Litauen

2018-03-02

Två familjer har fått officiella barnbesked och väntar nu på att få kallelse till domstolen och två familjer ansöker om barn från den SN-lista som kom strax före jul. 

BFA har nyligen varit i Litauen och besökt Adoptionsmyndigheten, några barnhem samt Caritas där BFA har ett biståndsprojekt. Vi upplever att det är viktigt att göra dessa besök och få träffas och utbyta erfarenheter både med myndigheter och barnhem men också med vår kontaktperson och advokaten som är en del i adoptionsprocessen. Vi får en fördjupad förståelse för hur barn tas om hand i Litauen och för processen i landet.  

BFA har för närvarande ingen väntetid i Sverige för att adoptera från Litauen. Som adoptionssökande kan man påbörja sammanställa adoptionsakten direkt vid färdigt medgivande.

2018-01-26

Adoptionsmyndigheten i Litauen beslutade i ett sammanträde strax före jul att BFA har fått förlängd auktorisation med ytterligare två år.  

Under 2017 fick vi välkomna sex barn till fem familjer. En familj har kommit hem med sitt barn i januari. Ytterligare en familj har fått officiellt barnbesked och en familj har blivit matchad med barn. 

Det har kommit två stycken SN-listor och ansökningarna skall vara inlämnade till Adoptionsmyndigheten i Litauen i början av mars och i början av april. Hittills har vi två familjer som har påbörjat ansökan om barn. 
BFA har för närvarande ingen väntetid i Sverige för att adoptera från Litauen. Som adoptionssökande kan man påbörja sammanställa adoptionsakten direkt vid färdigt medgivande. 

2017-12-13

Fyra familjer har fått välkomna nya familjemedlemmar hittills i år. En familj befinner sig nu i landet för domstolsförhandling och vår förhoppning är att deras ärende skall bli klart så att de kan resa hem innan jul. En familj har fått officiella barnbesked och väntar på att få kallelse till domstolsförhandlingen i Litauen och en familj väntar på officiellt barnbesked.

Det finns möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Litauen. Välkommen att kontakta anna-lena@bfa.se eller katarina@bfa.se för att få ytterligare information om proceduren i landet.

2017-11-06

Det har hittills i år kommit hem fyra familjer med sina barn. Två familjer har fått officiella barnbesked och väntar nu på att få kallelse till domstolsförhandlingen i Litauen. En familj som ansökte om barn från senaste SN-listan har blivit matchade med barn.

BFA har ingen kö för att adoptera från Litauen. De familjer som är intresserade av att starta upp en adoption från Litauen kan påbörja direkt när medgivandet är klart.

MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) har gett BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Litauen. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

2017-09-15

Hittills i år har tre familjer kommit hem med sina barn. En familj har fått kallelse till domstolen och kommer att resa under september månad. Två familjer har blivit matchade med barn och väntar på att få officiella barnbesked.

Ytterligare två familjer håller på att ansöka om barn från Litauen. Ansökningarna kommer att lämnas in till den litauiska adoptionsmyndigheten i början av oktober.

BFA har ingen väntetid i Sverige för att adoptera från Litauen. Som adoptionssökande kan man påbörja sammanställa adoptionsakten direkt vid färdigt medgivande.

2017-05-03

BFA har ingen väntetid i Sverige för att adoptera från Litauen. Som adoptionssökande kan man påbörja sammanställa adoptionsakten direkt vid färdigt medgivande.

Två familjer har kommit hem med sina barn hittills i år. En familj är nu i Litauen för att närvara vid domstolsförhandlingen och därefter få resa hem med sitt barn.

Ytterligare en familj är matchad med barn och väntar på att få officiellt barnbesked.

Till vår stora glädje kommer vår kontaktperson Asta Gasparaviciute samt Oksana Pedaniuk och Jurgita Juodyte från Adoptionsmyndigheten och besöker oss i samband med årets sommarträff.

2017-02-21

BFA har under 2016 förmedlat 10 barn till 8 familjer från Litauen. En familj befinner sig just nu i Litauen för att närvara vid domstolsförhandlingen. Två familjer har officiella barnbesked och väntar på att få kallelse till domstolen.

