Väntan

Att vänta är ofta långsamt och tröttsamt. Det finns aldrig garantier för att en adoption skall ta en exakt tid. Saker händer som gör att det tar längre eller kortare tid. Väntetiderna utomlands varierar mellan länder och kontakter. Faktorer som kan förkorta väntetiden utomlands är om ni har medgivande för lite äldre barn eller har en öppenhet för barn med särskilda behov.

Passa på att lära er mer om det land som ert barn kommer att komma från. Prata med människor som redan rest och planera er resa. Kanske kan ni lära er några fraser på landets språk eller lära er laga landets mat.

För er som håller på med medgivandeutredning skulle vi gärna vilja tipsa om några saker som gör att ni förmodligen kan förkorta den totala handläggningstiden:

  • Anmäl er som adoptionssökande så tidigt som möjligt, gärna så snart ni har bestämt er för att adoptera. Det ökar chanserna att ni kan få påbörja handläggningen till utlandet så snart ert medgivande är klart. Många återanmäler sig också som adoptionssökande så snart de kommit hem med första barnet för att kunna aktivera sin ansökan så snart det nya medgivandet är klart
  • Försök att få ett s k öppet medgivande dvs utan ålder på barnet angiven i beslutet. I dagsläget finns det inte så många utlandskontakter som t ex tar emot ansökningar med en önskad ålder på 0-12 månader. De flesta länder och kontakter ser helst att makarna är öppna för att ta emot ett barn upp till inte fyllda tre år eller däröver.
  • Försök om möjligt att inte ställa in er på ett visst land för tidigt i adoptionsprocessen. Det kan vara svårt att byta land när man väl bestämt sig.
  • Ta för vana att titta på vår sida ”Barn söker föräldrar”. Där skriver vi om barn som vi har blivit speciellt ombedda av våra utlandskontakter att hitta föräldrar till. Det kan vara barn med särskilda behov, lite äldre barn, syskon-grupper m.m.

Väntetiderna varierar mycket över tiden, så det är svårt att säga hur lång tid just er adoptionsprocess kommer att ta. Allt hänger på hur många barn som blir tillgängliga för adoption samt hur handläggningen i utlandet fungerar. Detta kan ingen helt säkert svara på. De besked som vi lämnar grundar sig på hur det har fungerat för tidigare familjer.