Vietnam

Vietnam är en republik i Sydostasien. Den gränsar bland annat till Kina. Västra delen av landet är bergigt och bebos till stor del av minoritetsgrupper medan de kustnära områdena är flacka och består till stor del av uppodlad mark, som brukas av etniska vietnameser. Landet har under en stor del av 1900-talet utkämpat krig, vilket har lett till ekonomisk tillbakagång. Numera har turismen ökat och många utländska företag har etablerat sig. Vietnam har över 84 miljoner invånare. I norr ligger huvudstaden Hanoi.

BFA:s utvecklingsarbete i Vietnam

BFA:s största biståndsprojekt i Vietnam pågår sedan slutet av 1990-talet i Thanh Ba-distriktet i Vietnam. Där samarbetar BFA med Föreningen för Barnens Bästa (FBB) i ett projekt som var SIDA-stött från början. Projektet kallas ”Meeting the Real Needs of Children with Disabilities”. Man startade med en uppbyggnad av ett resurscentrum för träning och rehabilitering för barn med funktionshinder, alla sorters funktionsnedsättningar, fysiska som psykiska, eller både- och. Huvudsyftet med projektet är förstås att träna varje barn efter dess behov och förmåga, men också att ändra attityder och få medmänniskor att inse allas lika värde. De disfunktionella barnen ska inte längre gömmas, de ska kunna gå i vanliga klasser i skolor som är öppna för alla barn och inte längre leva isolerade. Dessa högt ställda mål kräver en omfattande kursverksamhet riktad mot barnen, deras föräldrar och skolpersonal. Kurserna administreras av personalen vid resurscentrat och planeras i samarbete med Föreningen För Barnens Bästa och Barnen Framför Allt.

Ytterligare ett projekt i Vietnam drivs i Da Nang-provinsen. Syftet med det projektet är att möjliggöra att barn och ungdomar med funktionshinder får hälsoundersökningar, lunch, speciell näringsmjölk, hjälp med rekreation och rehabilitering, sport och yrkesvägledning. Här genomfördes nyligen på BFAs initiativ en vaccination mot japansk hjärnhinneinflammation, en livshotande sjukdom, bland fadderbarnen.

BFA och FBB gör regelbundna resor för att följa upp verksamheten och för att se hur fadderbarnen har det.
En sådan uppföljningsresa är planerad att genomföras under året 2017.

Läs vår reserapport och bli glad!

Läs mer om Vietnams Vänner på www.vietnamsvanner.org