Det finns möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Litauen. Nya SN-listor kommer cirka 4-5 gånger per år. Är du intresserad av att adoptera från Litauen är du välkommen att kontakta anna-lena@bfa.se eller katarina@bfa.se.

2016-11-18

BFA har ingen kö för att adoptera från Litauen. De familjer som är intresserade av att starta upp en adoption från Litauen kan påbörja direkt när medgivandet är klart. Välkomna att kontakta anna-lena@bfa.se eller katarina@bfa.se.

Nio barn till sju familjer har hittills i år anlänt från Litauen och just nu är en familj i Litauen på domstolsförhandling. Två familjer väntar på att få officiella barnbesked. En familjs ansökan har precis blivit godkänd av Adoptionsmyndigheten och familjen har blivit matchad med barnet.

Ytterligare två familjer håller på att ansöka om barn från Litauen. Ansökningarna ska vara litauiska adoptionsmyndigheten tillhanda i slutet av november.

2016-09-16

Fyra familjer har hittills i år kommit hem med sina barn och två familjer är klara med domstolsförhandlingarna i Litauen och väntas snart anlända till Sverige. Dessutom har två familjer officiella barnbesked och väntar på att få kallelse till domstolen. En familj har skickat sin ansökan om barn till Litauen.

BFA har ingen kö för att adoptera från Litauen. Nya SN-listor kommer cirka 4-5 gånger per år. Är du intresserad av att adoptera från Litauen är du välkommen att kontakta anna-lena@bfa.se eller katarina@bfa.se

2016-06-15

BFA har ingen kö för att adoptera från Litauen. De familjer som är intresserade av att starta upp en adoption från Litauen kan påbörja direkt när medgivandet är klart. Välkomna att kontakta anna-lena@bfa.se eller katarina@bfa.se

Tre familjer har kommit hem med sina barn i år. Två familjer har officiellt barnbesked och väntar att adoptionsprocessen ska fortskrida. Dessutom är två familjer matchade med barn och väntar på att få officiella barnbesked.

2016-04-29

Tre familjer har kommit hem med sina barn i år. Två familjer är matchade med barn och väntar på att få officiella barnbesked. Dessutom ansöker två familjer om barn från den senaste SN-listan. Ansökningarna skall vara litauiska adoptionsmyndigheten tillhanda senast 10 maj.

För närvarande har BFA ingen väntetid i Sverige för att adoptera från Litauen. Som adoptionssökande kan man påbörja sammanställa adoptionsakten direkt vid färdigt medgivande.

Om ni är intresserade av att adoptera från Litauen är ni välkomna att kontakta anna-lena@bfa.se eller katarina@bfa.se

2016-03-09

Fem familjer ansöker för närvarande om barn från Litauen. Ansökningarna ska vara litauiska adoptionsmyndigheten tillhanda i mitten av månaden. En familj har kommit hem med sitt barn i år och två familjer väntar på att få resa till Litauen och vara med på domstolsförhandlingen och därefter få resa hem med sina barn.
BFA har ingen kö för att adoptera från Litauen. Nya SN-listor kommer ca 4-5 gånger per år.

Är du intresserad av att adoptera från Litauen? Kontakta anna-lena@bfa.se eller katarina@bfa.se

2015-12-15

Goda nyheter!

BFA är på plats i Vilnius för ett möte med adoptionsmyndigheterna (AM). Vi har tidigare under hösten lämnat in en ackrediteringsansökan. I går fick vi besked, efter ett givande möte med AM att BFA får fortsätta att samarbeta med Litauen som adoptionsförmedlingskontakt.

I år har 17 barn från Litauen anlänt med sina familjer till Sverige.

Är du intresserad av att adoptera från Litauen? Kontakta katarina@bfa.se eller ann-charlotte@bfa.se

2015-12-04

16 barn och deras familjer har kommit hem med sina barn i år. Ytterligare familjer kommer hem med sina barn innan året är slut. En familj har officiellt barnbesked och väntar på att processen ska fortskrida och en familj är matchad med barn. Är ni intresserade av Litauen så kan ni starta omgående med adoptionsprocessen.

