Rumänien

BFA Bistånd och Fadder stödjer romer i Rumänien

BFAs Bistånd- och Faddergrupp har länge sökt ett projekt där vi kan stödja romska barn i Rumänien eller Bulgarien. Vi fann vårt projekt hos Svenska Kyrkan där Jakob Sundmark svarade:
”Jovisst har vi den verksamheten ni söker!”
Svenska och Norska kyrkan i Rumänien
Svenska Kyrkan är back doner, (en organisation som betalar en annan organisation och på så sätt går in i deras projekt,) till Norske Kirkens nödhjelp. Och nu har vi gått in under Svenska Kyrkan i staden Roman i Rumänien:

I den nordöstra delen av Rumänen ligger staden Roman . Där bor ca 50 000 personer, många av dem är romer. Alla romer har det fattigt och svårt, många lever i direkt elände med missbruk och våldsamheter i hemmen.

Det började med tiggarmunkar och ”FUP”
En grupp franciskanermunkar startade 2002 en NGO (non governmental organisation): Fundatia Umanitara Pacea, eller kortare: FUP, för att hjälpa dessa, de mest behövande. De arbetar runt om i staden och också i ett ”Social Center”, som de startat och dit befolkningen kan vända sig för att får hjälp och utbildning. Hjälpen når ca 1500 personer, 94% av dem är romer. Men verksamhet som denna kostar pengar och Franciskanermunkarna eller tiggarmunkarna, som de också kallas, behövde ekonomisk hjälp. Norska och Svenska kyrkan gick in i projektet, och nu är BFA också med!

Olympic Village

Romerna har alltid haft det svårt i Rumänien. Efter kommunismens fall blev många romer i Roman tvångsförflyttade till ”the Olympic Village”. Att namnet ”Olympic Village” är ett utslag av folkhumor och ironi behöver vi väl inte nämna. Här ser man verkligen inget av olympisk storslagenhet. I området finns fyra längor med ombyggda kostallar! I varje länga bor ca 50 familjer bestående av 6-7personer/familj. Varje familj har en ”lägenhet” avgränsad mot grannarna genom plywoodskivor. Vatten finns att tillgå i den gemensamma korridoren som löper genom hela längan. I Olympic Village bor alltså ca 200 familjer eller 1300–1400 personer i yttersta misär. Bröderna (munkarna) har kontakt med de boende och kollar upp hur de mår. Vid behov får man hjälp, medicinsk eller social. Varannan månad delar bröderna ut tvål och tvättmedel.

Social Center

Skolverksamheten
Strax intill munkarnas bostad ligger ”Social center”. Där bedriver FUP skolverksamhet: Förskola och grundskola, årskurs 1–4. För dem som fallit ur dessa system, eller aldrig börjat skolan, finns en skolverksamhet för folk upp till 30 år. Här går mest  tonåringar. Verksamheten kallas ”Vi går också i skolan”, och för barn och unga med uttalade problem finns en ”andra-chansen-skola” där man också ser till att tillgodose barnens och ungdomarnas stora rörelsebehov. Alla dessa skolformer syftar till att eleverna ska kunna börja i den kommunala skolan i årskurs fem. Skolan är kostnadsfri i Rumänien men materialet kostar. Barnen i FUP-programmet borde gå i den kommunala skolan men på grund av den exkludering romska barn är utsatta för från hela samhället har de svårt att tillgodogöra sig undervisningen. De behöver några år i den förberedande skolan där de lär sig de grundläggande färdigheterna och där materialet är kostnadsfritt.

Skoldagen börjar med frukost. Barnen sitter vid sina bord i grupper och ”fröken” ser till att de får både mat och extra vitaminer. Lärarna är utbildade och lokalerna är fina och inbjudande med glada färger och gott om material. Man har mycket sång och musik i undervisningen. Innan barnen ämnar skolan får de lunch och frukt. Efter skolan bussas barnen till eftermiddags-aktiviteter som drivs av ortodoxa kyrkan.

Drogproblem
Eftersom föräldrarna ofta har drogproblem är det bra att barnen är omhändertagna i utvecklande verksamheter under dagen.

Medicinsk- och social vård samt arbetsträning
På Social center får romerna läkarhjälp, socialhjälp, tandvård och psykologhjälp. Här finns också arbetsträning för de vuxna: träslöjd och odling av lavendel och annan trädgårdsodling och här tillverkas cementtegelstenar. Både trädgårdsodlingarna och tillverkningen av tegelsten ger inkomster. Man bedriver också föräldrautbildning i grupper för att ge stöd och kunskap i rollen som förälder. Alla som arbetar i Social center är proffs på sitt område, läkare, lärare och socialarbetare, många arbetar volontärt. Bröderna har fullt upp med sin uppsökande verksamhet samt kontakten med myndigheterna.

Utanför ”Olympic Village”
Nästan hela staden Romans befolkning är romer. FUPs verksamhet sträcker sig över hela staden och är tillgänglig även för andra behövande.

För 50 000 kronor får 20 romska barn
mat i ett år
eller
skolmateriel i ett år
eller
ett ”hygienkit” i ett år och tre månader


BFA's 90-konto: PG900272-6Du finner mer om projektet på www.svenskakyrkan.se/p220. Där finns också ett stort bildmaterial.
Foto: Gustaf Hellsing