Utbildning

Föräldrautbildning inför adoption

Enligt den nya adoptionslagen som trädde i kraft den 1 januari 2005, ska socialtjänsten anvisa föräldrautbildning inför adoption och det är kommunens ansvar att se till att den finns att tillgå.

Adoptionsorganisationer anordnar inte längre föräldrautbildning inför adoption. BFA-A kommer att i framtiden anordna andra utbildningar som kommer att vara till nytta inför och under föräldraskapet.

Föreläsningar och temakvällar

Vi anordnar föreläsningar och temakvällar inom olika ämnesområden. Det kan t.ex. handla om tonårstiden, undersökningar kring adoptivbarn, workshops kring att vara förälder, hur man kan bemöta rasism, barnavårdskurser etc. Dessa utbildningar annonseras på hemsidan när de är på gång.

Om du är intresserad av en speciell föreläsning eller skulle vilja hjälpa till att anordna en föreläsning, hör av dig till info@bfa.se.

Ska jag vara här? Om adopterade barn i förskolan och förskoleklasser
Förskolan kan påminna adopterade barn om tidigare separationer och barnhemsvistelser. Ska jag vara här? handlar om hur förskolan kan ge nya erfarenheter och bidra till adopterade barns trygghet och utveckling.
Välkommen att beställa eller ladda ner broschyren från MFoFs hemsida


BFA:s Temadag Adoption - Kungsbacka 7 oktober

Informationskväll i Stockholm 26 oktober

Adoptis utbildningar
Råd & Stöd i skolan, förskolan, familjestöd och förberedande samtal

Adoptionspodden - intervjuer med Pablo Paez

http://adoptionspodden.libsyn..com/

https://www.facebook.com/Adoptionspodden