*********************************************************

2015-10-08

Är du intresserad av att starta upp för Litauen? Tveka inte att höra av er till BFA katarina@bfa.se eller ann-charlotte@bfa.se för mer information.

*********************************************************

2015-09-11

Nio familjer har kommit hem med sina barn i år. En familj är just nu i Litauen och hämtar sina barn. Fem familjer har barnbesked och väntar på att processen i Litauen fortskrider. Två familjer ansöker om barn från SN-listan, som ska vara inlämnade till adoptionsmyndigheten i mitten av september.

Adoptionssökande som vill adoptera från Litauen kan påbörja adoptionsprocessen omgående.

*********************************************************

2015-05-05

Fem familjer har kommit hem med sina barn i år. En familj är just nu i Litauen och hämtar sitt barn. Sex familjer har barnbesked och väntar på att processen i Litauen fortskrider. Tre familjer ansöker om barn från SN-listan, som ska vara inlämnade till adoptionsmyndigheten i mitten av maj.

BFA:s kontaktperson Asta kommer till årets sommarträff i Skövde, 5-7 juni. De två inbjudna personerna från Adoptionsmyndigheten hade tyvärr inte möjlighet att komma.

*********************************************************

2015-04-01

I dagsläget har vi sex familjer med sk officiella barnbesked. Två familjer är matchade med sina barn. Hitintills i år har fyra familjer kommit hem med sina barn. Två familjer har fått tid för domstolsförhandling.

Årets sommarträff ska vara på Billingen i Skövde, 5-7 juni! Kom och träffa familjer och barn, BFA:s personal samt våra utlandsgäster. Vår kontaktperson i Litauen, Asta, samt två personer från adoptionsmyndigheten är inbjudna. Mer information finns på hemsidan.

*********************************************************

2015-02-26

Tre barn till två familjer har anlänt i år. I mars har två familjer domstolsförhandlingar och tre familjer har fått officiellt barnbesked. I mars har även AM matchningsmöte och vi har ett par familjer som har ansökt om barn. Helgen 5-7 juni kommer BFA ha sin årliga sommarträff i Billingen i Skövde. Vår kontaktperson Asta och en myndighetspersoner från Litauen är inbjudna så ta tillfället i akt att delta i sommarträffen.

*********************************************************

2014-12-17

Två familjer har just blivit matchade med barn från Litauen! Stort grattis till dem! En familj ansöker om barn och väntar på besked om ev matchning.

*********************************************************

2014-11-13

En ny SN-lista (special needs lista) har kommit och BFA-A håller på att gå igenom listan med barn. Tre familjer har i veckan fått officiella barnbesked. Ett stort grattis till dem!

*********************************************************

2014-11-05

Aktuell situation
I dagsläget har vi fyra familjer som har sk officiella barnbesked. En familj håller på med ansökan om ett barn. I år har sju barn kommit hem med sina familjer. 2013 kom tolv barn från Litauen till elva familjer i Sverige. En ny sk SN-lista är på gång från Adoptionsmyndigheten i Litauen och familjer kommer därmed få förfrågan om att ansöka om barn.

BFA-A till Litauen

Den 20 oktober - 22 oktober reste BFA-As handläggare tillsammans med två konsultläkare till Litauen. Syftet med resan var att konsultläkarna skulle få en vidare och djupare kunskap om hur barnen från Litauen (som kommer till svenska adoptivfamiljer) har det på barnhemmet, hur barnens hälsa blir utredd och bedömd. Vi besökte ett barnhem i Vilnius och ett i Klapieda. Konsultläkarna fick träffa läkare och annan personal på barnhemmet som bedömer barnens hälsa. I det stora hela var det en mycket lyckad resa och möten för både de svenska läkarna men också för barnhemmen i Litauen.

*********************************************************

2014-10-20

Aktuell situation
I dagsläget har vi tre familjer som är matchade med barn och två familjer som har sk officiella barnbesked. En familj håller på med ansökan om ett barn. I år har sex barn kommit hem med sina familjer. 2013 kom tolv barn från Litauen till elva familjer i Sverige.

