Resan

Olika länder ställer olika krav på hur länge man måste vara i landet. För barnets skull är det givetvis en stor tillgång om ni besökt barnets första hemland, eftersom det gör det lättare att besvara alla de frågor som adoptivbarn ofta har om sin första tid i livet.

För att få ut så mycket som möjligt av resan är det bra att vara väl förberedd. Det är också viktigt att ni får en positiv upplevelse av resan så att ni senare kan förmedla detta till barnet. Vi hjälper er gärna att få kontakt med familjer som rest före er för att er resa skall bli så smidig som möjligt.

Innan avresa får ni ett resehäfte från oss med anvisningar inför resan, men bokningen och de praktiska arrangemangen ordnar ni själva. På de flesta platser har vi medarbetare som hjälper till med själva adoptionsproceduren, men ni får räkna med att klara vardagen på egen hand.

OBS! Det är viktigt att ni i utlandet följer de anvisningar som BFA och utlandskontakterna ger.