Indien

2018-03-02

BFA har nyligen besökt Indien. Tillsammans med vår kontaktperson Ambika har vi besökt ett par barnhem i Rajasthan och Bihar samt träffat bla adoptionsmyndigheten CARA och svenska ambassaden i Delhi. Genom resan och besöken får vi mer kunskap och erfarenhet om adoptionsförmedlingen samt även möjlighet att fördjupa och utveckla samarbetet med Indien.

För närvarande är fyra familjer i Indien för att hämta sina barn och ytterligare tre familjer är på väg inom kort. Fem familjer har barnbesked och väntar på att adoptionsprocessen ska bli klar i Indien. 

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se

2018-01-29

I slutet av 2017 gav MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Indien. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

Ingen väntetid för att påbörja ansökan om adoption från Indien. I dagsläget har tolv familjer barnbesked och väntar på att adoptionsprocessen ska bli klar i Indien.
Vanligtvis reser man endast en gång till Indien, dvs när processen är klar och man ska hämta barnet. I vissa fall vet vi dock att domaren/domstolen har rutinen att kalla adoptivföräldrarna till domstolsförhandlingen och man behöver därför vara beredd på att resa två gånger. CARA arbetar på att förändra detta. 
Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien? 

Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2017-12-15

Varmt välkomna hem till alla de 16 familjer som kommit hem med sina barn från Indien under året! De två senaste familjerna kom hem i december med sina barn.

Ingen väntetid för att påbörja ansökan om adoption från Indien. I dagsläget har nio familjer barnbesked och väntar på att adoptionsprocessen ska bli klar.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien? 
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2017-09-20

Hittills i år har 11 barn från Indien kommit till sina familjer i Sverige. I dagsläget är ytterligare tre familjer i Indien för att hämta sina barn.  Ingen väntetid för att påbörja ansökan om adoption från Indien, genom BFA. 
Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2017-05-12

Vi välkomnar två familjer hem i dagarna! Nio familjer har barnbesked från Indien och väntar på att adoptionsprocessen ska fortskrida.
Som tidigare gäller att tiderna för barnbesked och resebesked varierar kraftigt beroende på delstat, domstol och barnhem. Nya rutiner för barnets resedokument har börjat praktiseras. Barnet ska numera resa till Sverige på svenskt pass och exit visa.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2017-04-05

Ytterligare en familj har kommit hem med sitt barn och ännu ett är på väg hem inom kort! Välkomna!

Handläggarna för Indien reste till Indien i mars månad. Tillsammans med BFA:s kontaktperson besökte vi CARA, Svenska Ambassaden och FRRO i Delhi samt några adoptionsorganisationer som vi för tillfället samarbetar med i aktuella ärenden. Det är mycket meningsfullt att träffa dem vi samarbetar med för att utbyta erfarenhet och lära av varandra.

På grund av något längre handläggningstider från CARA´s sida har väntetiden för barnbesked och resebesked ökat något. Väntetiderna är också beroende av barnhem, delstat, domstol osv.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2017-01-20

Elva familjer har i dagsläget sk officiella barnbesked från Indien. Vi hoppas och räknar med att flera av dessa kommer få resa till Indien och hämta sina barn under våren. Ytterligare elva familjer väntar på att ett barn ska reserveras för dem, få ansökan godkänd av CARA eller håller på att göra i ordning handlingarna.

Indiska centralmyndigheten har lanserat nya riktlinjer den 16 januari 2017. Vad vi hitintills sett och förstått så kommer inte dessa att förändra omständigheterna något nämnvärt för internationella adoptioner.

BFA blir regelbundet påminda om att adoptionsprocessen gällande Indien varierar mycket beroende på barnhem (SAA), delstat, domstol, domare osv. Indien är stort och består av många olika delstater, domstolar och ännu fler barnhem. Många av barnhemmen är nya för BFA och även nya på att förmedla internationella adoptioner. Därmed så vet BFA inte alltid på förhand hur processen från just detta barnhem brukar se ut och fortlöpa. För barnens skull vill vi inte välja bort barnhem som är nya och okända för BFA.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se

2016-12-15

Nio familjer har kommit hem med sina barn under 2016! Välkomna än en gång!
Nio familjer har sk officiella barnbesked. Nio familjer väntar på att ett barn ska reserveras för dem, få ansökan godkänd av CARA eller håller på att göra i ordning handlingarna.

Vill igen påminna om att vissa domare kallar familjen att närvara på domstolsförhandlingen. CARA har gett ut direktiv/riktlinjer till alla domstolar om att det inte är nödvändigt att familjen ska närvara vid domstolsförhandlingen, av praktiska skäl. De flesta domstolar följer detta, men inte alla.
Om man ska närvara vid domstolsförhandlingen kan man välja att antingen resa på en eller två resor. Resor man på två resor så åker man hem efter förhandlingen och väntar i Sverige tills allt är klart och åker tillbaka till Indien när allt är klart. Resor man på en resa så väntar man i Indien tills allt är klart. Man får ha barnet i sin vård under väntan.

