Biståndsprojekt och utvecklingsarbete

Tack vare våra medlemmar kan vi i handling leva upp till dessa stora och stolta ord.

BFA-Bistånd satsar på projekt runt om i världen. Projekten bidrar till bättre förhållanden för barn och unga fattiga människor. De får lättare att integreras i samhället och ges en bättre livssituation. Ledorden är hållbar utveckling genom utbildning, integration och hälsa.

Vi främjar biståndsprojekt som präglas av demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter med fokus på barns och kvinnors rätt.