Nava Jiwan Kendra

BFA stödjer detta projekt. Här tas barn och undomar om hand. Dessa barn har anhöriga, men av olika anledningar har de inte möjlighet att försörja barnen. Barnen lever och bor i ett hem, som ligger nära Chitwan Nationalpark. Det viktigaste, förutom kärlek, mat och kläder är att barnen ska få gå i bra skolor och få utbildningar som kan ge dem en bra ingång till vuxenlivet.

Det finns stora planer på att utöka verksamheten. Exempel på det är att bygga ett större hem för fler barn, ge undervisning på skola av goda pedaoger, integrera barn ifrån trakten i skolundervisningen, utbyte mellan Nepal och Sverige så att t ex pedagogik- och volontärutbyte kan göras.

Ju fler planer projektet får desto mer kommer vi att berätta om det på denna sida.

Intresserad av att stödja vårt projekt?
Sätt in ditt bidrag på vårt plus-eller bankgiro.
Markera "Nava Jiwan Kendra".