Sri Lanka

Sri Lanka är en stat i Sydasien, en ö som ligger sydöst om Indien. Landet har ca 20 miljoner invånare. Den största delen av befolkningen är singaleser och den största religionen är buddhism. Under det brittiska kolonialväldet flyttade stora grupper indiska tamiler till ön för att arbeta inom teindustrin.

Under 1983 utbröt ett krig mellan den lankesiska regeringen och tamilska separatister. Kriget har sedan dessa pågått med vissa avbrott. Landet har lidit mycket på grund av detta krig.

Den 18:e maj 2009 meddelade Sri Lankas armé att inbördeskriget tagit slut.

Under 1990-talet bedrevs ett av BFA:s största biståndsprojekt, Satmal-projektet, ett samarbete mellan BFA, SIDA och biståndsorganisationen Future in Our Hands. Grundtanken var att ge möjlighet till de fattiga familjerna att ta framtiden i sina egna händer och att det var kvinnorna som skulle få fart på utvecklingen i området. I by efter by bildades därefter kvinnogrupper där varje grupp bestod av mellan fem till femton medlemmar.

På det markområde som BFA finansierade byggdes ett service- och träningscenter som stod färdigt i november 1994. Byggnaden är en samlingspunkt där bl a de större kvinnogrupperna möts, men där också befolkningen både får läkarvård och yrkesutbildning. Vi har bidragit till upprustning av boendet.

Bandarawela

Projektet i Bandarawela riktar sig främst till flickor, ett s.k. " Skill training programme".Tanken är att ge unga fattiga, utan andra möjligheter till utbildning och framtida god försörjning, en möjlighet.

Är du intresserad av att stötta vårt arbete?
Lämna gärna ett bidrag till vårt plus-eller bankgirokonto.
Markera din insättning "unga Sri Lanka".