Försäkringar

Reseskyddsförsäkring

Alla barn som adopteras genom BFA har fr.o.m. 140301 en reseförsäkring genom ERV. När ni befinner er i utlandet och får barnet i er vård, så omfattas barnet av en reseskyddsförsäkring som bland annat täcker läkemedelskostnader och sjukhusvistelser.

Läs mer

I Landsguiden på ERV:s hemsida: www.erv.se finns resesäkerhetsinformation om världens alla länder.

Barn- och ungdomsförsäkring för adoptivbarn

Produktblad

Från och med den första juni 2012 omfattas alla barn som adopteras genom BFA av en s k barn- och ungdomsförsäkring för adoptivbarn. Försäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring och börjar gälla från den dagen då föräldrarna får barnet i sin vård och befinner sig i Sverige.

Barnen, som adopterats under 2017, omfattas av skyddet t o m 2018-12-31 och premien för denna period ingår i adoptionsavgiften. Därefter erbjuds fortsatt försäkring individuellt för varje familj. För utförlig information se försäkringsvillkoren. Eftersom detta är en medlemsförmån förutsätter det dock att man fortfarande är medlem i BFA. Som familj kan man göra tillägg och försäkra samtliga barn i familjen oavsett om de är adopterade eller föräldrarnas biologiska barn. I fortsättningsförsäkringen ingår alla familjens barn upp till 25 år. Frivillig anmälan till fortsättningsförsäkring.

Försäkringsgivare är Protector Forsikring ASA och försäkringen administreras av Söderberg & Partners.
För mer information kontakta fredsgatan@soderbergpartners.com

Skadeanmälan Barnförsäkring

Obs! BFA registrerar alla nyanlända barn hos Söderberg & Partners. Familjen skall inte göra detta själva!