BFA-A till Litauen

Den 20 oktober - 22 oktober reser BFA-As handläggare tillsammans med två konsultläkare till Litauen. Syftet med resan är att konsultläkarna ska få en vidare och djupare kunskap om hur barnen från Litauen (som kommer till svenska adoptivfamiljer) har det på barnhemmet, hur barnens hälsa blir utredd och bedömd. Vi kommer besöka två barnhem och prata med läkare och annan personal på barnhemmet som utreder och bedömer barnens hälsa. BFA-A tror och hoppas att detta är positivt för konsultläkarnas kunskap och bedömning av barnens hälsostatus, i kontakten med er föräldrar.

*********************************************************

2014-08-29

Vilken fantastisk familjeträff BFA-A har fått vara med om i Litauen i augusti. Först en internationell familjeträff där litauiska, italienskal och svenska familjer träffades under ett par dagar med sin barn. Därefter hade BFA-As kontaktperson Asta Gasparaviciute en familjeträff med de svenska familjerna. Under några dagar utanför Vilnius, i högsommarvärme träffades familjerna och knöt nya bekantskaper.

Senaste nytt vad gäller adoptioner från Litauen är att vi har fyra familjer som har blivit matchade med barn från SN-listan. Fem barn har anlänt med sina familjer till Sverige hittills i år. Två familjer har fått domstolstid och en familj väntar på domstolstid.

*********************************************************

2014-07-18

Familjeträff i Litauen Adoptionsmyndigheterna samt BFA-A´s kontaktperson i Litauen organiserar en träff, första helgeni augusti 2014, för alla familjer (från olika länder) som adopterat barn från Litauen. BFA-A´s kontaktperson kommer dessutom att ha en separat träff för alla svenska familjer som kommer, i anslutning till helgen.

*********************************************************

2014-02-05

Under 2013 förmedlade BFA-A 12 barn till 11 familjer från Litauen vilket var precis samma antal som år 2012. I december 2013 besökte BFA-A Litauen i samband med att vi ansökte om auktorisation att få arbeta i Lituaen. Vi besökte adoptionsmyndigheten som var mycket nöjda med vår insats under åren och tog beslutet om att BFA-A får fortsätta att arbeta i Litauen med adoptioner vilket vi naturligtvis är glada för.

BFA-A passade också på att besöka två barnhem, ett i Vilnius och ett som ligger cirka en timmes bilfärd från Litauen. Det är alltid fint att få besöka de barnhem som vi samarbetar med och få se barnens miljö i verkligheten.

För tillfället har vi fyra familjer som har barnbesked från Litauen och två av dem kommer snart att åka till Litauen för domstol. Just nu håller vi på att starta upp nya familjer för Litauen.

*********************************************************

2013-10-29

Adoptionsmyndigheten samt BFA-A´s kontaktperson Asta i Litauen planerar att organisera en träff, första helgen i augusti 2014, för alla familjer (från olika länder) som adopterat barn från Litauen. Asta planerar dessutom att ha en separat träff för alla svenska familjer som kommer, i anslutning i till helgen.

*********************************************************

2013-09-18

I dagsläget har vi en familj som fått sin domstolstid, en som väntar på domstolstid och en familj som väntar på officiellt barnbesked. Tio barn till nio familjer har hittills i år kommit hem från Litauen.

Adoptionsmyndigheten samt BFA-A´s kontaktperson Asta i Litauen planerar att organisera en träff, första helgen i augusti 2014, för alla familjer (från olika länder) som adopterat barn från Litauen. Asta planerar dessutom att ha en separat träff för alla svenska familjer som kommer, i anslutning i till helgen. Mer information om detta kommer senare.

Österuopaträff

Alla medlemmar, sökande på vår väntelista och även andra intresserade hälsas välkomna till BFA-A's östeuropaträff med bl a intressanta föreläsningar av barnläkare och barnsjuksköterska. Lördag den 28 september kl 09.00-16.00 Folkets Hus, lokal Asperö, Olof Palmes Plats, Göteborg Sista anmälningsdag: 17/9-2013 skicka mail till Helena@bfa.se Kostnad: 150 kr per vuxen och medlem Icke medlem: 200 kr per vuxen

*********************************************************

2013-07-18

Sju barn har hittills anlänt till Sverige i år med sina familjer. Vi har två familjer på plats i Litauen just nu som beräknas komma hem i juli och augusti. Lägg datumet 28/9 på minnet. Vi kommer då att ha en Östeuropaträff i Göteborg. Inbjudna gäster är våra kontaktpersoner från Litauen, Polen och Bulgarien. Vi kommer också att ha föreläsare. Mer information och anmälan kommer senare.

