Polen

2017-12-14

MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) har gett BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Polen. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

Det har varit ett annorlunda år när det gäller adoptioner från Polen på grund av de förändringar som trädde i kraft i början av året och det ”stopp” som blev i nästan 8 månader.

Sex barn kom under året till sina fyra familjer i Sverige. 12 familjer har sina handlingar i Polen och tre familjer håller på att göra i ordning sina handlingar, varav en familj har ansökt om barn som BFA har sökt familj till.

BFA hoppas på ett fortsatt gott samarbete med Polen år 2018. 

2017-10-27

Aktuell situation
Nu är det äntligen klart att BFA har fortsatt auktorisation i Polen och att vi kan fortsätta vårt samarbete med landet.

Förändringar i adoptionsprocessen
De förändringar som BFA har kommit överens med det polska Ministeriet om rör uppföljningsrapporteringen:

1. För alla familjer som nu adopterar från Polen krävs det att familjen skickar in uppföljningsrapporter tills barnet fyller 18 år. En rapport/år de tre första åren och därefter en rapport var tredje år.

2. Ministeriet har även ställt som krav att alla familjer ska skriva under ett dokument om att de accepterar att den Katolska adoptionsorganisationen i Warszawa eller personal från polska centralmyndigheten kan komma att kontakta barnet via telefon, skype eller mail. Familjen måste också samtycka till att ev ta emot ett hembesök av en representant från polska konsulatet eller andra personer som har fått fullmakt av centralmyndigheten. Ovan gäller under de första sex månaderna efter att adoptionen har vunnit laga kraft.

Det går ej längre att adoptera från Polen om man som blivande adoptivfamilj inte kan acceptera ovan två punkter. 
BFA har även beslutat att de första familjerna som får barnbesked från Polen kommer att vara sk pilotfamiljer.

I år har sammanlagt sex barn från Polen kommit hem med sina fyra familjer i Sverige.

2017-09-05

Aktuell situation
Vi har nu i vår dialog med MFoF kommit fram till hur vi ska bemöta och acceptera de polska myndigheternas krav och har därmed mycket goda förhoppningar om en snar överenskommelse. Inom kort hoppas vi alltså kunna återuppta vårt samarbete och ge polska barn i behov av internationell adoption en möjlighet att hitta en familj i Sverige!

Två familjer befinner sig i Polen med sina barn i väntan på att domstolsbeslutet om adoption ska vinna laga kraft. De väntas komma hem under senare delen av september.

2017-05-12

Obs! Den 17 januari 2017 inträffade oväntat och utan förvarning en stor förändring i adoptionsverksamheten i Polen beslutat av Ministeriet. Bla är det endast en polsk organisation som framöver får arbeta med internationella adoptioner mot tidigare tre organisationer.

Då det hela är väldigt nytt kommer informationen angående adoptioner från Polen att ändras först när vi har hela bilden klar för oss. Information kommer då att ges på vår hemsida.

För mer information kontakta helle@bfa.se eller lina@bfa.se

2017-02-02

Förändringar i adoptionsprocessen i Polen
Polska Ministeriet beslutade den 17 januari 2017 att endast en adoptionsorganisation i Polen ska få ackreditering att förmedla internationella adoptioner. Det är den katolska adoptionsorganisationen. BFA samarbetade tidigare med tre organisationer, varav den katolska var en. Alla ärenden gällande internationell adoption ska fr o m 17 januari 2017 handläggas av den katolska adoptionsorganisationen.
Utifrån dessa förändringar har BFA svårt att i nuläget uppskatta väntetiden för en adoption från Polen. Troligen kommer det att dröja innan vi vet hur förändringarna påverkar processen och väntetiden. Vi ber om er förståelse för detta.

Om du har frågor gällande adoptionsprocessen från Polen, hör av dig till Helle eller Lina.
helle@bfa.se eller lina@bfa.se

2016-11-23

BFA:s resa till Polen
Helle Holst-Nielsen och Lina Vikterlöf var på tjänsteresa i Polen 4-8 oktober. Det var en mycket givande resa! Grazyna, BFA:s kontaktperson i Polen, var också på plats i Warszawa och tillsammans besökte vi de tre olika adoptionsorganisationerna som BFA samarbetar med. Dessutom hade vi förmånen att få besöka två barnhem.

