Bistånd/Fadderskap

BFA:s bistånds- och fadderbarnsverksamhet drivs i styrelsens arbetsgrupp för bistånd/fadderskap. Medlemmar i gruppen är styrelsemedlemmar och medlemmar inom BFA med ett särskilt intresse för bistånd. Inom fadderverksamheten arbetar också ett femtontal medlemmar som fadderadministratörer. Alla som är engagerade arbetar helt ideellt.

Julinsamlingen 2017

Julinsamlingen har börjat. Var med och ge barnen en bättre jul!
Bidrag till bistånds- och fadderverksamheten kan sättas in på PG 900272-6.
Ange vart pengarna skall gå om du vill stödja ett särskilt projekt eller någon särskild.
Vi tar tacksamt emot allt från mindre julgåvor till större donationer.

BFA bedriver för närvarande biståndsprojekt i Indien, Vietnam, Litauen, Kenya, Kongo Kinshasa, Burundi, Namibia, Rumänien och Bolivia. Ett större projekt är utbyggnad av FEPAM - skolan i Kongo. 
Fadderbarnsverksamheten inom BFA består just nu av 724 faddrar. Antalet individuella fadderbarn är 779. Utöver dessa barn är det många barn som ingår i olika projekt där fadderavgifterna betalas till projekten. Verksamheten finns i nio länder: Indien, Sri Lanka, Vietnam, Nepal, Bolivia, Kongo Kinshasa, Kenya, Burundi, Litauen, Namibia och Polen.

Medlen till biståndsverksamheten samlas in på olika sätt.

Större delen av medlemsavgiften i föreningen går till biståndsverksamheten. För administration behåller vi 10% (en del av tidningen bekostas också med medlemsavgiften). Sommarträffarna har också som målsättning att ge ett överskott till biståndsverksamheten, många gånger till ett särskilt projekt. Våra julinsamlingar ger fadderbarnen och biståndsprojekten ett välkommet tillskott till något extra kring Jul. Vi söker även sponsorer bland företag. Annonsintäkterna från medlemstidningen går till biståndsverksamheten. Adoptivfamiljer väljer ibland att ge hela eller en del av adoptionsbidraget som bistånd till ett projekt i barnets hemland. Ett enkelt sätt att bidra är att bli fadder inom BFA:s fadderverksamhet. Eftersom alla arbetar ideellt är administrationsavgiften låg och vi kan ge hela 83% av fadderpengarna till barnen. Sätten att bidra är många och arbetsgruppen arbetar ständigt med att hitta nya lösningar.

Julinsamlingen för 2016

Julinsamlingen gav ett fantastiskt resultat i år igen!
Till vår julinsamling 2016 kom det in 93 000 kr!

Era bidrag till insamlingen betyder mycket och gläder nu många fadderbarn och deras familjer.
Många har även skänkt pengar att användas till vår biståndsverksamhet.
BFA:s bistånd- och faddergrupp vill tacka alla som skickat in pengar till vår julinsamling 2016!

Ett nummer att lära sig utantill: BFA:s 90-konto PG 900272-6

Det känns väldigt bra att vi har ett 90-konto! Vi vinner i trovärdighet, alla föreningar med 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll. Man vet alltså att i en organisation med 90-konto ”går det rätt till”. Pengarna du sätter in på PG900272-6 går till det ändamål du angivit på talongen.

BFA tar ut en låg administrationskostnad
ALLA som arbetar med bistånd- och fadderverksamhet gör det ideellt. Inga löner. Och, vi har många goda medarbetare som jobbar för glädjen att tillsammans verka för att barn ska få ett meningsfullt liv!