Hur vi arbetar för sökande

Vi arbetar för:

  • Att varje familj ska tas om hand på bästa sätt med ett vänligt och professionellt bemötande
  • Att handläggningen av alla adoptionshandlingar ska gå så snabbt som möjligt
  • Att översättningen av adoptionsakten i så många fall som möjligt ska ske i utlandet, vilket medför en lägre kostnad för familjen
  • En smidig legalisering av adoptionshandlingarna, varför vi tar hand om hela processen med Notarius Publicus, Utrikesdepartement och ambassad, vilket säkerställer att adoptionsakten är till sin fördel i utlandet
  • Att barnen hos våra utlandskontakter får en god omvårdnad
  • Att barn som inte kan placeras hos en familj vid behov kan få hjälp via vår omfattande fadderbarnsverksamhet