Besöken på organisationerna gav oss fördjupad förståelse för hur adoptionsprocessen i landet fungerar samt vilka utmaningar som finns nu och framöver.

Det framgick också tydligt att organisationerna är mycket nöjda med det långa samarbetet med BFA och med våra svenska familjer. De anser att svenska familjer generellt är mycket bra förberedda för en adoption.

2016-06-15

I år har hittills fem familjer kommit hem med sina barn från Polen.

Just nu har 27 familjer sin ansökan i Polen, varav fyra familjer har officiellt barnbesked och en av dem är godkända i domstol och väntar på att få resa hem från Polen.
Tre familjer håller på att sammanställa sin ansökan för att skicka till Polen.

Vi uppskattar fortsatt väntetiderna till barnbesked på ca 12-24 månader.

2015-12-18

Aktuell situation
I år har hittills nio familjer kommit hem med sina barn från Polen.

Just nu har 28 familjer sin ansökan i Polen, varav fem familjer har officiellt barnbesked. Tre familjer befinner sig nu i Polen under sin andra vistelsetid. En av dessa familjer har idag blivit godkända i domstol och har fått interimistiskt beslut och tillåtelse att resa hem. De väntas hem den 20 dec. En annan familj har sin domstolsförhandling nästa vecka. Den tredje familjen har fått domstolstid i slutet av januari. Två familjer med officiella barnbesked väntar på att få resa på sin första resa till Polen. Tyvärr har det varit långa handläggningstider på ministeriet som ska utfärda samtycke innan familjerna får resa, så det har dragit ut på tiden. Troligen reser familjerna i januari månad.

Vi uppskattar fortsatt väntetiderna till barnbesked på 12-24 månader efter att man har skickat sina ansökningshandlingar till Polen.

2015-09-04

Just nu har 29 familjer sin ansökan i Polen. Fyra familjer har officiellt barnbesked och en familj befinner sig i landet på sin andra vistelsetid.

Ytterligare fem familjer håller på att sammanställa sin ansökan till landet. Sex barn har anlänt till Sverige under 2015.

Väntetiderna i landet är fortsatt svåra att uppskatta men 12-24 månader är fortsatt det vi kan förhålla oss till. Barnbesked ges inte bara i turordning utan man ser till barnets behov och familjens förutsättningar.

**********************************************************

2015-06-24

Nu har vi 27 familjer som står i kö för adoption i Polen, utav dessa har tre familjer officiellt barnbesked. Två familjer befinner sig i landet.

För information så har ministeriet i Warszawa tidigare godkänt adoptionen och lämnat samtycke efter familjen varit på sin första resan. Numera kommer de godkänna adoptionen innan familjen gör första resan. Detta betyder att det kan vara längre tid från godkännande i kommission till första resan, men samtidigt kan det bli kortare väntetid mellan första och andra resan istället.
Vi ser det som en fördel att ministeriet har godkänt och lämnat sitt samtycke till adoptionen redan innan första resan. Detta betyder också att även det svenska samtycket från socialtjänsten skall vara klart innan första resan.

Om ni har frågor, kontakta gärna Christina

**********************************************************

2015-04-29

Just nu har vi många familjer som är i olika steg i processen i Polen. Antingen gör i ordning sina ansökningar, funderar på att skicka sin ansökan eller har barnbesked. Det är många som ringer till Christina som är handläggare för Polen, fortsätt gärna med det, men lämna gärna meddelande om ni inte kommer fram eller skicka e-post så ringer hon upp så snart det finns möjlighet.

Christina Tel: 0300-331 42, Växel: 0300-331 31

**********************************************************

2015-04-08

Just nu har vi 26 ansökningar i Polen varav 4 familjer har officiellt barnbesked. Ytterligare åtta familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Under 2015 har två familjer anlänt med sitt barn. Just nu befinner sig två familjer i Polen på sin andra resa.

