Blanketter

Blanketter för uppföljningsrapporteringen finns i PDF-format nedan och kan också beställas från MIA.

För att använda blanketterna måste du ha Acrobat Reader eller valfri PDF-läsare nstallerad. Klicka här för information och för att hämta gratis.

Blankett för uppföljningsrapport finns på MIA's hemsida

http://www.mia.eu/Blanketter-och-Statistik/Ansokan/ 

När du öppnat din blankett, börja med att markera ett ifyllnadsfält med muspekaren. Skriv. Du flyttar sedan mellan fälten med hjälp av Tabb-tangenten eller använd muspekaren. När du är klar, skriv ut det antal exemplar som du behöver. Skriv under blanketten och skicka den till BFA.

OBS! Det går inte att spara ett ifyllt formulär elektroniskt (om du trycker Spara sparas enbart formuläret inte innehållet), utan du måste skriva ut blanketten för att ha en sparad kopia.