Demokratiska Rep. Kongo

Föreningen FEPAM och dess skola

Den lilla organisationen FEPAM, i Uvira, en stad strax söder om Bukavu, i östra delen av Kongo Kinshasa verkar för att missgynnade barn ska få en bättre framtid. BFA har samarbetat med FEPAM, eller Fuuvi ou Enfants des Parents du Monde (ung. Världens barn) sedan 2007. Tillsammans har vi ett fadderprojekt där ca 85 utblottade barn får skolgång, möjlighet till läkarvård, lite kläder och någon gång en extra portion mat.

Genom BFA sponsras också en grupp unga akademiker som studerar i Bukavo. Vi har även gemensamt ett fadderprojekt i Burundi.

FEPAM driver en skola med ca 300 elever i egna lokaler som byggts med pengar från Barnen Framför Allt. Många elever är föräldralösa. De bor hos släktingar, oftast en farmor eller i fosterfamiljer. De barnens situation är särskilt tuff.

Barnen får ingen mat och inget vatten i skolan. Många barn har ännu inte ätit något när de kommer till skolan. För att i någon mån bidra till att eleverna får i sig lite näring bjuder BFA på en rejäl mugg mjölk och två bröd, två dagar i veckan. De dagarna är det inget barn som stannar hemma från skolan. Detta sk "Mjölklunchprojekt" finansieras av BFA Bistånd.

Skolan har tio klasser i nio årskurser. Det är en Primary/Secondary School, (år 1-9). Högstadiedelen har byggts ut med en årskurs per år. De yngre barnen går i skolan på förmiddagarna. De äldre kommer på eftermiddagen och utnyttjar samma lokaler.

Situationen för barnen i östra Kongo Kinshasa

Östra Kongo är djupt drabbat av inbördes strider samt av sjukdomar som AIDS, malaria och TBC. Många barn är föräldralösa eller har bara en förälder. Det är oftast de äldre släktingarna, främst farmödrarna, som tar hand om de föräldralösa barnen. De har ytterst knappa tillgångar och många barn är undernärda, de äter sällan mer än ett mål mat om dagen, (det målet äts på kvällen) och många är i behov av sjukvård. Trots ett liv i armod har barnen stora planer för framtiden och en frisk framåtanda. Många vill bli läkare, sjuksköterskor eller lärare.

Bli fadder till ett barn i Uvira, i östra Kongo

Som fadder till ett barn i Uvira i östra Kongo betalar du 150 svkr/månad. Därmed ger du barnet skolgång, mat, läkarvård, kläder och framtidstro.

Du får en rapport, på (ganska knagglig) engelska (i DRC är franska det officiella, europeiska språket) om barnet med foto och uppföljningsrapporter minst en gång/år. Genom FEPAM, som föreningen BFA har täta kontakter med, kan du via brev komma i förbindelse med ditt fadderbarn. Vår kontaktman i FEPAM hjälper till att översätta.

BFA har flera gånger besökt FEPAMs skola i Uvira och träffat fadderbarnen, de flesta i skolan men några i deras hem. Det var en stor dag både för oss och för barnen, de hade på sina finaste kläder och blev alla ordentligt fotograferade.

Detta gör BFA i Uvira idag

  • Ca 85 barn har nu fått faddrar genom BFA. De barnen får hjälp till skolmaterial, lite kläder, läkarvård och kanske även lite mat någon gång.
  • Genom BFA får skolbarnen och deras lärare (som arbetar nästan utan lön) ett glas mjölk och två små runda bröd (typ småfranska) två gånger i veckan.
  • Väldigt många faddrar har skänkt getter till sina fadderbarn. Getter som kan ge en skvätt mjölk och killingar som man sedan kan sälja. Målet är att varje fadderbarn ska få en get.
  • Vi bygger upp FEPAMs egna skolbyggnader.

Återanpassa barnsoldater

Uvira ligger i en av de oroliga provinserna, Syd Kivu. Härifrån rekryteras barnsoldater. FEPAM har på sitt program att återanpassa barnsoldater till ett normalt socialt liv. Att kunna erbjuda skolgång och dessutom ett rejält mål mat varje dag är ett gott och konkurrenskraftigt alternativ till livet som barnsoldat. Vi kan alla vara med och påverka utvecklingen i en positiv riktning!