Möjligheten att vistas i Indien, med barnet i sin vård, under domstolsprocessen finns. Så snart CARA utfärdat NOC (No Objection Certificate) och ärendet därmed är klart för att lämnas till domstolen, kan familjen få barnet i ”pre adoption foster care”. En av föräldrarna kan få föräldrapenning så fort man har fått barnet i sin vård. Om man funderar över detta ska man vara beredd på att stanna i Indien under hela domstolsprocessen tills domaren fattat beslut och resedokumenten är klara. Eftersom tiden för domstolsprocessen varierar från ärende till ärende behöver man vara flexibel och beredd på att det kan ta allt mellan ca 3 månader till 6 månader. Ibland längre.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se

2016-11-15

Grattis till den familj som fick officiellt barnbesked från Indien idag!  En familj är just nu i Indien för att hämta sitt barn och ytterligare en familj kommer hämta sitt barn innan årets slut.

Ensamstående kan ansöka om adoption från Indien och prioriteras även lika med par.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se

________________________________________________________________________________________________________________

2016-10-11


Sju familjer har än så länge kommit hem med sina barn från Indien i år. Vi hoppas och tror att ytterligare två familjer kommer resa till Indien under hösten för att hämta sina barn. Ytterligare sex familjer har officiella barnbesked. Fyra familjer väntar på att få sina ansökningar godkända av CARA. Sju familjer håller på med sina handlingar.

BFA, dvs adoptionshandläggare Katarina Nilsson och verksamhetschef Maria Berg, var i Indien i mitten av september på besök. Vi besökte Mumbai och Delhi. Bland annat besökte vi ett par barnhem i Mumbai och även CARA i Delhi.

2016-06-03

Välkommen hem till den familj som idag kommer hem med sitt barn från Indien! Nästa vecka väntar vi ytterligare en familj som kommer hem med sitt barn från Indien, välkomna!

Tre familjer har officiella barnbesked och väntar på att adoptionsprocessen ska fortskrida. Tre familjer väntar på att bli matchade med utsedda barn och tre familjer är nyligen registrerade i online systemet CARINGS.

Möjligheten att vistas i Indien, med barnet i sin vård, under domstolsprocessen finns. Så snart CARA utfärdat NOC (No Objection Certificate) och ärendet därmed är klart för att lämnas till domstolen, kan familjen få barnet i ”pre adoption foster care”. En av föräldrarna kan få föräldrapenning så fort man har fått barnet i sin vård.  Om man funderar över detta ska man vara beredd på att stanna i Indien under hela domstolsprocessen tills domaren fattat beslut och resedokumenten är klara. Eftersom tiden för domstolsprocessen varierar från ärende till ärende behöver man vara flexibel och beredd på att det kan ta allt mellan ca 3 månader till 6 månader. Ibland längre.


2016-04-05


Tre familjer har kommit hem med sina barn hittills i år. Två familjer befinner sig i Indien för att vara med på domstolsförhandlingen och sedan resa hem med sina barn. Två familjer väntar på att domstolsprocessen ska avslutas för att sedan åka och hämta sina barn. En familj är matchad med barn. En familj väntar på barnbesked. Två registrerade familjer väntar på att få godkänd ansökan av CARA.

Vid resan till Indien reser man först till platsen där barnet befinner sig och stannar där några dagar för att bekanta sig med och lära känna barnet. Därefter reser man till Delhi för att ansöka om svenskt visum för barnet och sedan exit visum för sig själv som adoptivförälder. När man fått exit visum kan man sedan resa hem. Undantagsvis blir man kallad till att närvara vid domstolsförhandlingen och vistelsen i Indien blir därmed längre, ca 4-6 veckor.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se

2016-03-09

Just nu är en familj i Indien för att hämta sitt barn och ytterligare en familj är i Indien för att ha barnet i sin vård under domstolsprocessen. Två familjer har kommit hem med sina barn i år och tre familjer väntar på att domstolsprocessen ska avslutas för att sedan åka och hämta sina barn.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsfrågor (MFoF) har begränsat adoptionsförmedlingen gällande Indien och BFA har därmed endast möjlighet att registrera sökande för barn med särskilda behov. BFA har överklagat MFoF:s beslut.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se

2015-12-21

För närvarande är en familj i Indien för att vara med på domstolsförhandlingen. Ytterligare en familj är inom kort på väg till Indien för att hämta sitt barn. BFA har fått fortsatt auktorisation från indiska adoptionsmyndigheten CARA för att förmedla adoptioner från Indien, i ytterligare fem år. I år har fyra familjer anlänt med sina barn från Indien till Sverige, genom BFA.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien? Kontakta Katarina på katarina@bfa.se


2015-09-11

CARA gav ut nya riktlinjer 1 augusti 2015. Ett av syftena med de nya riktlinjerna är att påskynda adoptionsprocessen, för barnets bästa. Nytt är även att NRI-familjen (Non-Resident Indian) prioriteras lika med indier boendes i Indien.

