Myndigheter

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF
MFoF är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och i frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden samt arbetar för att internationella adoptioner till Sverige sker på ett lagligt och etiskt sätt.

Utrikespolitiska Institutet (UI)
Faktasamlingar och information om de flesta länderna i världen.

Försäkringskassan Information om adoptionskostnadsbidraget
Som kan ansökas efter att adoptionen av ett barn från utlandet är genomförd.

Domstolsverket
Adoptioners allmänna rättsverkan i Sverige

Migrationsverket
Hur man blir svensk medborgare genom adoption

Regeringskansliet
Information om dubbelt medborgarskap