd instämplat i passet. Detta fick barnen tidigare hos Svenska Exportrådet i Taipei. Nu är detta ändrat fr o m den 20 maj 2011. Så här skriver Svenska Exportrådet på sin hemsida: ”Från och med den 20 maj 2011 hanterar Exportrådet i Taipei inte längre uppehållstillstånd för adoptioner. Adoptivbarn som reser på taiwanesiska pass med ID-nummer är viseringsfria och kan resa in i Schengenområdet och Sverige utan särskilt bevis om uppehållstillstånd. Efter inresa i Sverige kan barnet fotograferas för UT-kort vid något av Migrationsverkets kontor och därefter erhålla sitt UT-kort. Observera att andra dokument som styrker de vuxnas relation till barnet kan krävas vid gränskontroller mm. Det gäller t ex dom från domstol om adoptionen etc. Exportrådet kan i och med denna ändring i rutinerna inte längre besvara frågor om uppehållstillstånd för adoptioner och hänvisar därför till Migrationsverket i Sverige www.migrationsverket.se. Detta betyder då att barnet/barnen kan få resa in till Sverige utan uppehållstillstånd i sitt/sina pass. Familjerna behöver alltså inte längre besöka Svenska Exportrådet. Vid gränskontrollen bör ni ha alla dokument redo som styrker adoptionen och för att allt verkligen skall gå så smidigt som möjligt så kommer BFA att vara er behjälpliga med att ansöka om uppehållstillstånd innan avresan till Taiwan. Detta uppehållstillstånd bör ni ha med er på resan för att kunna visa upp vid gränskontrollen. När ni är åter i Sverige kan ni kontakta något av Migrationsverkets kontor för att få uppehållstillståndet instämplat i barnets pass.

******************************************************

2011-01-21

Fira kinesiskt nyår i Malmö! Läs mer här

******************************************************

2010-11-19

Aktuell situation:
Under året har det hittills kommit hem 23 barn till 19 familjer från Taiwan. En familj är inbokad för resa under december månad. Vi har i dagsläget 25 barn utsedda till 19 familjer.

****************************************************** '

2010-09-13

Aktuell situation:
Hittills i år har 14 familjer kommit hem med 15 barn från Taiwan. En familj befinner sig i landet och två är inbokade för avresa under oktober. För närvarande har vi 28 barn utsedda till 21 familjer. Vi får två olika typer av barnbesked från Taiwan. Dels barnbesked där den biologiska mamman väljer familj i samråd med organisationens socialarbetare. Sedan får vi barnbesked där de taiwanesiska organisationerna av någon anledning ber BFA-A att finna en lämplig familj till ett barn. I dessa fall läser organisationen och mamman handlingarna först efter att familjen har tagit del av barnets handlingar och accepterat barnet. Dessa barnbesked är preliminära tills vi får besked från Taiwan att matchningen har gått i lås.

********************************************************

2010-06-30

Hittills i år har 13 familjer kommit hem med 14 barn från Taiwan. En familj är inbokad att resa under augusti månad. För närvarande har vi 19 barn utsedda till 15 familjer.

******************************************************

2010-06-15

Eftersom det är semesterperiod även i Taiwan så har organisationerna meddelat att samtliga familjer inte kan räkna med att få updates under juli månad och/eller augusti.

*********************************************************

2010-06-10

SN-barn Taiwan Vi får många förslag på SN-barn från Taiwan och dessa har man möjlighet att ansöka om omedelbart. Om man väljer att tacka ja skickas familjens presentation till Taiwan där sedan den biologiska mamman skall godkänna matchningen. Går denna igenom startar sen domstolsprocessen.

***************************************************

2010-05-07

Hittills har sex familjer kommit hem med sina barn från Taiwan. Ytterligare tre familjer är inbokade och reser inom de närmaste veckorna. Vi har fått tre nya barnbesked till familjer som ansöker i åldersgruppen 2-5 år. Tyvärr har det inte kommit något barnbesked till åldersgruppen 0-2 år.

