Thailand

Samarbete

BFA samarbetar sedan 2001 med den statliga adoptionsmyndigheten Department of Children and Youth (DCY) i Bangkok.
BFA har inte någon kontaktperson på platsen utan alla formaliteter sköts av DCY.

Vi samarbetar även sedan januari 2015 med den auktoriserade organisationen Thai Red Cross Children´s Home (TRCCH) i Bangkok. Barnhemmet ligger i anslutning till Röda korsets sjukhus Chualongkorn Hospital. Standaren på barnhemmet är hög och personalen är välutbildad. Här placeras barn som övergivits i samband med födseln på Röda Korsets sjukhus eller barn som har något bekymmer med hälsan och behöver lite extra omvårdnad.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Thailand är cirka 1 år och uppåt. Barnen är i regel övergivna direkt efter förlossning eller efter en tid i den biologiska familjen. En del barn är upphittade. Det är vanligt att det är ogifta kvinnor som lämnar sina barn då de inte har någon möjlighet att ta hand om dem. Information om barnens sociala bakgrund är oftast sparsam. Barnen bor på barnhem. Det finns även barn med i förväg kända särskilda behov att ansöka om.

De barn som placeras på Röda Korsets barnhem har oftast övergivits i samband med födseln på Röda Korsets sjukhus eller annan vårdcentral. Några barn har också placerats där av adoptionsmyndigheten om barnet behöver lite extra vård och omsorg.

Adoptionsprocedur DCY

Akten sänds till DCY som förmedlar barn från åtta olika barnhem runt om i landet. Tre barnhem finns i Bangkokområdet. Barnhemmen lämnar uppgifter om barnen till adoptionsavdelningen på DCY och dess styrelse väljer ut en lämplig adoptivfamilj till barnet. Bakgrundsrapport, foto och läkarrapport på barnet skickas till BFA. Barnen är HIV- och Hepatit-B testade. Efter att ni accepterat barnbeskedet går ärendet till myndighetens styrelse, Child Adoption Board, för godkännande. Ni får resa till provinsen och hämta ert barn och reser därefter till Bangkok för en intervju hos Child Adoption Board. Finns barnet på ett barnhem i Bangkok åker ni direkt till Bangkok. Tiden från barnbesked till resa är ca 4 - 6 veckor. Ni är iväg ca 2 veckor. Barnet kommer till Sverige som fosterbarn. Ni måste i förväg ha försäkrat er om att socialsekreteraren är villig att skriva minst tre rapporter. Rapporterna vidarebefordras av BFA till DCY som beslutar om adoptionen får registreras. Adoptionsregistreringen sker sedan på Thailands ambassad i Stockholm. Därefter ber vi att DCY ska utfärda ett intyg enligt art 23 Haagkonventionen.

Adoptionsprocedur TRCCH

Akten sänds direkt till Röda korsets barnhem i Bangkok. När de godkänt er ansökan utses ni som föräldrar till ett barn från barnhemmet. Ni får med barnbeskedet bakgrundsrapport, medicinsk rapport samt foto. Barnen är HIV- och Hepatit-B testade. Efter att ni accepterat barnbeskedet sänder Röda korset barnets handlingar och era samtyckeshandlingar till DCY för godkännande. Tiden för barnbesked till resebesked kan ta 6-9 månader. När beskedet kommer från Child Adoption Board att de har godkänt Röda korsets beslut att utse er till föräldrar kan ni resa kort därefter. Ni är iväg 9-14 dagar och ni bör vara i Bangkok en vecka innan intervjun hos Child Adoption Board så ni har tid att i lugn och ro lära känna ert barn och även hinna med passansökan innan intervjun. Barnet kommer till Sverige som fosterbarn. Ni måste i förväg ha försäkrat er om att socialsekreteraren är villig att skriva minst tre rapporter. Rapporterna vidarebefordras av BFA till DCY som beslutar om adoptionen får registreras. Adoptionsregistreringen sker sedan på Thailands ambassad i Stockholm. Därefter ber vi att DCY ska utfärda ett intyg enligt art 23 Haagkonventionen.

Krav på sökande

  • Ni ska ha intyg om svårighet att få biologiskt barn.
  • DCY: Ni ska ha några års äktenskap, sammanboendetid tillgodoräknas. TRCCH: Minst två års äktenskap, sammanlagt minst fem års sammanboendetid.
  • Ensamstående kan ansöka om barn med särskilda behov eller äldre barn (endast DCY).
  • Ålderskrav: Minimum 25 år och minst 15 år äldre än det tilltänkta adoptivbarnet.
  • DCY: Ålderskrav: 39 år för barn 0-3 år, 40 år och uppåt kan ansöka om barn 0-4 år eller äldre barn. Generösare åldersregler gäller vid ansökan om syskon. TRCCH: sökanden under 40 år kan ansöka om barn 0-2 år.
  • God hälsa samt BMI bör inte vara över 29.
  • Psykologintyg krävs.
  • Sökande bör ha gymnasieutbildning som lägst. Barnlösa par prioriteras.

Uppföljningsrapporter

Tre uppföljningsrapporter med foton ska skickas till Thailand. Alla tre rapporterna ska vara skrivna av er socialsekreterare. Rapporterna ska ni låta översätta till engelska av auktoriserad översättare. När BFA vidarebefordrat de tre rapporterna till DCY, beslutar de att adoptionen får registreras. Adoptionsregistreringen sker sedan på Thailands ambassad i Stockholm. När registreringen är klar utfärdar DCY ett Haagkonventionsintyg.t