Nepal

Individuellt fadderskap från Nepal

I Nepal stödjer vi ett ganska stort antal barn via individuellt fadderskap. Med individuellt fadderskap menas att du får ett "eget" fadderbarn som du får följa via uppföljnings rapporter minst 1 gång per år, du har även möjlighet att skicka saker till ditt fadderbarn och skänka extra pengar.
Alla fadderbarn som vi stödjer i Nepal bor hemma hos sina familjer, de är väldigt fattiga och föräldrarna har inte råd att låta sina barn gå i skolan, men tack vara en fadders hjälp så får barnen chans till att gå i skolan.

Barnen får hjälp via vår kontaktperson med skoluniform, skolväska och skolmaterial.

Nepal är ett fattigt land, som behöver stor hjälp, så ditt stöd till ett av dessa barn gör en oerhörd nytta och stor skillnad, så roligt att veta att man har hjälp ett litet barn till en bättre framtid.

Som fadder till ett barn från Nepal betalar du 150:- i månaden och ger detta barn en oerhörd hjälp och en stor framtidstro.

Hör av dig till Erna Lagerfors om du vill hjälpa ett barn från Nepal.
fadder@bfa.se eller på tel 0709-645669.