Indian Institute for Cerebral Palsy

Indian Institute for Cerebral Palsy (IICP) i Kolkata är en plats där man tar hand om CP-skadade barn. Man bedriver olika typer av utbildningar för barnen. Man tar också dit dessa barns föräldrar för att ge dem stöd och vägledning i hur man hanterar de hjälpmedel som barnen får tillgång till. Utöver detta har man som ambition att barnen på detta institut ska kunna integreras i vanliga skolor i området.

Det sjuder av verksamhet på detta ställe. Här arbetar många kompetenta yrkesmänniskor tillsammans för att ge cp-skadade barn och unga vuxna en bra tillvaro. Läkare, sjuksköterskor, pedagoger, socionomer och sjukgymnaster arbetar integrerat för att ge stöd på många olika områden.

Vill du stötta IICP i deras fantastiska arbete?
Sätt in ditt bidrag på vårt PG 420445-9.
Markera med IICP.