Övriga länkar

Adoptis
Utbildningsföretag som vänder sig till adoptivfamiljer och yrkesgrupper som kommer i kontakt med adopterade barn och deras familjer.

Sociala Missionen
Råd och stödverksamhet i frågor som handlar om psykisk och fysisk ohälsa, familjerelationer, arbetslöshet, utbildning och ekonomi.

Föreningen för Auktoriserade Translatorer (FAT)
En sammanslutning av statligt auktoriserade översättare. Föreningens medlemmar utför kvalificerade översättningar, har lagstadgad tystnadsplikt, arbetar efter vedertagna yrkesetiska regler, tillämpar en av föreningen rekommenderad taxa och har rätt att använda officiell stämpel för bestyrkande. På hemsidan finns råd till beställare av översättningar och man kan söka fram en översättare med specialområdet Adoption.

Unicef - Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.