********************************************************

2015-02-24

Under 2014 kom 13 barn till 11 familjer från Polen. Under 2015 har två barn till två familjer kommit från Polen. Vi har ytterligare två officiella barnbesked. Det känns jätteroligt att så många barn lyckas få familjer här i Sverige. Förhoppningsvis hjälper vi ännu fler barn under 2015!

Vi har nu bättre telefonresurser. För information om Polen, kontakta Christina på Tel: 0300-331 42. När Christina inte finns på plats hänvisar vi er till växeln eller våra andra handläggare. För mer information om öppettider, se hemsidans kontaktsidor.

*********************************************************

2014-12-17

Vi har i dagsläget 22 familjer som har sin ansökan i Polen varav två familjer har barnbesked.
Åtta familjer håller på att färdigställa sina handlingar för att skicka sin ansökan.

Under 2014 har 13 barn till 11 familjer anlänt från Polen. Två familjer väntar på att få resa på sin andra resa.

Väntetiden för att skicka sin ansökan till landet är just nu uppskattad till 24 månader. Den som står först i kö har just nu ködatum: 2013-01-16. Vi vill göra er uppmärksammade på att detta kan förändras allt eftersom vi startar familjer och familjer inkommer med sina medgivanden.

*********************************************************

2014-11-03

Vi har i dagsläget 24 familjer som har sin ansökan i Polen. Tre familjer har barnbesked.

Sju familjer håller på att färdigställa sina ansökningar.

11 barn till 9 familjer har hittills anlänt från Polen i år.

För att ansöka om adoption från Polen krävs det att man har medgivande minst 0-2 år. Väntetiden i Sverige är ca. 24 månader. I Polen är väntetiden ca. 12-24 månader.

*********************************************************

2014-09-03

Vi har i dagsläget 27 familjer som har sin ansökan i Polen. Tre familjer har barnbesked.

12-16 september reser Christina till Polen för att träffa myndigheter och barnhem samt medverka på Katolska organisationens 20:års jubileum. Katolska organisationen är en av de tre organisationer som vi får barnbesked från.

*********************************************************

2014-08-18

Under sommaren (i juni) har en familj fått barnbesked från Polen. Flera familjer har rest dit för att träffa eller hämta sina barn. Under 2014 har 7 barn till 7 familjer anlänt. Just nu har 28 familjer sina handlingar i landet, varav tre familjer har barnbesked.

*********************************************************

2014-06-19

Under 2014 har 6 barn till 6 familjer anlänt. Just nu har 25 familjer sina handlingar i landet, varav tre familjer har barnbesked. Förra året anlände 17 barn varav 10 pojkar och 7 flickor, de flesta var mellan 2-4 år. Christina har semester under v. 26-30 och Ulla har semester v. 26-29 + v.32 Under tiden kommer personal på kontoret hantera de ärenden som är mest brådskande. Nya ansökningar kommer handläggas efter vecka 34 eller i mån av tid.

*********************************************************

2014-04-15

BFA har ingen telefontid 17/4-21/4 på grund av Påsk. 22/4-25/4 är Christina, tillsammans med vår Polen kontakt Grazyna Kubka, i Stockholm på EurAdopt konferens. Under tiden Christina inte är på plats tar Ulla emot allmänna frågor om Polen.

I år har 4 barn anlänt från Polen. Det är lika många barn som hade anlänt vid samma tid förra året. Vi har i dagsläget 4 barnbesked.

*********************************************************

2014-02-12

17 barn till 13 familjer anlände från Polen under 2013. Hittills i år har ett barn anlänt. Vi har i dagsläget fyra barnbesked. Adoptionsprocessen fungerar fortsatt bra i Polen och vi hoppas att vi kommer hjälpa lika många barn till familj under detta året.

Väntetiden för att skicka sina handlingar till Polen är just nu närmare 24 månader. Väntetiden i landet är 12-24 månader.

*********************************************************

2013-10-10

På grund av rådande läge angående adoptioner från Ryssland kommer vi troligtvis behöva omplacera familjer från Rysslands kö (familjer som har sin ansökan i Ryssland) till bland annat Polen. Vi måste prioritera dessa familjer vilket innebär att väntetiden i Sverige för andra familjer troligt blir något längre. Vi beräknar idag en väntetid i Sverige till 18-24 månader från att man har registrerat sin ansökan hos BFA.

