Polen

Individuellt fadderskap
I Polen arbetar vi enbart med individuellt fadderskap. Fadderbarnen finns på barnhem och pengarna används för att göra livet lite drägligare för barnen. Så har till exempel ett barnhem köpt nya sängar till barnen och ett annat har renoverat badrummen som var i ett förfärligt skick.

Rapport skickas två gånger per år med kort på barnet och någon form av hälsning från fadderbarnet.

Två nya barnhem i Polen

Vi har knutit kontakt med två barnhem i Polen. Båda barnhemmen ligger i staden Cieszyn. Gränsen mellan Polen och Tjeckien går mitt i staden, så vi kan väl säga att det är både polska och tjeckiska barn på dessa barnhem.

Det ena av barnhemmen är ett statligt barnhem.
Där bor 25 barn mellan 10 - 17 år. Barnhemmet är fint, men det bidrag man får från region räcker långt ifrån till. Föreståndaren måste hela tiden söka sponsorer.

Tidigare har man blivit sponsrad av en chokladfabrik, men då fabriken bytte ägare upphörde bidragen därifrån. Då nästan alla av barnen har traumatiska upplevelser bakom sig ägnar man mycket tid åt olika skapande projekt. Barnen hade gjort otroligt fina konstverk av olika slag! Detta för att de "ska få ur sig" sådant de bär inom sig, och kanske inte kan prata om.

Det andra är ett familjebarnhem, som drivs av ett par.
Där bor 11 barn mellan 4 - 18 år.

Vill du veta mera eller bli fadder kan du ta kontakt med Bodil Engström bodil.engstrom@bfa.se tel 021-183040 eller Erna Lagerfors erna.lagerfors@bfa.se tel 0709-645669.