Demokratiska Republiken Kongo

Föreningen FEPAM, vår samarbetspartner, och dess skola

Den lilla organisationen FEPAM, i Uvira, en stad strax söder om Bukavu, i östra delen av Kongo Kinshasa verkar för att missgynnade barn ska få en bättre framtid. BFA har samarbetat med FEPAM, eller Fuuvi ou Enfants des Parents du Monde (ung. Världens barn) sedan 2007. Tillsammans har vi ett fadderprojekt där ca 85 utblottade barn får skolgång, möjlighet till läkarvård, lite kläder och någon gång en extra portion mat.

Genom BFA sponsras också en grupp unga akademiker som studerar i Bukavu. Vi har även gemensamt ett fadderprojekt i Burundi.

FEPAM driver en skola med drygt 300 elever i egna lokaler som byggts med pengar från Barnen Framför Allt. Många elever är föräldralösa. De bor hos släktingar, oftast en farmor eller i fosterfamiljer. De barnens situation är särskilt tuff.

FEPAMs dkola har föskola, 6-årig primary School och 6-årig Secondary School. Den sistnämnda har byggts ut med en årskurs per år. De yngre barnen går i skolan på förmiddagarna. De äldre kommer på eftermiddagen och utnyttjar samma lokaler.

Barnen får ingen mat och inget vatten i skolan. Många barn har ännu inte ätit något när de kommer till skolan. För att i någon mån bidra till att eleverna får i sig lite näring bjuder BFA på en rejäl mugg mjölk och två bröd, två dagar i veckan. Detta sk "Mjölklunchprojekt" är det projekt som BFAs biståndsgrupp just nu prioriterar i Kongo Kinshasa. Flera projekt vilar i väntan på nya medlemmar/större bidrag. Bl.a. finns behov att färdigställa FEPAM-skolan.

Läs mer om Kongo