*********************************************************

2013-05-13

Vi har under våren startat några nya familjer för Litauen. Tre familjer håller på att göra i ordning sina handlingar till Litauen. I dagsläget har vi tre familjer som har officiella barnbesked och väntar på domstolstid. En familj är matchad med barn och väntar på att få sitt officiella barnbesked. Fem familjer har hittills i år kommit hem med sina barn.

*********************************************************

2013-03-19

För närvarande håller en familj på med sina handlingar för Litauen. Vi kommer starta upp några nya familjer under våren. Åtta familjer har sina handlingar i Litauen. Alla har blivit matchade med barn och fått officiellt barnbesked, förutom en familj som fortfarande väntar på det officiella barnbeskedet.

Tre familjer har fått sina domstolstider och två väntar på tid för domstolsförhandling. Två familjer har redan kommit hem med sina barn i år. Det är viktigt att man är beredd på att stanna i Litauen med sitt barn under de trettio dagar efter domstolsförhandling (som det tar för beslutet att vinna laga kraft), trots att många familjer har fått sk påskyndat förfarande (man får åka hem med barnet tidigare och domen får vinna laga kraft i Sverige).

*********************************************************

2012-11-28

Två familjer familjer håller på med sina handlingar till Litauen. I dagsläget har vi tre familjer som har fått officiella barnbesked och väntar på att få domstolstid i Litauen. Fem familjer väntar på att få sitt officiella barnbesked efter att ha blivit matchade med barn från SN-listan Sedan september har fyra familjer kommit hem med sina barn och i år har 11 barn till tio familjer hittills kommit hem.

Kom ihåg att planera för att stanna i landet i trettio dagar om ni inte får påskyndat ärende i Litauen. Myndigheterna rekommenderar att ni stannar kvar i Litauen under de trettio dagarna, istället för att åka hem utan barnet och sedan komma tillbaka igen efter trettio dagar. Fr o m i år kan båda föräldrarna vara föräldralediga och få ersättning samtidigt i trettio dagar. I vissa undantagsfall kan familjen få påskyndat ärende d v s ni får åka hem med barnet och domen kan vinna laga kraft i Sverige. Detta är inget som vi kan påverka att ni kommer att få.

Det är också viktigt att komma ihåg att varje adoptionsprocess är unik. En del familjer får domstolstid snabbare än andra och en del får vänta. Vi har tidigare uppgivit en väntan på mellan fyra till sex månader på att få domstolstid. Vi säger nu att det är bättre att ställa in sig på en väntan på sex månader. Hur fort man kan få en domstolstid beror på den domaren ni får. Vilken domare som ni får kan inte BFA-A eller vår kontaktperson i Litauen påverka. Det finns alltid undantag. Någon adoptionsprocess kan gå förhållandevis snabbt och en annan ta längre tid än sex månader.

*********************************************************

2012-09-07

Sju familjer håller på med sina handlingar till Litauen. Tre familjer är klara med sina handlingar. I dagsläget har vi två familjer som har fått officiella barnbesked och väntar på att få domstolstid i Litauen. En familj väntar på att få sitt officiella barnbesked och nyligen har fyra familjer satt igång med ansökan om barn från SN-listan. Sedan juli har tre familjer kommit hem med sina barn och i år har sju barn hittills kommit hem med sina familjer.

Som ni redan vet kan vi inte längre registrera familjer på den officiella väntelistan i Litauen, sedan 1 april i år. Däremot finns det fortfarande många familjer kvar på den officiella väntelistan, särskilt från andra länder, som redan är registrerade och väntar på officiellt barnbesked. I sommar har vi fått indikationer om, från vår kontaktperson Asta i Litauen, att när en redan registrerad familj ansöker om ett SN-barn, kan detta vara till familjens fördel i Adoptionsmyndighetens beslut om vilken familj som ska bli matchad med barnet. Dvs om det finns flera familjer som anses lika lämpliga att ta emot barnet, väljer Adoptionsmyndigheten i Litauen den familj som redan är registrerad. Detta är bra att känna till när ansöker om SN-barn och väntar på beslut från Adoptionsmyndigheten, men också under tiden man väntar på att få ansöka.

