BFA Fadderskap Nyheter

  • Vårt Burmaprojekt har fått läggas ner pga att skolan, som varit vårt fadderprojekt, nu har förbjudits att ta emot bistånd.
  • Våra fadderprojekt I Kolkata: Children Left Behind, Loreto Day School, Nava Jyoti Mominpor och Nava Jyoti Thakurpukur har ännu inte fått tillstånd att ta emot pengarna från BFA.
  • Nytt fadderprojekt i Litauen genom Caritas söker faddrar.

BFA i det otroliga Burundi

BFA har 17 fadderbarn i Burundi, där ett våldsamt försök till statskupp genomförts. Upproret har främst riktats mot den sittande presidenten. Han vill bli omvald till en tredje mandatperiod, vilket inte är tillåtet enligt grundlagen.

De värsta oroligheterna har skett i huvudstaden Bujumbura, där vår lokale BFA-representant Mugufi bor med sin familj. Liksom tusentals andra Bujumburabor har Mugufi med familj flytt över gränsen till Kongo Kinshasa.

Vi har regelbunden kontakt med Mugufi, och han har förklarat att våra fadderbarn i huvudsak bor på landsbygden. Där är risken för oroligheter mindre. Vi har ändå fått rapport om att en granat slagit ner och dödat fyra personer 25 m från vårt fadderbarn INGABIRA Chanciellas hem. Hon liksom hennes släktingar ingår dock inte bland de skadade eller dödade.

I övrigt kan Mugufi inte kontakta fadderbarnen just nu. Det enda han vet ytterligare är att Haron ZITUNGA mår bra. Senaste officiella nytt är att presidenten återvänt från Tanzania och att statskuppmakarna gett upp. Problemet med den oönskade tredje mandatperioden kvarstår dock.

BFA fortsätter självklart att bevaka utvecklingen för våra fadderbarn i Burundi.

Staffan Malm