***************************************************

2010-03-31

Enligt besked från Chung Yi så har myndigheterna påtalat att organisationerna fortsättningsvis skall prioritera inhemska adoptioner. På vår förfrågan svarar man enligt nedan: "Quite recently Taiwan´s government bureau sent out a notice to all adoption agencies stating their wish of adopted children staying in Taiwan, if possible. Therefore, for younger children, we will match them with a local adoptive family first; therefore there are less children that can be matched with overseas families. Our policy in Chung Yi is to match a child with a local family prior to matching a child with an overseas family. For the children that are hard to place in local families, we will help them find an overseas family as soon as possible, so as not to delay the child´s time. The Child Welfare bureau in Taiwan´s standpoint is also to match a child with a local family prior to matching them with an overseas family, and recently, they have been discussing with adoption agencies how to carry out this policy accurately. The Child welfare bureau also states that in future there will be a change in law to ensure this matching policy and there will also be a law to regulate that local adoptive parents have to adopt through an adoption agency, however, we do not have any iinformation on when these laws will be passed." Av ovanstående så kan vi, med erfarenhet från andra länder, dra slutsatsen att det troligtvis kommer att komma färre barnbesked från Taiwan framöver. Normalt brukar det vara de små friska barnen som i första hand får familj inom det egna landet.

****************************************************

2010-02-08

Våra samarbetspartners i Taiwan, organisationerna Chung Yi och CWLF firar nu Kinesiskt Nyår och har semesterstängt mellan den 13 februari - 21 februari.

****************************************************

2010-01-20

Ruiqing Kinaskolan Kinaskolan har sedan VT 2008 blivit en mycket populär och uppskattad plats för upptill 70 adoptivbarnfamiljer från fyra år och uppåt som vill lära känna kinesiska och kinesiska kultur på lördagsförmiddagar. Här kan man träffa andra kinesiska barn i en genuin kinesisk miljö. Speciellt adoptivklasserna har mycket inslag av kulturella kinesiska aktiviteter i form av lek, sång och dans och där barnen ges möjligheter att aktivt träna på språket i olika sammanhang. Skolans elever tycker det är roligt att själva kunna handla i skolans kafeteria på kinesiska. Vi tycker också det är roligt och uppmuntrar gärna barnen till att använda språket i olika sammanhang. Föräldrarna kan kostnadsfritt utöva Tai ji quan när barnen har lektioner. Kinaskolan har även sommarläger i Kina varje år. Inför våren 2010 välkomnar vi fler adoptivfamiljer till Kinaskola med intresse för Kinas språk och kultur. Just nu har vi platser kvar för barn i ålder 8 -13. Skolan öppnas igen den 23:e resp 30:e ! Kinaskolan finns i Södra Latins gymnasium. Skaraborgsgatan 14, T-bana Slussen. Kontakta oss gärna för mer information. Anmälningsblanketter finns på hemsidan www.kinaskolan.com . Kontaktpersoner: Meisang Fredmark -070-7203516, Susanne Johnsen -070-8631283.

********************************************************

2009-11-04

Förändrade regler för uppföljningsrapporter från Chung Yi och CWLF. Det finns krav på att uppföljningsrapportering skall följa efter barnets hemkomst. Reglerna för uppföljningsrapportering skiljer sig något åt beroende på om ni adopterar från Chung Yi eller CWLF. För Chung Yi gäller följande: Er socialsekreterare förväntas skriva en uppföljningsrapport tre, sex och tolv månader efter barnets ankomst. Därefter skriver familjerna själva en rapport om året under ytterligare fyra år. Rapportering sker under 5 år, sammanlagt 7 st rapporter enligt följande: Rapport Nr 1 efter 3 månader - skrivs av socialsekreteraren Nr 2 efter 6 månader - skrivs av socialsekreteraren Nr 3 efter 12 månader - skrivs av socialsekreteraren Nr 4-7 en rapport om året – skrivs av familjen själv Foton skall skickas varje av de följande åren fram till dess barnet är 10 år. Foton skall bifogas varje rapport: Minst 4 foton på barnet samt 2 foton på hela familjen tillsammans. Uppföljningsrapport med fotografier skall sändas till BFA-A för vidarebefordran till Taiwan. För CWLF gäller följande: Rapportering skall ske sammanlagt under 10 år efter barnets ankomst. Rapport Nr 1 efter 3 månader - skrivs av familjen själv Nr 2 efter 6 månader - skrivs av socialsekreteraren Nr 3 efter 12 månader - skrivs av familjen själva Nr 4-12 en rapport om året – skrivs av familjen själv Foton skall bifogas varje rapport: 2 x 5 foton av barnet samt 2 foton på hela familjen tillsammans. För varje rapport kommer ni i efterhand att faktureras översättningskostnaden mellan engelska och kinesiska. Kostnaden brukar ligga mellan 250-500 kr/rapport beroende på hur omfattande rapporten är.

