Uppföljningsrapporter

Här hittar ni blanketter för uppföljningsrapporteringen till våra adoptionsländer.

När ett barn varit i Sverige mellan en och sex månader (beroende på vilket land barnet kommer från) skall den första av ett varierande antal uppföljningsrapporter lämnas. För vissa länder gäller att man skickar uppföljningsrapporter två gånger per år tills barnet fyller 18 år, andra länder avslutar uppföljningsrapporteringen efter några år. 

Inför varje tillfälle adoptionslandet vill ha in en rapport från er skickar vi ett påminnelsebrev. När vi fått in rapporten läser vi den för att sedan vidarebefordra den till givarlandet.

Observera att detta är översiktlig information och riktlinjer för just er uppföljningsrapport får ni varje gång från personalen på kontoret.

OBS! Våra kontakter ställer krav på att uppföljningsrapporteringen sköts för att de ska medverka vid en förnyad adoption!

Har ni frågor hör gärna av er till kontoret.


Information om uppföljningar

BFA har nyligen bytt datasystem, vilket innebär att vi nu kan skicka vår anmodan om uppföljningsrapportering oftare och i exakt datum då rapporterna ska vara länderna tillhanda. 

För er som redan har anlänt barn och har rapporterat tidigare kan förändringen innebära att en del rapporter kommer att hoppa över ett rapportnummer och/eller att rapporter kommer skickas ut vid ett annat tillfälle än man förväntat sig. Detta betyder dock inte att det är något fel i er rapportering och ni kan känna er trygga med att vi noggrant kontrollerar att alla familjers rapporter kommer i tid till landet. I en övergångsperiod på sex månader dubbelkollar vi nytt system med gammalt för att säkerställa rapporteringen. 

De familjer som inte ännu startat sin rapportering kommer inte märka någon skillnad. 

Om ni känner er osäkra eller har frågor får ni gärna kontakta adoption@bfa.se 

Observera att inga rutiner för rapporteringen är ändrade från landet utan endast BFA:s rutiner och datasystem. I de fall landet förändrar sina krav för rapportering får man alltid noggrann information om de nya reglerna.