Fyra familjer i år har kommit hem med sina barn från Indien. Ytterligare sex familjer har barnbesked och väntar på att processen i Indien ska fortlöpa.

********************************************************

2015-05-05

Två familjer i år har kommit hem med sina barn från Indien. Ytterligare fyra familjer har barnbesked och väntar på att processen i Indien ska fortlöpa. Tre familjer väntar på barnbesked.

********************************************************

2015-04-01

För närvarande har fyra familjer barnbesked. En familj kom hem i mars med sitt barn och ytterligare en familj kommer hem inom kort med sitt barn. Det varierar mellan olika barnhem och delstater hur snabbt och smidigt som kommunikationen och adoptionsprocessen löper på i Indien. BFA, jag och vår kontaktperson Ambika, gör så mycket vi kan för att föra processen vidare och för att få så tydlig och klar information som möjligt. Tyvärr så är det inte alltid så lätt eftersom Indien är stort och barnhemmen många och inte alltid så rutinerade.

********************************************************

2014-12-17

Handläggare för Indien, Katarina Nilsson, samt BFA´s verksamhetschef Maria Berg kommer i mitten av januari 2015 åka till Indien för att bland annat besöka adoptionsmyndigheten CARA, svenska ambassaden samt några av de aktuella barnhemmen. Vi kommer även träffa vår kontaktperson Ambika, som också följer med oss på de olika besöken

********************************************************

2014-11-05

I dagsläget har vi tre familjer med barnbesked i Indien, samt två familjer som är matchade med barn.

Adoptionsprocessen i Indien är fortfarande relativt svårarbetad och ny, för både BFA-A men också för organisationerna/myndigheterna i Indien. BFA-A försöker underlätta detta genom att samarbeta med en indisk kontaktperson, Ambika, på plats i Indien. Eftersom Indien är stort och barnen kan komma ifrån hela Indien blir det i regel, för BFA-A, samarbete med ett okänt barnhem varje gång en familj matchats med ett barn.

För helt utländska sökande är det endast barn med särskilda behov som är aktuella för adoption. Sökande som har sitt ursprung i Indien kan även ansöka om barn utan särskilda behov.

*******************************************************

2014-08-29

För tillfället har vi tre familjer med barnbesked i Indien och en familj som nyligen är matchad med ett barn. För sk helt utländska familjer så är det endast barn med särskilda behov (SN) som är möjligt att adoptera. Familjer där någon av makarna har sitt ursprung i Indien kan även adoptera icke SN-barn. Ett OCI-kort krävs i så fall av CARA, Adoptionsmyndigheten i Indien.

Familjen som ansöker om adoption från Indien får göra i ordning sin adoptionsakt först och därefter registreras de på CARA´s onlinesystem. Därefter matchar BFA-A familjen med ett SN-barn från en lista, när det finns ett barn som familjen kan tänkas överväga. De flesta SN-barnen har relativt svår hälsa och särskilda behov. Den nya adoptionsprocessen och rutinerna i Indien är fortfarande i sin linda och BFA-A kan ännu inte säga något generellt om väntetider osv.

********************************************************

2013-09-27

Just nu är det en familj som är i Indien och hämtar sitt barn. Ytterligare två familjer är registrerade via CARA´s online system och deras ansökningar har blivit placerade på olika barnhem i Indien.

Vi startar endast familjer som är öppna för barn med särskilda behov eller äldre barn, dvs fem år eller äldre. Eftersom processen fortfarande är relativt ny i Indien är det svårt att säga något om hur lång väntetiden kan bli. Det är svårt att upprätthålla en kontinuerlig kommunikation med barnhemmen, men enligt BFA´s tidigare erfarenhet av Indien så arbetar barnhemmen hela tiden för barnets bästa, trots att väntan kan bli lång och trots att vi inte kontinuerligt blir informerade om läget.

********************************************************

2012-09-11

Ett barn har tidigare under året anlänt hem med sin familj. Ytterligare två barn på Nava Jeevan kommer att vara klara att resa hem med sina familjer under september och oktober. Efter dessa två familjer har vi inga handlingar kvar hos ISSA i Kolkata.

Alla de tre familjer som hittills registrerats i CARA’s nya online system har fått besked om till vilket barnhem deras ansökningar skall skickas. Eftersom processen är helt ny kan vi i dagsläget inte säga hur lång väntetiden kommer att bli.