********************************************************

MIA, Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor, beviljade den 29 december 2006 BFA-A auktorisation att förmedla adoptioner från Taiwan.

BFA-A samarbetar med organisationerna Chung Yi Social Welfare Foundation, Taipei och Child Welfare League Foundation (CWLF) i Taipei. Kösystemet hos organisationerna Från maj månad 2008 så började våra samarbetsorganisationer använda sig av ett nytt kösystem. Tidigare hade de utländska organisationerna fått ha sammanlagt max tre ansökningar liggande oavsett medgivandeålder. Från maj 2008 så får de utländska organisationerna ha tre ansökningar liggande med en medgivandeålder på 0 till inte fyllda 2 år, tre ansökningar där familjerna har medgivande för barn upp till inte fyllda 5 år och ytterligare fem ansökningar för barn över 5 år inkl barn med särskilda behov. Anledningen till detta är att man fått flera barn i åldersgruppen 2-5 år som söker föräldrar. Man vill kunna placera dessa barn direkt utan att behöva efterlysa familjer hos de utländska organisationerna. För familjer med låga medgivanden dvs 0-18 månader och 0 till inte fyllda 2 år så är väntetiden i dagsläget ca två år. Väntetiden ökar hela tiden eftersom många familjer under väntan i registret i Sverige hinner uppfylla Taiwans krav om två års äktenskap, och de önskar då komplettera sin ansökan även med Taiwan. För familjer som passar in på Taiwans krav och har medgivanden 0-4 år (eller däröver) eller syskonmedgivanden har vi i dagsläget korta eller inga väntetider i registret i Sverige. Väntetiden i utlandet är sedan ca 12-18 månader. Barn med särskilda behov Det finns praktiskt taget alltid barn med s k särskilda behov och lite äldre barn som söker föräldrar. Är ni intresserade så kontakta handläggaren, Berit Sandegren. Domstolsförhandlingen i Taiwan De båda organisationerna Chung Yi och CWLF arbetar med barnhem över hela landet. Det betyder att även domstolar i olika delar av landet är inblandade i adoptionsprocessen. Vi kan konstatera att handläggningstiden varierar mellan olika domstolar. Domstolshandläggningen i Taiwan består av tre steg; court hearing, first ruling och second ruling. Hela förfarandet tar i de flesta fall mellan 6-8 månader, men avvikelser kan förekomma åt båda hållen. I de flesta fall tar det ett par månader innan det är dags för Court hearing. Sedan tar det i de flesta fall mellan 2-3 månader mellan Court hearing och first ruling, Mellan first och final ruling tar det sedan oftast 1-2 månader. När final ruling är klar brukar familjerna kunna resa inom två veckor. Förberedelse av barnen På de båda organisationerna så arbetar man intensivt med att förbereda barnen inför adoptionen. Därför är det angeläget att familjerna under väntetiden skickar små fotoalbum till de lite äldre barnen. Man kan också skicka DVD- och videofilmer från bostad och familj. SKYPE Som en del i förberedelsearbetet av barnen har man på Chung Yi under en period prövat s k videokonferenser via programmet SKYPE mellan de lite äldre barnen och adoptivfamiljerna. Det har fungerat bra och allt fler familjer har fått möjlighet att utnyttja detta någon gång i månaden under väntetiden. Erfarenheten har visat att barnen har varit ännu mer förberedda inför hämtningen som i de flesta fall har gått jämförelsevis smidigt. Uppföljningsrapportering Man har från Chung Yi och CWLF´s sida i mars 2009 ändrat reglerna för uppföljningsrapportering. Man vill numera att de tre första uppföljningsrapporterna skall skrivas av socialsekreteraren – tidigare räckte det med att en rapport var skriven av socialsekreteraren och resten av familjerna själva. Det betyder att socialsekreterarna nu förväntas skriva en uppföljningsrapport tre, sex och tolv månader efter barnets ankomst. Därefter skriver familjerna själva en rapport om året under ytterligare fyra år. De första ansökningarna skickades till landet under våren 2007. Tre barn hann anlända under året.Femton barn till tolv familjer anlände under 2008.

