Sri Lanka

Vi har fyra olika individuella fadderbarnsprogram samt ett fadderprojekt på Sri Lanka.

Good Shepherd Convent och Lourdes Girls Home drivs alla av olika katolska nunneordnar. Här är det viktigaste att barnen får gå i skolan. Det ger dem en chans att få ett bättre liv och ett ordentligt arbete.

Vi har Fader Christie Kohomban och hans fru Rita, som hjälper väldigt fattiga barn i Colombo slum och även i området runt Galle. De gör ett enastående arbete med att åka runt en gång i månaden och besöka fadderbarnen och höra hur alla har det och om det är något de behöver hjälp med.

Vi har också inlett ett samarbete med Salvation Army. Vi stöttar fattiga barn, som bor hemma hos sina föräldrar, så att de ska kunna gå i skolan.

Hör av dig till Erna Lagerfors så får du veta mera. Tel 0709-645669 .