********************************************************

2012-04-27

Ett barn har tidigare i år anlänt hem med sin familj. Det finns två barn på Nava Jeevan som är utsedda till våra familjer och vi väntar på att CARA skall utfärda No Objection Certicifate (NOC) för barnen. Efter dessa två familjer har vi inga handlingar kvar hos ISSA i Kolkata.

Två familjer som registrerats i CARA’s nya online system har fått besked om till vilket barnhem deras ansökningar skall skickas. Den ena familjens adoptionsansökan har skickats till barnhemmet. Vi väntar på besked om godkännande från barnhemmet. Eftersom processen är helt ny kan vi i dagsläget inte säga hur lång väntetiden kommer att bli.

********************************************************
2012-02-01

Den indiska centralmyndigheten CARA lanserade sommaren 2011 nya riktlinjer för adoptioner. Vi har fått inloggningsuppgifter till CARA’s nya online system och kunnat registrera våra första ansökningar. Första arbetsdagen i varje månad klockan 10 indisk tid öppnas CARA’s hemsida för registrering av nya ansökningar. CARA tar emot 100 nya ansökningar varje månad. Till registreringen skall bifogas en bestyrkt översättning av utredningen som max får vara 10 sidor. Först när CARA godkänt familjen kan övriga dokument sammanställas och skickas till barnhemmet i Indien. CARA bestämmer till vilket barnhem ansökan skall skickas.

Kravet på äktenskapets längd har ändrats till två år.

Enligt riktlinjerna skall barnhemmen nu placera 80 % av barnen i inhemsk adoption.

Totalt har det under 2011 anlänt nio barn till åtta familjer från barnhemmet Nava Jeevan i Kolkata. Ytterligare två barn finns utsedda till våra familjer.

********************************************************
2011-11-24

CARA har informerat att nya ansökningar om adoption kommer att kunna skickas tidigast efter den 31 december 2011. De vill att de indiska organisationerna skall beta av de ansökningar som finns liggande i så stor utsträckning som möjligt innan nya ansökningar tas emot. Totalt åtta barn till sju familjer har anlänt från barnhemmet Nava Jeevan i Kolkata hittills under året. Ytterligare två barn finns utsedda till våra familjer. Ett utav dessa barn kommer att vara klar att resa hem med sin familj i månadsskiftet november/december. ISSA har nu fått förlängd auktorisation från CARA gällande till och med 31 mars 2012. Vi har fått information att chefen för SARA (State Adoption Resource Agency) har avgått och att de nu väntar på att få en ny person tillsatt. SARA är den myndighet i Västbengalen som godkänner att barnen är tillgängliga för internationell adoption. Det innebär att det för närvarande inte kan komma några nya barnbesked från Kolkata. Den preliminära adoptionsavgiften för Indien är för närvarande 123 900 kronor. Hälften av beloppet faktureras när ni påbörjar en adoption till Indien och andra hälften när ni fått barnbesked och fått samtycke från Socialnämnden.

********************************************************

2011-10-03

CARA har informerat att nya ansökningar om adoption kommer att kunna skickas tidigast efter den 31 december 2011. De vill att de indiska organisationerna skall beta av de ansökningar som finns liggande i så stor utsträckning som möjligt innan nya ansökningar tas emot.

Det har anlänt totalt åtta barn till sju familjer från barnhemmet Nava Jeevan i Kolkata hittills under året. Ytterligare två barn finns utsedda till våra familjer.

Under hösten infaller den stora semesterperioden i Västbengalen. Det är under denna tid man firar Durga Puja och Diwali. Domstolen kommer i år att vara stängd från den 26 september och fem veckor framåt. ISSA’s kontor är stängt under tiden 30 september till 17 oktober.

********************************************************

2011-08-25

Den indiska centralmyndigheten CARA har under sommaren lanserat nya riktlinjer för adoptioner. För närvarande skickar vi inga nya ansökningar till Indien. Nya handlingar kan skickas tidigast efter den 30 september 2011 eller om CARA meddelar något annat. Kravet på äktenskapets längd har ändrats till två år.

Det har anlänt totalt sju barn till sex familjer från barnhemmet Nava Jeevan i Kolkata hittills under året. Ytterligare tre barn finns utsedda till våra familjer.

På barnhemmet Nava Jeevan finns barn i alla åldrar för adoption. Barnen är antingen hittebarn eller lämnade till barnhemmet av en eller båda föräldrarna. De biologiska föräldrarna har då skrivit under en handling att barnet får placeras i adoption. Alla barn presenteras enligt de indiska riktlinjerna, alltid först för indiska sökanden. De små, friska barnen placeras för det mesta hos inhemska familjer.

De barn som blir aktuella för internationell adoption är de barn som inte är/har varit helt friska eller har/har haft problem av något slag. De allra flesta barn som är tillgängliga för adoption är barn med särskilda behov och/eller äldre barn.

********************************************************