*********************************************************

2009-01-24

Hittills i år har ett barn hunnit anlända. En familj har fått besked om att de förhoppningsvis kan hämta sitt barn den 2 mars. För närvarande finns 13 barn utsedda till 10 familjer.

******************************************************

2009-02-09

En familj skall få hämta sitt barn den 2 mars. Ytterligare en familj har fått preliminärt resebesked, och där hoppas man att familjen skall kunna hämta sitt barn den 23 mars. För närvarande finns 16 barn utsedda till 13 familjer.

******************************************************

2009-03-14

En familj kom hem med sitt barn i januari. Ytterligare en familj kom hem den 7 mars. Allt hade gått bra. I Taiwan blev familjen intervjuad av journalister, och de fick bland annat berätta om det svenska socialförsäkringssystemet. De gjorde utomordentligt bra ifrån sig enligt personalen på Chung Yi. Artikeln har sedan publiceras i tre stora tidningar i landet. På Chung Yi är man nöjda med samarbetet med Sverige och man hoppas och tror att artikeln skall hjälpa de svenska familjerna i matchningsprocessen. En familj är inbokad att hämta sitt barn den 23 mars och en familj kommer att hämta sitt barn den 31 mars. Ytterligare en familj har preliminärt resebesked och hoppas att få hämta sitt syskonpar den 13 april. I dagsläget har vi 21 barn utsedda till 16 familjer. Av dessa är 6 barn till 5 familjer preliminära barnbesked, eftersom vi väntar på blanketterna Adoption Agreement och Special Power of Attorney. Tre familjer har klarat av den s k Court hearingen, och de väntar nu på first ruling.

******************************************************

2009-03-27

Vi har nöjet att meddela att vi kommer att få besök från Taiwan till sommarträffen i Kolboda, 25 km söder om Kalmar, den 26-28 juni. Från Chung Yi kommer ordföranden Mr Lee, Tien Yung. Han har med följande medarbetare; Ms Kao, Ming Chu (Debby), CEO, Ms Kuo, Yen-Chung (Sunny) supervisor of adoption social work samt Wang, Hsiao-Yin (Sandy) special assistant och BFA-A´s handläggare. Från CWLF har hittills chefen för adoptionsverksamheten, Ms Pai, Li-Fang tackat ja till att komma.

******************************************************

2009-05-05

Chung Yi har arbetat fram en rutin att använda i samband med att familjerna hämtar sina barn. Vi vill dock poängtera att varje hämtning är individuell och avvikelser från schemat förekommer. Time to take the child home with adoptive parents (pick up): Generally speaking, when our foundation receives the first ruling from Court, we will invite the family to come to our foundation 6 weeks from the receipt of the first ruling. (If the visa procedure takes longer time for the country of the adoptive parents, or the final ruling does not arrive as expected, we will inform the adoptive parents in advance that the pick-up time will need to be postsponed). Interaction Session before the official pick-up: For some cases, after the social worker´s assessment, our foundation will arrange an interaction session on the day before the official pick-up so as to make the adoptive family and the child establish relationship more smoothly and alleviate the child´s separation anxiety. If the interaction session involves transportation, then the transportation fare, including fare for adoptive family and our social worker, will need to be at the family´s expenses. Arrangements for the pick-up: The official pick-up will take place in Chung Yi Foundation, with the duration of approximately 2 hours. The schedule is as follows, and will be adjusted depending on each child´s condition. · 15 minutes: Handover of adoption documents · 25 minutes: Description of how the child has been taken care of · 20 minutes: Handover of the child´s belongings · 30 minutes: Interaction between adoptive parents and the child · 20 minutes: Adoptive parents meet with birthparents or significant birth family members · 10 minutes: Gather for photo taking 2009-06-04 Åtta barn, varav ett syskonpar, har kommit hem hittills i år. För närvarande har vi 21 barn till 16 familjer utsedda. Av dessa är tre barn till två familjer preliminära barnbesked, och där vi väntar på den slutliga matchningen i landet. För fem av familjerna är Court hearing avklarad och de väntar nu på first ruling. Den senaste tiden har vi blivit ombedda att finna familjer till ett antal barn över fem år från Chung Yi. Tyvärr har vi ännu inte lyckats finna familj till något av dessa barn.

