Adoptera

– ett fantastiskt sätt att bilda familj!

Barnen Framför Allt - Adoptioner (BFA) har haft auktorisation att förmedla internationella adoptioner sedan 1980 och vi förmedlar i dagsläget adoptioner av barn från Östeuropa och Asien.

Att få barn är en av de riktigt stora och glada händelserna i livet! När du adopterar ett barn från ett annat land får du förmånen att lära känna landet och kulturen. Du får ett extra hemland i familjen, som du kommer att ha ett speciellt band till. Resan när du hämtar ditt barn blir ofta ett fantastiskt minne där ni får möjligheten att påbörja anknytningsprocessen i lugn och ro. Genom BFA får du ett personligt och tryggt bemötande med samma handläggare som följer dig från start till hemkomst.

Om du går i adoptionstankar så skickar vi kostnadsfritt vårt informationsmaterial till dig. Där kan du i lugn och ro läsa om våra länder, vilka krav som ställs från de olika kontakterna och även mer om vår fadder, bistånds- och medlemsverksamhet.

Hör av dig - och ta första steget till att bli en barnfamilj!