*********************************************************

2012-07-25

Två familjer har anlänt med sina barn under juli månad. Fler familjer kommer att komma hem under sensommaren och hösten då de har fått sina domstolstider.

Nyligen har rekommendationerna ändrats från myndigheterna i Litauen. Ni kommer att göra en resa totalt till Litauen och den sker då vid själva domstolsförhandlingen. I vissa fall kan man få påskyndat förfarande vid domstolsbeslutet d v s att ni inte behöver vänta i trettio dagar på att domen skall vinna laga kraft för att få ta hem barnet. Det är domaren som avgör det och ni måste ta i beräkningen att inte få ett påskyndat förfarande. Får ni inte det så rekommenderar myndigheterna i Litauen att ni stannar de trettio dagarna i landet tillsammans med barnet. Det är för att barnet inte skall behöva gå igenom ytterligare separationer. Vistelsetiden kan alltså skilja mellan cirka 14 dagar till 35 dagar beroende på om man får påskyndat eller inte. Fr o m årskiftet kan båda föräldrarna vara föräldralediga och få ersättning i trettio dagar.

*********************************************************

2012-06-26

Fem familjer håller på med sina handlingar till Litauen. Två familjer är klara med sina handlingar. I dagsläget har vi sju familjer som har fått officiella barnbesked under våren och väntar på att få domstolstid i Litauen. En familj väntar på att få sitt officiella barnbesked och nyligen har två familjer blivit matchade med barn från SN-listan. Om den familj som har ansökt om ett barn från SN-listan har blivit matchad av adoptionsmyndigheterna (AM) i Litauen, så är det kan man säga ett inofficiellt barnbesked. Vad som sker därefter är att AM förbereder alla officiella dokument för att ge ut det s k officiella barnbeskedet. När det väl kommer tar det cirka sex månader innan ni kan få domstolstid. Det är en lång väntan, vilket kan vara oerhört påfrestande. BFA-A kan inte påverka den processen.

*********************************************************

2012-05-10

En familj fick i veckan officiellt barnbesked. De familjer som har fått officiellt barnbesked har under tiden kompletterat en del intyg som inte får vara äldre en ett år när domstolen äger rum. Att få domstolstid kan ta mellan fyra till sex månader från det att det officiella barnbeskedet har kommit.

*********************************************************

2012-04-25

Vi har tretton familjer som har sina handlingar i Litauen. Sex nya familjer har alldeles nyligen fått starta upp för Litauen. Vi har för närvarande fem officiella barnbesked och väntar på ytterligare tre officiella barnbesked då dessa tre familjer har blivit matchade med barn som de har ansökt om från SN-listan. Fr o m 2012-04-01 får vi inte registrera nya familjer på den officiella väntelistan. Kriterier för utländska familjer som vill registrera sig efter 1 april är: litauer som bor utomlands och makar varav en är litauer . Tidigare har BFA-A fått registrera familjer enligt en kvot på två familjer per år. Familjer får ansöka om barn från SN-listan (SN betyder special needs d v s barn med särskilda behov). SN-listan samordnas från myndigheterna i Litauen och presenteras även i andra länder. Listan presenteras ca tre till fyra gånger per år. Det är myndigheterna som matchar barnen med familjen och många gånger kan flera familjer från andra länder ansöka om samma barn. Det är dock bara en svensk familj per barn som ansöker från BFA-A. De flesta barnen som BFA-A har förmedlat under åren från Litauen har kommit via SN-listan .

*********************************************************

2012-01-26

2011 blev ett bra år för Barnen Framför Allt - Adoptioner-A. Sammanlagt 117 barn anlände till 104 familjer. Av dessa adopterades 11 barn till 10 familjer från Litauen. I januari i år har två barn kommit hem med sina familjer.

