Bli fadder

Typer av fadderskap
Det finns två typer av fadderskap: Individuellt fadderskap och Projektfadderskap. I ett individuellt fadderskap får man som fadder bakgrundsinformation och foto på sitt barn. Du hjälper ditt barn med utbildning, skolböcker, mat och kläder. Som projektfadder stöttar man ett specifikt projekt, till exempel handikappade barn i Vietnam.

Alla fadderskap kostar 150:-/mån.

Fadder 1

Fadder 2

Adress

Vi är intresserade av att bli fadder till ett barn i

Ansökningsvillkor
Jag/vi förbinder oss att betala fadderbarnsavgift för det fadderbarn som vi får från BFA. Jag/vi ger också föreningen Barnen Framför Allt tillstånd att fortlöpande registrera sådana uppgifter om mig/oss som namn, adress, personnummer,e-mail, fadderbarnets namn, födelsedatum, utlandskontakt, land, referensnummer och belopp i sina register.