Organisationer och föreningar

Adoptionsorganisationer

Adoptionscentrum (AC)
Adoptionsföreningen La Casa (ALC)
Barnens Vänner (BV)
Familjeföreningen för Internationell Adoption (FFIA)
Nordic Adoption Council (NAC)
EurAdopt Europeisk sammanslutning av auktoriserade organisationer

Föreningar för adoptivfamiljer

Adoptera.se - om hur det går till att adoptera ett barn

Ensamstående Adoptivföräldrars Förening (EAF) Intresseorganisation för både dig som har adopterat som ensamstående och dig som går i adoptionstankar.

Vietnams vänner Föreningen riktar sig i huvudsak till familjer med barn som är adopterade från Vietnam.

Föreningar för barn med speciella behov

FAS-föreningen om alkoholrelaterade fosterskador, förening för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol och för dig som vuxen har skadats av alkohol under fostertiden.

LKG Föreningar för föräldrar med barn med läpp och gomspalt
Stockholm
Region Skåne
Övriga LKG-föreningar

Föreningar för barnlösa

Barnlängtan
Sveriges enda rikstäckande intresseförening för ofrivilligt barnlösa.

villhabarn.com
Nät-tidning för ofrivilligt barnlösa

Bistånd

Föreningen För Barnens Bästa