Bulgarien

Kontaktperson och samarbete

Alla internationella adoptioner förmedlas via den statliga centralmyndigheten för adoptioner Ministry of Justice, Department of International Legal Child Protection and Intercountry Adoptions. Vår samarbetspart i Bulgarien, Family National Association, har mångårig erfarenhet inom området och sköter bland annat kontakten med myndigheten och tar hand om våra familjer på plats.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Bulgarien är från 2 år och uppåt. Det finns även barn och syskongrupper från 10-15 år och barn med i förväg kända särskilda behov som myndigheten i Bulgarien söker föräldrar till. De flesta barn kommer från en social bakgrund där misskötsel har lett till att de biologiska föräldrarna har fråntagits vårdnaden av barnet genom domstolsbeslut. Hälsan på barnen varierar. Många gånger handlar det om i förväg kända särskilda behov i olika omfattning. I de allra flesta fall har barnen utvecklingsförseningar. Barnen bor främst på barnhem, men numera förekommer även fosterfamiljer.

Adoptionsprocedur

Adoptionsakten lämnas in till Justitieministeriet i Sofia som efter genomgång meddelar när ansökan blivit godkänd. Vi arbetar mot en central myndighet vilket gör att barnbesked kan komma från barnhem över hela Bulgarien. När barnbeskedet kommer ska familjen komma in med sitt svar inom två månader. Barnets papper innehåller, förutom en fyllig rapport och läkarintyg, även foto. Man reser två gånger till Bulgarien. Den första resan, efter barnbesked, ska vara minst fem dagar lång och ska ägnas åt att skapa kontakt med barnet. Den andra resan sker efter 4-6 månader då domstolsförhandlingarna är klara, då hämtar man barnet och kan resa hem när utresedokument är klart. Längden på resan beror på var i landet barnhemmet ligger och på hur snabbt utresedokumenten blir klara. Barnets bulgariska pass ordnas alltid i Sofia. Familjen deltar inte vid domstolsförhandlingarna. Adoptionen sker enligt Haag-konventionen och behöver inte godkännas i Sverige.

Krav på sökande

  • Gifta par och ensamstående kan ansöka om att adoptera barn från Bulgarien.
  • Minimiålder: myndiga.
  • Maxålder: Inte mer än 50 år mellan den yngsta sökanden av makarna och max 55 år mellan den äldsta av makarna och barnet. Är man ensamstående är det max 50 år mellan barnet och sökanden som gäller.
  • Ett färskt utdrag ur Rikspolisregistret kommer att ingå i handlingarna.
  • God psykisk hälsa.
  • Vid sjukdom eller tidigare sjuktillstånd krävs extra specialistintyg.

Uppföljningsrapporter

Fyra uppföljningsrapporter med foton ska skickas till Bulgarien. Rapporterna skrivs var sjätte månad under de första två åren. Alla rapporter ska vara skrivna av socialsekreterare och ska legaliseras med apostille hos Notarius Publicus. Rapporterna skrivs på svenska och översätts till bulgariska i landet.