*********************************************************
2011-11-15

Det är idag ca 6 månaders väntetid för nya familjer att få skicka sina handlingar till landet.
Under 2011 har 9 barn anlänt till Sverige.

*********************************************************
2011-10-26

Resa till Litauen BFA-A

Under december månad kommer personal från BFA-A att resa till Litauen för att bl.a. träffa Adoptionsmyndigheten. Vi kommer även träffa vår kontaktperson, Asta Gasparaviciute för att följa upp adoptionsprocessen. Förhoppningsvis får vi också möjlighet att besöka något barnhem.

Resa till Litauen – familjerna

När det blir Er tur att resa till Litauen kommer ni att få ett resehäfte med all den information ni behöver. Här nedan kommer lite mer fakta om hur processen ser ut: Till Litauen reser man officiellt två gånger.

Resa 1: Viktigt: Innan första resan vill vi att ni skickar foton på er familj och ett litet brev till barnet så att personalen på barnhemmet kan förbereda barnet. Ta gärna med en liten leksak också. Förbered några foton på er själva och ert hem och lämna kvar dessa så att barnet ”har er kvar” medan det väntar. Räkna med att stanna ca en vecka före domstols-förhandlingarna.

Dagen innan domstolsförhandlingen vill vi att ni sänder BFA-A ett mail med bekräftelse på att ni har träffat barnet och vill gå vidare med adoptionsprocessen.

Resa 2: När domstolsförhandlingen är klar så tar det 40 dagar för domen att vinna laga kraft. Efter dessa 40 dagar får ni resa igen för att hämta ert/era barn. Nu skall ni hämta ut protokollet på den lagakraftvunna domen från domstolen. Ni skall också hämta en ny födelseattest från barnets födelseort. Av adoptionsmyndigheten får ni intyg om att adoptionen har skett enligt Haag-konventionen. Dessa tre handlingar skall visas upp på Svenska Ambassaden i Vilnius i samband med ansökan om tillfälligt svenskt pass. Passet tar några dagar att få. Vår kontaktperson kommer att visa er tillrätta med allt detta.

*********************************************************

2011-08-25


Under 2011 har 6 familjer hämtat sina barn i Litauen. En familj kom hem i januari, en i februari, en i mars, en i april samt två familjer kom hem i juni månad. Totalt 3 flickor och 4 pojkar. Vi har nyligen fått vår registergenomgång klar och i dagsläget har vi inga väntetider här i vår kö i Sverige. Väntetiden på barnbesked i utlandet är fortfarande ca 12 månader.

*********************************************************

2011-05-10


I dagsläget har vi inga väntetider till Litauen. Väntetiden i landet är ca ett till två år. För Litauen måste familjerna som lägst ha medgivande 0 till inte fyllda 3 år. Under 2005 anlände 6 barn från Litauen. 6 barn kom till Sverige under 2006 och 10 barn anlände under 2007. Under 2008 anlända 7 barn, under 2009 kom 12 barn till 11 familjer och under 2010 anlände 15 barn till 11 familjer. Hittills under året har 4 barn kommit hem och vi har ytterligare 4 barn utsedda till familjer i Sverige.

*********************************************************

Det är idag minst 18 månaders väntetid för nya familjer att få skicka ansökan till landet. Väntetiden i Litauen har varit mellan ett och två år. Familjer med medgivande för barn äldre än 6 år (t.ex 6-8 år eller äldre) kan få påbörja efter sommaren. För Litauen måste familjerna som lägst ha medgivande 0 till inte fyllda 3 år.
Under 2005 anlände 6 barn från Litauen. 6 barn kom till Sverige under 2006. Under 2007 anlände 10 barn. Under 2008 anlände 7 barn. Under 2009 anlände 12 barn till 8 familjer.

*********************************************************

2011-02-04

Under 2010 anlände totalt 15 barn från Litauen till 11 familjer. Hittills under 2011 har en familj anlänt med sitt barn.

5 familjer har barn utsedda, alla efter att ha ansökt speciellt hos Adoptionsmyndigheten. Ytterligare en familj fäntar på att få adoptera en biologisk syster till tidigare adopterade barn.