******************************************************

2009-07-16

Åtta barn till sju familjer har anlänt hittills i år. Två familjer har resebesked och åker i slutet av månaden. För närvarande har vi 22 barn utsedda till 17 familjer. Delegationens besök De fem gästerna från Taiwan, fyra från Chung Yi och en från CWLF, som besökte Sverige och BFA-A i slutet av juni var mycket nöjda med sitt besök. Ett stort tack till alla de familjer som ställde upp och kom till sommarträffen. Gästerna var mycket glada över att ha fått träffa så många av ”sina” barn igen. Ordföranden för Chung Yi uttryckte att besöket i Sverige hade varit långt över förväntan. Nästa nummer av BFA-A tidningen kommer att ägnas åt utlandsbesöket och sommarträffen varför vi inte berättar så mycket mera här. Updates Även de socialarbetare i Taiwan som har ansvar för de s k updates har semester nu under sommaren. I år tror man på Chung Yi att några av familjerna som har barn utsedda kommer att få sina updates sista dagarna i juli eller början augusti, medan andra istället kommer att få i slutet av augusti eller i början av september.

******************************************************

2009-09-06

Tolv barn till nio familjer har anlänt hittills i år. En familj befinner sig i landet och får träffa sitt barn för första gången på tisdag. En familj reser i morgon och ytterligare tre familjer har preliminära hämtdatum. Ytterligare fem familjer har klar Court hearing och väntar nu på first ruling. Två familjer har fått datum för Court hearing. För närvarande har vi 27 barn utsedda till 23 familjer. Av dessa har fem familjer preliminära barnbesked eftersom vi väntar på den slutliga matchningen i landet. Nya presentationer Eftersom både Chung Yi och CWLF har aviserat att de under hösten kommer att kunna placera flera barn än vanligt för internationell adoption så har de bett oss att snarast sända ytterligare presentationer. Vi hoppas därför att ni som håller på och färdigställer era presentationer skyndar er så mycket som möjligt, så att BFA-A´s familjer inte kommer att gå miste om barnbesked. Detta gäller i synnerhet er som ansöker i gruppen 2-5 år. När ni har några frågor så är det bara att ringa eller skicka mail. CWLF För att möta den ökade arbetsbelastningen så får BFA-A´s handläggare på CWLF, Mrs Li-Fang Pai, fortsättningsvis hjälp av ytterligare en handläggare, Mr Zack Chen. Ny medhjälpare Eftersom antalet barnbesked ökat under senaste tiden och därmed också arbetsbördan så har Berit Sandegren från den 1 september fått en assisterande handläggare på Taiwan, Elisabeth Gustafsson.

******************************************************

2009-10-08

Femton barn till elva familjer har anlänt hittills i år. För närvarande är fyra familjer på plats i Taipei för att hämta sina barn. Ytterligare två familjer har fått resebesked. För närvarande har vi 26 barn utsedda till 24 familjer. Av dessa har sju familjer preliminära barnbesked eftersom vi väntar på den slutliga matchningen i landet. Nya presentationer Eftersom både Chung Yi och CWLF har aviserat att de under hösten kommer att kunna placera flera barn än vanligt för internationell adoption så har de bett oss att snarast sända ytterligare presentationer. Vi hoppas därför att ni som håller på och färdigställer era presentationer skyndar er så mycket som möjligt, så att BFA-A´s familjer inte kommer att gå miste om barnbesked. Detta gäller i synnerhet er som ansöker i gruppen 2-5 år. När ni har några frågor så är det bara att ringa eller skicka mail.


******************************************************

2009-11-24

Tjugoen barn till sjutton familjer har anlänt hittills i år. Två familjer befinner sig för närvarande i landet. En familj hämtar en liten flicka via CWLF, och den andra familjen hämtar ett syskonpar via Chung Yi. En familj är inbokad att resa den 4 december. För närvarande har vi tjugo barn utsedda till arton familjer. Av dessa har en familj preliminärt barnbesked eftersom vi väntar på den slutliga matchningen i landet. Tre fall har haft Court hearing och väntar nu på first ruling. Auktorisationen från MIA, Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor, för 2010 och 2011 är klar för Taiwan.

******************************************************