Sommarträffar

Aktivitetsgruppen för sommarträffar arrangerar varje år en sommarträff för medlemmarna.
Det finns flera syften med träffarna:

  • Ett tillfälle för adoptivfamiljer, adopterade och blivande adoptivföräldrar att träffas.
  • Utländska gäster ska få en fin upplevelse av Sverige och möjlighet att träffa "sina barn".
  • Det förväntas bli överskottet från sommarträffen som går till något av BFA:s biståndsprojekt. Överskottet kommer från försäljning i kaféet, lotterier och försäljningen av biståndsvaror från kontaktländerna.

Träffarna pågår från fredag kväll till söndag lunch och innehåller olika programpunkter både för barn och vuxna. Sommarträffarna samlar ca 200-300 deltagare.

Sommarträffen 2017

Årets sommarträff ägde rum i TanumStrand - By The Sea den 19-21 maj.

Sommarträffen 2016

Årets sommarträff ägde rum i Skövde den 20-22 maj.

Sommarträffen 2015

Årets sommarträff ägde rum i Skövde den 5-7 juni.

Föreläsningar på sommarträffen

Tillväxt och pubertetsutveckling hos barn adopterade från utvecklingsländer
Lördag 6 juni kl. 10.00 föreläser Dr. Otto Westphal. Han är överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Där är han verksam som barnendokrinolog (hormonrubbningar hos barn) med mångårigt intresse av tillväxt- och pubertetsproblem.

Här kan du ta del av föreläsningen

 

Kunskap, insikt och förståelse!
Lördag 6 juni kl. 13.30 föreläser Johanna Björk. Hon är konsult, pedagog och handledare. Hon har de senaste åren arbetat som ADHD-konsulent på Ågrenska i Göteborg. Hennes huvuduppgift där är att på olika sätt sprida information och kunskap om NPF med inriktning på barn, ungdomar och vuxna med NPF, deras familjer, personal och andra som kommer i kontakt med funktionsnedsättningarna.
Här kan du ta del av föreläsningen

Sommarträffen 2014

Årets sommarträff ägde rum i Vrigstad, Småland den 27-29 juni.

Sommarträffen 2013

Årets sommarträff ägde rum i Vrigstad, Småland den 28-30 juni.

Sommarträffen 2012

Årets sommarträff ägde rum i Mora, Dalarna den 1-3 juni.

Sommarträffen 2011

Årets sommarträff ägde rum under långhelgen den 3-5 juni i Hällevik, som ligger på Listerlandet i Blekinge.