*********************************************************

2010-12-07

Under 2010 har hittills 10 barn (till 8 familjer) anlänt från Litauen. En familj anlände under oktober månad och ytterligare en familj under november månad med sina barn från Litauen. Nästa familj kommer hem inom de närmaste dagarna med ett syskonpar. Åtta familjer har barn utsedda. Ett par av dem ar fått domstolsdatum i slutet av december.

*********************************************************

2010-10-04

9 familjer har barn utsedda. Av dem är en familj klar i domstolen och väntar på att få hämta sitt barn.

*********************************************************

2010-09-15

Hittills under 2010 har 8 barn anlänt till 6 familjer. Inga fler familjer har anlänt under juli och fram till 15 september. En familj är klar i domstolen. 7 familjer med barn utsedda väntar på att handläggningen fram till domstolförhandling i Litauen skall bli klar.

*********************************************************

2010-07-13

Ytterligare en familj har anlänt från Litauen med sitt barn. Det är nu 8 barn till 6 familjer anlända under 2010.

*********************************************************

2010-07-01

5 familjer har hittills under 2010 anlänt med sina barn. Två av dessa familjer har fått syskonpar. Ytterligare en familj är klar i domstolen.

Nio familjer ansökte om barn från senaste speclistan. 6 familjer blev utsedda och väntar nu på att få fortsätta adoptionsprocessen. 2 av familjerna fick syskonpar. Ännu i år har ingen familj fått barn utsett från den ordinarie väntelistan hos Adoptionsmyndigheten.

*********************************************************

2010-05-26

3 familjer har under året kommit hem med barn. En familj med ett syskonpar utsett har fått domstolsdatum. 4 familjer har barn utsedda.

*********************************************************

2010-04-15

Hittills under 2010 har två barn anlänt (två familjer). En familj har fått domstolsdatum. Tre familjer har barn utsedda och väntar på kallelse till domstol. Ytterligare en familj har fått preliminärt barnbesked.

*********************************************************

2010-03-16

En familj har fått ett syskonpar utsett. En familj väntar på kallelse till domstolen. För tre familjer väntar vi på att barnbeskeden skall bli officiella.

*********************************************************

2010-02-25

Två familjer har blivit klara i domstolen och väntar nu i 40 dagar på att domarna skall vinna laga kraft. Två familjer väntar på kallelse till domstol. Ingen familj har kommit hem med barn från Litauen under februari månad.

*********************************************************

2010-01-28

Vår licens i Litauen har förlängts med ytterligare 2 år.

*********************************************************

2010-01-15

En familj anlände den 19 december 2009 från Litauen med sitt barn. Ytterligare en familj anlände den 24 december med sitt barn. Fyra familjer har barnutsedda. Av dessa har två familjer fått domstolsdatum.

*********************************************************

2009-12-15

2 familjer är nu klara i domstolen och vi räknar med att båda hinner hem till Jul. Ytterligare 4 familjer har barn utsedda, men vi har inte fått några nya domstolstider och räknar därför med att dessa familjer får sina förhandlingar i början av 2010.

*********************************************************

2009-12-03

En familj anlände den 26 november från Litauen med sina tvillingar. En familj befinner sig i Litauen för vistelsetid med barnet och domstolsförhandlingar.

Vår kontaktperson Asta Gasparaviciute och vår advokat Beata Viliene har nyligen besökt kontoret och vår julfest i Göteborg/Lerum. De fick träffa många av "sina" barn och deras föräldrar, vilket var mycket uppskattat.

*********************************************************

2009-10-30

En familj har anlänt med sitt barn från Litauen. Ytterligare en familj har nu blivit utsedd som blivande föräldrar till det barn de ansökt om.

*********************************************************

2009-10-23

En familj är klar i domstolen. Ytterligare två familjer har fått domstolstid och därmed resebesked. Ingen ny speclista har kommit ännu.

*********************************************************

2009-09-30

Inga nya barnbesked har kommit.

*********************************************************

2009-09-08

Hittills under 2009 har fyra familjer anlänt. Tre av familjerna har anlänt med syskonpar.

I dagsläget (september 2009) har 6 familjer barnbesked. En av dessa familjer har fått ett syskonpar.

*********************************************************