*********************************************************

2013-09-18


Tjugo familjer har sina handlingar i Polen. Ytterligare sex familjer håller på att göra klart sina ansökningar. I dagsläget har sex familjer barnbesked till sammanlagt tio barn.

Vi har i dagsläget en väntetid i Sverige på 12-24 månader. Vi kommer troligtvis inte kunna starta fler familjer förrän tidigast november.

Vår kontakt Grazyna kommer på besök från Polen 28/9 för att medverka på vår Östeuropa träff. Detta ser vi fram emot!

*********************************************************

2013-08-20

I maj reste Christina Thierry-Carstensen och Ulla Karnbrant Reis till Polen för att träffa vår kontaktperson Grazyna och myndigheter etc. Resan gick till Warszawa, Chelm och Krakow.

I Warszawa träffade vi de tre myndigheter/organisationer som vi samarbetar med. De var generellt mycket glada över vårt besök och hälsar att våra svenska familjers ansökningar ser bra ut och är väl förberedda.

Det sker förändringar i lagarna i landet där man försöker få bort barnhem. Barn under 7 år skall inte få vistas på barnhem, om de inte har en diagnos. De ska placeras i fosterfamilj för att bo där eller slussas till adoption ifall man inte anser att föräldrar eller släktingar kan ta hand om barnen. Myndigheten har mycket kort tid på sig att utreda barnen och därför tror de att barn snabbare får ny familj genom att detta blir en snabbare process. Framtiden får utvisa. Det är positivt om barn blir tillgängliga för adoption tidigare i processen.

I Chelm och Krakow träffade vi barnhemsföreståndare och under resan har vi haft långa möten angående vårt samarbete, angående material/handlingar och vad man kan göra för att påverka processen i sin helhet.

Det var en mycket behövlig, intensiv och spännande resa!

*********************************************************

2013-05-08

Tolv familjer har sina handlingar i Polen. Fyra familjer av dessa har barnbesked. Fyra barn har anlänt i år. Flera familjer håller på att sammanställa sin ansökan för att skicka den till landet.

Den 20-24 maj reser Christina och Ulla till Polen för att träffa bland annat myndigheter och barnhem. Under denna tiden har vi begränsat med personal på kontoret och endast brådskande Polen ärenden kommer att hanteras. Brådskande ärenden skickas till adoption@bfa.se

Efter resan kommer vi att rapportera till våra familjer i nyhetsbrev och på hemsidan.

*********************************************************

2013-03-19

Tolv familjer har sina handlingar i Polen varav fem familjer har barnbesked. En familj har anlänt i år. Vår planerade resa till Polen förra året blev inte av. Datum för resan till Polen är ännu inte bestämda.

Två familjer befinner sig just nu i landet.

*********************************************************

2013-01-10

God fortsättning och hoppas att det nya året blir ett riktigt bra år!

Under 2012 anlände fjorton barn till tolv familjer från Polen. I dagsläget har vi 15 ansökningar i landet varav fem familjer har barnbesked.

Vi har tidigare aviserat att en resa skulle göras till Polen. Resan har skjutits på till våren 2013 istället.

*********************************************************

2012-10-01

Elva barn till nio familjer har anlänt från Polen i år. Tretton familjer har sina handlingar i landet, varav fyra har barnbesked. Vi har flera familjer som har resebesked. Under hösten kommer vi att göra en resa till Polen för att träffa myndigheter, barnhem och kontakter. I dagsläget har vi inte bokat datum för resan så mer information kommer senare.

Vi behöver uppdatera vårt register för kontaktfamiljer för kommande adoptivfamiljer från Polen. Kontakta oss gärna om ni har adopterat och gärna vill dela med er av era erfarenheter till blivande "Polenfamiljer".

