Medlemmar

Här finns BFA:s medlemssidor. Du kan läsa BFA-tidningen på nätet och du får också information om våra träffar och medlemsaktiviteter.

Styrelsens arbetsgrupp, Medlemsgruppen, arrangerar aktiviteter och utbildningar för BFA:s medlemmar med syftet att få medlemmarna att vilja stanna kvar i BFA.

Nu arbetar medlemsgruppen med att införa aktivitetsgrupper inom gruppen och på så sätt sprida ansvar och arbetsuppgifter på flera personer. Rollen som regionombud försvinner och medlemmar som vill vara med och arrangera aktiviteter ingår i någon av följande aktivitetsgrupper.

  • Sommarträff
  • Landsträffar
  • Utbildning
  • Temadagar

Medlemsavgiften är 450 kr per år och går till våra biståndsprojekt. Om du är intresserad av att engagera dig i medlemsgruppen kontakta styrelsen.