Indien

Annai Home for Children

Annai Home for Children är ett katolskt barnhem för över 200 barn som drivs Av People Service Trust med en director Father Francis Jeybathi som kontaktperson, i södra Indien.

BFA har drygt 160 fadderbarn på barnhemmet som får bidrag till skolgång, kläder och mat.

Ett mindre projekt har tidigare varit knutet till Annai Home for Children riktat i huvudsak till ett 25-tal unga fattiga kvinnor har fått bistånd från BFA. En symaskin ibland kombinerat med en enklare skräddarutbildning har skänkts, andra har fått antingen en get eller en ko. Inkomsterna i form av såld mjölk, hemsydda kläder eller försålda killingar har varit kvinnornas enda inkomster. De egna inkomsterna har genererat väsentlig skillnad i kvinnornas och deras barns liv genom att kvinnorna har sluppit att sälja sin arbetskraft till landägarna med de slavlika arbetsvillkor det inneburit. Kvinnorna har fått ökad status och respekt i närsamhället och deras påverkansmöjligheter där har ökat. Inkomsterna har förbättrat mathållning, hälsovård och utbildning för kvinnorna och deras barn.

Projektet har ännu inte lett till att kvinnorna slutit sig samman och startat små kooperativ eller företag men intresset för modellen har spritt sig i området.

I anslutning till barnhemmet har även ett ”computerprojekt” stötts av BFA. På olika nivåer undervisas både barnhemmets barn och närboende barn i datorkunskap. Detta är ett framåt- och framtidsinriktat projekt då förmåga att hantera datorer är en förutsättning och framgångsfaktor för att ta till sig annan kunskap och utbildning.

Maharashtra - Individuellt fadderskap i Indien

Ett av de största av alla våra fadderbarnsprogram är Community Aid and Sponsorship Programme - CASP, vi har ca 80 fadderbarn som vi sponsrar i deras fadderprogram och dessa barn bor hemma hos sina fattiga föräldrar eller släktingar och får genom CASP och er faddrar en chans till ett bättre liv tack vare att de får hjälp med en slant så de kan gå i skolan.

Dessa barn får alltså hjälp med skolböcker, skolväska, skoluniform och skolavgiften tack vare att de har en fadder som kan hjälpa dom. Dessa barn finns i olika delar av Indien men sammanlänkas av CASP som finns i Mumbai, Dehli, Raigad, Pune och Kerala och det går bra att välja från vilket område man vill ha fadderbarn. CASP har kontor och människor som arbetar med dessa barn i alla områden. Barnen får även hjälp med läkarundersökningar och så får alla barnen en egen mentor som kommer och hälsar på dom i skolan och i hemmet med jämna mellan rum.

Holy Cross Convent i Amravati

I staten Maharashtra har vi ett fadderprogram som drivs av nunnor från ett kloster, Holy Cross Convent i Amravati. De hjälper många väldigt fattiga barn som bor tillsammans med sina familjer. Genom fadderprogrammet får de hjälp med kostnaderna som har med skolan att göra skolböcker, skolväska, skoluniform och skolavgiften.

Genom klosterskolor inom Holy Cross Convent i Amravati, Badnera, Bhandaraj, Chikaidara, Nagpur och Wadali sponsrar vi ca 65 barn. De bor hos sina föräldrar under mycket fattiga förhållanden. Genom sina faddrar får barnen möjlighet att gå i skolan och få skolmaterial, skoluniform och hälsoundersökningar.