Indien

Kontaktperson och samarbete

BFA samarbetar med centrala adoptionsmyndigheten CARA och vår kontakperson på plats i Indien heter Ambika Jaipal Singh.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Indien är från 0 år och uppåt. Barnen är antingen upphittade eller lämnade till barnhemmet av en eller båda de biologiska föräldrarna. Man försöker i första hand hitta en indisk familj till barnet.
För adoptionssökande, boende i Sverige, är det endast möjligt att adoptera barn med i förväg kända särskilda behov i olika omfattning. Barnen har olika medicinska diagnoser som påverkar barnen och deras hälsa på olika sätt. Information om barnens sociala bakgrund är oftast sparsam. Barnen bor på barnhem.

Adoptionsprocedur

Alla adoptionssökande registreras i indiska myndigheten CARA´s onlinesystem CARINGS och CARA ska därefter godkänna ansökan. När CARA godkänt ansökan, har BFA möjlighet att reservera ett barn som behöver familj, för de sökande. Barnen med särskilda behov finns tillgängliga på CARINGS. När barnet är reserverat ska den indiska organisationen (SAA) som hanterar adoptionsärendet, godkänna och matcha de sökande med barnet, utifrån barnets bästa. Efter matchning tar SAA hand om ärendet och adoptionsprocessen i Indien. CARA ska utfärda ett sk No Objection Certificate (NOC) för ett barn innan ärendet kan gå vidare till domstol. Vanligtvis gör man en resa till Indien i samband med att man hämtar barnet, ca 14 dagar, när adoptionsprocessen är klar.

Eftersom Indien är stort och består av många olika delstater och barnhem kan tiden för de olika stegen i adoptionsprocessen variera mellan olika stater och barnhem. BFA:s kontaktperson följer upp BFA:s kommunikation med aktuella myndigheter och barnhem i Indien.

Krav på sökande

  • Äktenskapets längd minimum två år. Sammanboende utan giftermål accepteras inte i Indien.
  • Sammanlagd ålder för sökande max 90 år för att adoptera barn upp till ej fyllda 4 år. (Minsta åldersskillnad mellan barn och adoptionssökande 25 år).
  • Sammanlagd ålder för sökande max 100 år för att adoptera barn över 4 år upp till ej fyllda 8 år. (Minsta åldersskillnad mellan barn och adoptionssökande 25 år).
  • Sammanlagd ålder för sökande max 110 år för att adoptera barn 8 år och äldre. (Minsta åldersskillnad mellan barn och adoptionssökande 25 år).
  • Ensamstående max 45 år för att adoptera barn upp till ej fyllda 4 år. Max 50 år för att adoptera barn över 4 år upp till ej fyllda 8 år. (Minsta åldersskillnad mellan barn och adoptionssökande 25 år)
  • Inga anmärkningar får förekomma i polisregistret.

Uppföljningsrapporter

Sex uppföljningsrapporter ska skickas till Indien under två år efter det att barnet anlänt hem. Alla rapporterna måste vara skrivna av socialsekreteraren. Det är viktigt att ni försäkrar er om att er utredare är beredd att skriva rapporterna. Rapporterna ska ni låta översätta till engelska av auktoriserad översättare och översättningen ska bestyrkas av Notarius Publicus.