Det finns platser kvar till informationskväll i Stockholm 26 oktober

2017-10-20

Torsdagen den 26 oktober kl 18.00 har vi en informationskväll om adoption via BFA.
Vi kommer att vara i förskolan Spiras lokaler.
Anmälan senast 23 oktober till adoption@bfa.se
Välkomna!