Indien

Kontaktperson och samarbete

BFA samarbetar med centrala adoptionsmyndigheten CARA och vår kontaktperson på plats i Indien heter Ambika Jaipal Singh. Kontaktpersonens huvudsakliga uppgifter är framför allt att följa upp kommunikationen mellan BFA och de involverade parterna i Indien.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Indien är från några månader gamla och uppåt. Barnen är antingen övergivna och upphittade eller lämnade till barnhemmet av den ena eller båda de biologiska föräldrarna. Man försöker i första hand hitta en indisk familj till barnet, enligt Haagkonventionen. För adoptionssökande, boendes i Sverige är största möjligheten att adoptera barn med i förväg kända särskilda behov. Barnen har olika medicinska diagnoser som påverkar barnen och deras hälsa på olika sätt. Information om barnens sociala bakgrund är oftast sparsam. Barnen bor på barnhem i väntan på utredning och adoption.

Adoptionsprocedur

Alla adoptionssökande registreras i indiska adoptionsmyndigheten CARA´s onlinesystem CARINGS. CARA ska därefter pröva och godkänna ansökan. När CARA godkänt ansökan har BFA möjlighet att reservera ett barn som behöver familj och som är tillgängligt för internationell adoption, för de sökande. Barnen med särskilda behov finns tillgängliga på CARINGS. När de sökande har accepterat och valt att gå vidare med adoption av barnet ska den indiska organisationen (SAA) föra ärendet vidare i Indien. CARA ska även prova och godkänna matchningen av barn och sökande genom att utfärda ett sk No Objection Certificate (NOC) innan ärendet kan gå vidare till domstolen. Efter domaren fattat beslut om adoption utfärdar CARA ett sk Haagintyg och barnet blir därmed svensk medborgare. Vid resa till Indien för att hämta barnet vistas man ca tre veckor i landet och ansöker även under den tiden om svenskt pass för barnet i Delhi samt exit visa för att kunna resa hem.

Eftersom Indien är stort och består av många olika delstater och hundratals barnhem kan tiden för de olika stegen i adoptionsprocessen variera mellan olika stater och barnhem.

Krav på sökande

  • Äktenskapets längd minimum två år. Sammanboende utan giftermål accepteras inte i Indien. Ensamstående prioriteras lika med par.
  • Sammanlagd ålder för sökande max 90 år för att adoptera barn upp till ej fyllda 4 år. (Minsta åldersskillnad mellan barn och adoptionssökande 25 år).
  • Sammanlagd ålder för sökande max 100 år för att adoptera barn över 4 år upp till ej fyllda 8 år. (Minsta åldersskillnad mellan barn och adoptionssökande 25 år).
  • Sammanlagd ålder för sökande max 110 år för att adoptera barn 8 år till ej fyllda 18 år. (Minsta åldersskillnad mellan barn och adoptionssökande 25 år).
  • Ensamstående max 45 år för att adoptera barn upp till ej fyllda 4 år. Max 50 år för att adoptera barn över 4 år upp till ej fyllda 8 år. (Minsta åldersskillnad mellan barn och adoptionssökande 25 år)
  • Inga anmärkningar får förekomma i polisregistret.

Uppföljningsrapporter

Sex uppföljningsrapporter ska skickas till Indien under två år efter det att barnet anlänt hem. Alla rapporterna måste vara skrivna av socialsekreteraren. Det är viktigt att ni försäkrar er om att er utredare är beredd att skriva rapporterna. Rapporterna ska ni låta översätta till engelska av auktoriserad översättare och översättningen ska bestyrkas av Notarius Publicus.