*********************************************************

2012-08-21

Sex barn till fem familjer har anlänt från Polen i år. Vi har i dagsläget ytterligare 5 barnbesked. Ytterligare familjers ansökningar skickas under hösten. 15 familjer har sina handlingar i landet. Vår kontakt Grazyna har just nu semester och återkommer 10 september. Detta har dock ingen direkt påverkan på väntetider i handläggning för ärenden som finns på plats.

*********************************************************

2012-06-12

Fem barn till fyra familjer har anlänt från Polen i år. Vi har i dagsläget ytterligare tre barnbesked. Allt fungerar bra i Polen enligt vår kontaktperson och myndigheter. 18 familjer har just nu sina handlingar i landet, ytterligare familjers ansökningar kommer att skickas under sommaren och i början på hösten.

Under maj hade vi fyra personer på besök ifrån Polen. Grazyna Kubka, vår kontakt, och tre personer från myndigheterna. De hade en fantastisk resa och berättade att de är mycket nöjda med samarbetet med BFA och alla familjer som ansöker om adoption från landet. Gästernas höjdpunkt var enligt dem när de fick träffa alla adopterade barn från Polen i Mora på sommarträffen. Tack alla ni som var där!

*********************************************************

2012-02-01

Vi har i dagsläget ca. 6-12 månaders väntetid i registret i Sverige. Väntetiden på barnbesked är fortsatt ca. 1-2 år.

*********************************************************

2012-01-04

Vi hoppas att alla har haft en God Jul och lite ledig tid inför det nya året! Två familjer har i dagsläget barnbesked och en familj har ett preliminärt barnbesked. Vi har under januari fått auktorisation i Polen som gäller till december 2013.

*********************************************************

2011-12-14

I december har ett barn anlänt från Polen. Under året har sammanlagt tolv barn till elva familjer anlänt.

*********************************************************

2011-11-11

I oktober anlände inget barn från Polen. Under året har sammanlagt 11 barn anlänt till Sverige.

Vår auktorisation för Polen är klar hos MIA vilket betyder att vi har auktorisation för landet i ytterligare två år. Ansökan om auktorisation gör man vart annat år hos MIA.

*********************************************************

2011-09-12

Under 2011 har hittills 11 barn till 8 familjer anlänt. Två familjer har anlänt med syskonpar.

Tre familjer har i dagsläget barnbesked varav två familjer just nu befinner sig i Polen på sin andra resa och en familj är på väg att resa på sin första resa.

Semestrarna är över och vi hoppas att det skall komma fler barnbesked.

*********************************************************

2011-02-04

Under 2010 anlände från Polen totalt 18 barn till 12 familjer. Hittills under 2011 har 2 familjer anlänt, varav en med ett syskonpar.

Två familjer befinner sig jut nu i Polen på vistelsetid. En familj har gjort den första resan till barnhemmet och väntar nu på att handläggningen skall bli klar så att de kan påbörja den obligatoriska vistelsetiden.

*********************************************************

2010-12-07

Hittills under 2010 har 16 barn (11 familjer) anlänt från Polen. 5 familjer har barn utsedda. Två av dessa familjer befinner sig i Polen på vistelsetid.

*********************************************************

2010-10-04

Ytterligare två familjer har nu anlänt med sina barn från Polen. En familj med 3 syskon och den andra familjen med en lite pojke. 6 familjer har barn utsedda varav en familje befinner sig i landet på vistelsetid. Ytterligare en familj har preliminärt barnbesked.

*********************************************************

2010-09-15

Hittills under 2010 har 7 barn anlänt till 6 familjer. En familj anlände under juli månad. Fem familjer har barnutsedda. Två av dessa familjer är klara i domstolen.

*********************************************************

2010-07-13

En familj har anlänt från Polen med sitt barn under juli månad. Ytterligare en familj väntas komma hem med sitt barn inom kort.

