Länder

Det är inte alltid lätt att veta vilket land man ska välja för att adoptera barn. En del har instinktivt ett land som de känner lite extra för, andra reser jorden runt innan de hittat sitt land. En del ringer vårt kontor och resonerar sig fram till lämpligt val av land. Läs mer om våra adoptionsländer genom att klicka på ett land i vänsterspalten.

Det kan vara så att det finns begränsningar i vad man kan välja för land beroende på föräldrarnas ålder, vilket medgivande man har, eventuella sjukdomar etc. Mer information om vilka krav som finns kan du få från vår personal på kontoret.

Kostnaden för att adoptera ett barn från utlandet varierar från vilket land barnet kommer. Det är viktigt att poängtera att man aldrig betalar för barnet utan det är de omkostnader runt adoptionen samt resa och uppehälle som man betalar för. I varje sammanhang försöker vi minimera de kostnader som går att minimera, så att familjens totala kostnad för adoptionen ska bli så liten som möjligt. Alla kostnader ses över regelmässigt och omprövas varje kvartal.


BFA arbetar med solidarisk delning av alla uppkomna kostnader. Orsaken till detta är att ingen familj skall bli speciellt gynnad eller missgynnad. Om det visar sig under adoptionsprocedurens gång att en adoption inte kan genomföras beträffande ett visst barn vore det orimligt att just den familj som drabbats skall stå för de extra kostnader detta medför. Det blir då mest rättvist att solidariskt dela alla kostnader.