Biståndsarbete i Bolivia 2015

Unidad educativa ”Nataniel Aguirre” är en skola som ligger i distriktet Arque i departementet Cochabamba. Huvudstaden, Cochabamba är Bolivias fjärde största stad och känd för sitt milda klimat året om.

Skolan tar emot elever i åldrarna 5 till 18 år, alltså från förskoleåldern upp till gymnasiet. För närvarande går det 374 elever i skolan.

Skolans elever, både pojkar och flickor kommer från fattiga familjer från landet runt omkring. Familjerna är mestadels bönder som lever av vad jorden producerar. Många elever får gå upp till 2-3 timmar varje dag för att ta sig till skolan.

Syftet och visionen för skolan är att hjälpa studenterna att få et bättre liv genom at ge dem en yrkesutbildning så att de som vuxna kan hitta ett arbete och försörja sig samtidigt som de bidrar till att regionen utvecklas. Huvudsakligen är yrkesinriktningen inom textil- och finbageribranschen. Eftersom zonen skolan ligger i är fattig så har skolan svårt att få ekonomin att gå ihop. Skolans ledning, föräldrarna och eleverna gör så gott de kan för att bidra men det räcker inte på långa vägar. Skolan har till exempel väldigt svårt att förnya och ersätta de maskiner som den behöver, vilket är en grundförutsättning för elevernas utbildning.

BFA:s biståndsarbete går i skolans anda det vill säga att hjälpa barn och ungdomar att genom utbildning få ett bättre liv och därför har biståndsgruppen beviljat skolan medel för att kunna förnya sin maskinpark bland annat med inköp av en ugn.

Isabel Borrás
Biståndsgruppen
Ansvarig för Bolivia