*********************************************************

2010-07-01

Ingen familj har anlänt under juni månad. 3 familjer befinner sig i Polen på vistelsetid. Ytterligare 3 familjer har barn utsedda.
*********************************************************
2010-05-26

Hittills under året har 4 familjern anlänt, varav en med ett syskonpar. 3 familjer har barn utsedda och ytterligare 2 familjer har i dagarna fått preliminärt barnbesked.
*********************************************************
2010-04-15

Två familjer befinner sig i Polen för den obligatoriska vistelsetiden. Två familjer väntar på kallelse från domstolen att få påbörja vistelsetiden. En familj har fått preliminärt barnbesked.
*********************************************************
2010-03-26

För tre familjer har barnbeskeden nu blivit officiella. Två familjer har preliminära barnbesked.
*********************************************************
2010-03-16

En familj har fått en syskontrio utsedd. Ytterligare en familj har fått besked om att få påbörja den obligatoriska vistelsetiden före domstolsförhandlingarnas. Tre familjer har preliminära barnbesked.
*********************************************************
2010-02-25

Under februari har en familj anlänt med ett syskonpar från Polen. En familj befinner sig i Polen på den obligatoriska vistelsetiden före domstolförhandlingarna.
*********************************************************
2010-01-28

En familj har blivit klara i domstolen. 3 st preliminära barnbesked har lämnats ut till familjer.
*********************************************************
2010-01-15

Tre familjer har barn utsedda. En familj befinner sig i Polen för den obligatoriska vistelsetiden. En annan familj har precis fått resebesked för att påbörja vistelsetiden.
*********************************************************
2009-12-15

En familj har i dagarna kommit hem med sitt barn från Polen. I dagsläget är det tre familjer som har barn utsedda. Två av dem har syskonpar.
*********************************************************
2009-12-03

En familj har fått ett syskonpar utsett och ytterligare en familj har fått ett barn utsett.

En familj har preliminärt barnbesked.

Vi har nyligen haft besök av vår kontaktperson Grazyna Kubka samt representanter för alla tre förmedlande myndigheter i Polen. Våra gäster fick möjlighet att träffa "sina" barn och deras föräldrar på BFA:s julfest i Göteborg/Lerum, vilket var mycket uppskattat
*********************************************************
2009-10-30

En familj har kommit hem med en syskonskara, 3 barn, från Polen. En annan familj har nu fått resebesked och skall påbörja den obligatoriska vistelsetiden före domstolsförhandlingarna.

Vi får besök av vår kontaktperson Grazyna Kubka samt representanter för alla de tre förmedlande myndigheterna i Warszawa i samband med BFA:s julfest i Lerum den 28 november. BFA anordnar julfester i både Stockholm och Göteborg. Välkomna!
*********************************************************
2009-10-23

Två familjer har fått barnbesked, syskonpar till båda.

Ytterligare en familj har fått barnbesked, ett barn. Det gäller här en familj där ena maken har polskt medborgarskap varför barnbeskedet kommit utanför den vanliga väntelistan.

En familj befinner sig i Polen på vistelsetid.
*********************************************************
2009-09-30

Nu har även den andra familjens preliminära barnbesked blivit officiellt.

Inga nya barnbesked har kommit.
*********************************************************
2009-09-15

En familj har nu fått officiellt barnbeskedet.
*********************************************************
2009-09-08

Hittills under 2009 har 6 familjer kommit hem med sina barn.

Ett barnbesked från Polen blir inte officiellt förrän efter den första resan.

I dagsläget (september 2009) har 2 familjer barn preliminära barnbesked.

2005 anlände 25 barn (17 familjer) från Polen, 2006 anlände 12 barn till 9 familjer och 2007 anlände 21 barn till 14 familjer. Under 2008 har 17 barn anlänt till 14 familjer, dvs tre familjer har fått syskonpar

Polen fortsätter att fungera bra även om antalet adoptioner har minskat under senare år. Anledningen till minskningen är att inhemska adoptioner och fosterhemsplaceringar har ökat i Polen. För Polen måste familjerna som lägst ha medgivande 0 till inte fyllda 2 år.

Det är idag 12-18 månaders väntetid innan nya familjer kan sända ansökningar till Polen. Väntetiden i Polen varierar mellan familjerna. Den är oftast längre vid låga medgivanden. Väntetiden påverkas också av om familjens ansökan kan passa in hos flera av adoptionsmyndigheterna eller om den endast kan presenteras hos en av myndigheterna.